Обрати сторінку

Освітня програма “Біотехнології та біоінженерія” (бакалавр)

Освітня програма “Біотехнології та біоінженерія” (магістр)

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра

Фахівці професійного спрямування „Біотехнології та біоінженерія” реалізують себе у таких сферах діяльності:

 • харчова біотехнологія – технологія кисломолочних продуктів, кормових дріжджів, продуктів
 • спиртового бродіння (пива, квасу), харчової та медичної глюкози, пектину;
 • виробництво їстівних грибів (гливи, шампіньйонів, опеньок), білково-вітамінних препаратів;
 • органічних добрив;
 • синтез ферментних препаратів промислового, медичного та сільськогосподарського призначення;
 • біосинтез цінних біологічно-активних речовин та препаратів (вітамінів, білків, органічних кислот, харчових домішок, пробіотиків);
 • технології біоконверсії органічних речовин та рослинної сировини (вермітехнологія, отримання поживних субстратів, фітогормонів, добрив, препаратів захисту рослин);
 • технологія переробки відходів сільського господарства та промисловості (бутанол, ксиліт);
 • біоенергетика ( виробництво біогазу, біодизеля, біоетанолу);
 • одержання, пошук і випробування біосенсорів для визначення якості навколишнього середовища;
 • очищення стічних вод, біофільтрація, біодеградація пестицидів і ксенобіотиків;
 • генетична та клітинна інженерія (мікроклонування рослин, отримання культур ізольованих клітин, конструювання генетично-модифікованих організмів).

Випускники кафедри працюють:

 • технологами, інженерами, майстрами зміни, мікробіологами на молокопереробних заводах та хлібозаводах,
 • на підприємствах з виробництва пива, вина, спирту, квасу, дріжджів,
 • м’ясопереробних виробництвах, грибних фермах,
 • на підприємствах з виробництва ферментів, амінокислот, органічних кислот, біодобавок, вітамінів,
 • на фармацевтичних заводах з виробництва ліків,
 • на гідролізних виробництвах з переробки побутових відходів та деревини,
 • на очисних спорудах водного господарства,
 • провідними й науковими співробітниками у лабораторіях з санітарного контролю та контролю за якістю харчових продуктів, у науково-дослідних установах, у мікробіологічних лабораторіях, а також у лабораторіях генетичної та клітинної інженерії та ін.