Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

1. Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. спеціалізація “Комп’ютерне проектування промислового обладнання” (ХМ)

1.1. Технологічні основи машинобудування
1.2. Експлуатація та обслуговування машин
1.3. Історія інженерної діяльності
1.4. Міцність та динаміка машин
1.5. САПР хімічних машин
1.6. Проектування технологічної оснастки
1.7. Проектування триботехнічних систем
1.8. Технологічне обладнання хімічних виробництв
1.9. Основи проектування в хімічному машино- та апаратобудуванні
1.10. Переддипломна практика
1.11. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

2. Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. спеціалізація “Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів” (МП)

2.1. Технологічні основи машинобудування
2.2. Експлуатація та обслуговування машин
2.3. Історія інженерної діяльності
2.4. САПР хімічних машин
2.5. Хіміко-технологічні основи виробництва та переробки полімерних матеріалів
2.6. Розрахунок і конструювання формуючього інструменту
2.7. Основи математичного моделювання процесів по переробці полімерних матеріалів
2.8. Технологічне обладнання для виробництва виробів з пластмас та еластомерів
2.9. Механіка та реологія полімерів
2.10. Переддипломна практика
2.11. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

3. Спеціальність: 131 Прикладна механіка.

3.1. Технологічні основи машинобудування
3.2. Експлуатація та обслуговування машин
3.3. Історія інженерної діяльності
3.4. Міцність та динаміка машин
3.5. САПР хіммаштехнологія
3.6. Технологічна оснастка
3.7. Зварювальні процеси та їх обладнання
3.8. Експлуатація різального інструменту
3.9. Основи математичного моделювання
3.10. Теорія різання
3.11. Різальний інструмент
3.12.Технологічні методи виробництва заготовок
3.13. Обладнання та транспорт механообробних цехів
3.14. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
3.15. Технологія обробки типових деталей та складання машин
3.16. Механоскладальні дільниці та цехи
3.17.Переддипломна практика
3.18. Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)

Для підготовки бакалаврів і магістрів на кафедрі використовуються:

одна лекційна аудиторія, п’ять спеціалізованих кабінетів, з яких один комп’ютерний клас і зала курсового та дипломного проектування, а також спеціалізовані лабораторії:

  • лабораторія різання та технології машинобудування;
  • лабораторія зміцнення різального інструмента;
  • лабораторія зварювання;
  • лабораторія динаміки триботехнічних систем;
  • лабораторія обладнання хімічних виробництв;
  • лабораторія триботехнічного матеріалознавства у машинобудуванні;
  • лабораторія композиційних матеріалів та нанокомпозитів;
  • верстатна лабораторія.