Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Англійська мова (переклад включно)”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

11 + 13 =

Галузь знань 03: «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 ” Філологія”

Випускова кафедра: Кафедра іноземних мов

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр


Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків в умовах глобалізації та інтеграції України до ЄС викликає потребу у висококваліфікованих фахівцях технічного перекладу, які вільно володіють іноземною мовою та здатні сприяти міжнародним відносинам нашої країни. Як результат, на ринку праці постає гостра проблема у фахівцях такого напрямку. На виробництві працівники, інженери та інші спеціалісти звертаються за допомогою до технічних перекладачів, які допомагають у перекладі професійної літератури і документації, що робить їх незамінною ланкою у розвитку нашої промисловості.

Загальний напрямок діяльності:

забезпечити навичками професійно-орієнтованого мовлення, знаннями термінологічної бази і обміном інформацією у різних галузях економіки, науки і техніки шляхом перекладу різних за змістом та жанром текстів іноземною та державною мовами.

Прифільні дисципліни Освітньої програми Англійська мова ( переклад включно):

 • Англійська мова
 • Мова засобів масової інформації
 • Формування мовленнєвих навичок на країнознавчому матеріалі та переклад
 • Формування мовленнєвих та перекладацьких навичок на матеріалі хімічних технологій
 • Формування мовленнєвих навичок на матеріалі художнього тексту
 • Теорія та практика перекладу
 • Переклад науково-технічної інформації
 • Основи усного перекладу та реферування
 • Практика перекладу з другої іноземної мови
 • Друга іноземна мова (французька/німецька)

Після отримання освіти наші бакалаври зможуть працювати:

 • перекладачем текстів економічного спрямування;
 • перекладачем науково-технічної літератури;
 • перекладачем текстів юридичного спрямування;
 • перекладачем офіційно-ділових та комерційних документів;
 • перекладачем-консультантом;
 • редактором-перекладачем;
 • усним перекладачем;
 • помічником керівника підприємства (установи, організації).

Технічний перекладач буде корисним:

 • підприємствам малого, середнього та великого бізнесу;
 • науковим, громадським установам та організаціям;
 • бюро перекладів;
 • ЗМІ, інформаційним службам, теле- та радіокомпаніям;
 • міжнародним компаніям та організаціям,
 • посольствам іноземних держав тощо.