Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Ситар Володимир Іванович

Ситар Володимир Іванович

Професор, завідувач кафедрою машинобудування та інженерної механіки

E-mail: V.Sytar@ua.fm

Телефон: (+38056)-753-58-10

Адреса: ДВНЗ «УДХТУ»,пр.Гагаріна,8; 49005 м.Дніпро, Україна

Бібліометричний портрет Google Scholar

Закінчив факультет технології високомолекулярних сполук Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту у 1973 році.
З 1976 року молодший, потім старший науковий співробітник кафедри  хімічного машинобудування.
З 1977 року асистент кафедри хімічного машинобудування.
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію у Ризькому політехнічному університеті, м. Рига, Латвія.
З 1985 року доцент кафедри хімічного машинобудування.
З 1986 по 2011 роки декан механічного факультету.
З 2000 року по теперішній час завідувач кафедрою хімічного машинобудування, яка у 2014 році перейменована в кафедру машинобудування та інженерної механіки.
В 2015 році присвоєно вчене звання «професор».
В науковому плані працює над розробкою і дослідженням композиційних матеріалів на основі термостійких, високоміцних полімерів триботехнічного призначення.
Автор більш ніж 260 наукових праць, в тому числі чотирьох підручників і монографій, та 30 патентів та винаходів.

Учбові дисципліни:
1.Експлуатація та обслуговування машин
2.Промислова екологія
3.Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів.

Кузяєв Іван Михайлович

Кузяєв Іван Михайлович

Професор, доктор технічних наук

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:  «Тепломасообмінні процеси і розробка обладнання високошвидкісної екструзії полімерів»

Бібліометричний портрет SCOPUS

Учбові дисципліни:

1.Реологія полімерів
2.Основи САПР
3.Моделювання обладнання для переробки полімерів
4.Основи математичного моделювання

Анісімов Володимир Миколайович

Анісімов Володимир Миколайович

Професор, доктор технічних наук

05.02.01 -Матеріалознавство в машинобудуванні, професор каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Розробка зносостійких термопластичних поліуретанів шляхом регулювання їх характеристик структурними факторами»

Бібліометричний портрет SCOPUS

Учбові дисципліни:

1.Обладнання та транспорт механообробних цехів
2.Прогресивні технології виробництва машин у хімічному машино- та апаратобудуванні
3.Методологія та сучасні методи дослідження

Дудка Анатолій Миколайович

Дудка Анатолій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук

05.02.04. «Трение и износ машин»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Дослідження тертя, зносу та герметичності торцевих ущільнюючих матеріалів»

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Учбові дисципліни:

1.Технологічне обладнання
2.Надійність та довговічність машин
3.Проектування триботехнічних систем
4.Основи проектування у хімічному машинобудуванні

Кіжаєв Сергій Олексійович

Кіжаєв Сергій Олексійович

доцент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Технологія одержання та переробки полімерних та композиційних матеріалів», доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Створення композиційних матеріалів на основі термопластичних поліуретанів»

Учбові дисципліни:

1.Історія інженерної діяльності
2.Основи інженерної творчості
3.Інтелектуальна власність
4.Зварювальні процеси та їх обладнання

Кабат Олег Станіславович

Кабат Олег Станіславович

доцент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок:«Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів»

Бібліометричний портрет SCOPUS

Бібліометричний портрет ORCID

Учбові дисципліни:

1.Міцність та динаміка машин
2.Теоретичні основи виробництва машин і апаратів
3. Проектування заводів з переробки пластмас

Міняйло Юрій Григорович

Міняйло Юрій Григорович

доцент, кандидат технічних наук

05.17.08 «Процессы и аппараты химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки, Науковий напрямок: «Разработка , исследование и внедрение саморегулируемых колонных массообменных аппаратов и установок на их основе для производства некоторых особо чистых веществ и химических реактивов»

Учбові дисципліни:

1.Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні
2.Основи проектування у хімічному машинобудуванні
3.Розрахунок та конструювання формуючого інструменту

Митрохін Олександр Анатолійович

Митрохін Олександр Анатолійович

доцент, кандидат технічних наук

05.02.04. «Трение и износ машин», доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Повышение герметичности и срока службы торцовых уплотнений путем реализации избирательного переноса»
Учбові дисципліни:

1 Математичне моделювання робочих процесів хімічних машин і апаратів
2.САПР хіммаштехнологія
3. Міцність та динаміка машин

Начовний Ілля Іванович

Начовний Ілля Іванович

доцент, к.т.н.

05.04.09 «Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств»; доцент каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Герметичность уплотнений в возвратно-поступательных соединениях»

Учбові дисципліни:

1.Технологічне обладнання
2.Розрахунок та конструювання машин і апаратів

 Семенець Олександр Анатолійович

Семенець Олександр Анатолійович

доцент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Технологія полімерних та композиційних матеріалів»; доцент каф. каф. машинобудування та інженерної механіки. Науковий напрямок: «Розробка абразивостій-ких матеріалів на основі термопластичних поліуретанів»

Бібліометричний портрет SCOPUS

Учбові дисципліни:

1.Виробництво заготовок
2.Різальний інструмент
3.Моделювання робочих процесів хімічних машин і апаратів
4.Технологічні основи машинобудування

 Стовпник Олександр Володимирович

Стовпник Олександр Володимирович

доцент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали», науковий напрямок: «Триботехнічні полімерні матеріали на основі модифікованого комплексними сполуками міді з гетероциклічним тіоамідним лігандом фенілону», “Підвищення якості трубчатої теплообмінної апартатури”

Учбові дисципліни:

1.Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
2.Технологічні основи машинобудування
3.Технологія обробки типових деталей

Бібліометричний портрет ORCID

Клименко Антон Володимирович

Клименко Антон Володимирович

асистент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали»

Вчений секретар кафедри машинобудування та інженерної механіки

Учбові дисципліни:

1. Експлуатація та обслуговування машин
2. Експлуатація різального інструменту
3. САПР хімічних машин

 Лободенко Антоніна Вікторівна

Лободенко Антоніна Вікторівна

асистент, кандидат технічних наук

05.17.06 «Композиційні та полімерні матеріали»

Учбові дисципліни:

1. Історія інженерної діяльності
2. Міцність та динаміка машин