Обрати сторінку

Освітня програма “Англійська мова (переклад включно)” (бакалавр)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Випускова кафедра: Філології та перекладу

 

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

3 + 10 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків в умовах глобалізації та інтеграції України до ЄС викликає потребу у висококваліфікованих фахівцях технічного перекладу, які вільно володіють іноземною мовою та здатні сприяти міжнародним відносинам нашої країни. Як результат, на ринку праці постає гостра проблема у фахівцях такого напрямку. На виробництві працівники, інженери та інші спеціалісти звертаються за допомогою до технічних перекладачів, які допомагають у перекладі професійної літератури і документації, що робить їх незамінною ланкою у розвитку нашої промисловості.

Загальний напрямок діяльності:

забезпечити навичками професійно-орієнтованого мовлення, знаннями термінологічної бази і обміном інформацією у різних галузях економіки, науки і техніки шляхом перекладу різних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами.

Профільні дисципліни Освітньої програми Англійська мова (переклад включно):

 • Англійська мова
 • Мова засобів масової інформації
 • Формування мовленнєвих навичок на країнознавчому матеріалі та переклад
 • Формування мовленнєвих та перекладацьких навичок на матеріалі хімічних технологій
 • Формування мовленнєвих навичок на матеріалі художнього тексту
 • Теорія та практика перекладу
 • Переклад науково-технічної інформації
 • Основи усного перекладу та реферування
 • Практика перекладу з другої іноземної мови
 • Друга іноземна мова (французька/німецька)

Після отримання освіти наші бакалаври зможуть працювати:

 • перекладачем текстів економічного спрямування;
 • перекладачем науково-технічної літератури;
 • перекладачем текстів юридичного спрямування;
 • перекладачем офіційно-ділових та комерційних документів;
 • перекладачем-консультантом;
 • редактором-перекладачем;
 • усним перекладачем;
 • помічником керівника підприємства (установи, організації).

Технічний перекладач буде корисним:

 • підприємствам малого, середнього та великого бізнесу;
 • науковим, громадським установам та організаціям;
 • бюро перекладів;
 • ЗМІ, інформаційним службам, теле- та радіокомпаніям;
 • міжнародним компаніям та організаціям,
 • посольствам іноземних держав тощо.