+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Навчально-методичне забезпечення 8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

Напрям підготовки 6.05130107 – Хімічна технологія,

за професійним спрямуванням на спеціальність «Хімічні технології полімерних та композиційних матеріалів»

 

А – Навчально-методичний комплекс дисціпліни (НМКД)

Б – Робоча програма дисціпліни

В – Методичні вказівки до практичних занять

Г – Методичні вказівки до лабораторних занять

Д – Методичні вказівки та тематика з курсового проектування

Е – Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Ж – Методичне забезпечення контролю знань студентів (ККР)

З – Методичні вказівки до семінарських занять

 

Умовні позначення:

«+» – вид методичного забезпечення передбачено навчальним планом;

«-» – вид методичного забезпечення не передбачено навчальним планом.

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

А Б В Г Д Е Ж З
Види методичного забезпеченн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11) + + + +
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13) + + + +
1.1.2 Інтелектуальна власність + + + +
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі + + + +
1.1.4 Іноземна мова за професійним спрямуванням + + + +
1.1.5 Цивільний захист + + + + +
1.1.6 Охорона праці в галузі + + + +
1.1.7 Фізична культурая (поза кредитами) +
1.2. Цикл професійної  підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2 Науково-дослідна практика +
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2.7.  Вибірковий блок 7. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

(випускова кафедра – переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів )

2.7.1 Методологія та організація наукових досліджень   + + + +
2.7.2 Теоретичні  та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів + +
2.7.3 Технологія, обладнання і проектування виробництв переробки полімерних та композиційних матеріалів
2.7.4 Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів + + +
 Цикл професійної  підготовки
2.7.5 Полімери спеціального призначення + +
2.7.6 Проектування формуючого інструменту для виготовлення полімерних виробів
2.7.7 Технологія виробництва та переробки полімерних та композиційних матеріалів
2.7.8 Один з  видів практичної підготовки:
2.7.8.1 Асистентська практика +
2.7.8.2 Переддипломна виробнича практика
2.7.9 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3) +

2.12.  Вибірковий блок 12. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології переробки еластомерних матеріалів

(випускова кафедра – хімії та технології переробки еластомерів)

Цикл загальної підготовки

2.1.2.1 Методологія та організація наукових досліджень
2.1.2.2 Теоретичні та експериментальні методи дослідження еластомерних матеріалів  
  Цикл професійної  підготовки
2.1.2.3 Розрахунок, конструювання та технологія виробництва шин  
2.1.2.4 Розрахунок, конструювання та технологія виробництва гумовотехнічних виробів та взуття
2.1.2.5 Технологія, обладнання та основи проектування виробництв переробки еластомерних композиційних матеріалів
2.1.2.6 Новітні технології переробки еластомерних композиційних матеріалів  
2.1.2.7 Застосування компютерних технологій в наукових дослідженнях технології еластомерних композиційних матеріалів
2.1.2.8 Рециклінг полімерних та еластомерних матеріалів  
2.1.2.9 Один з  видів практичної підготовки:
2.1.2.9.1. Асистентська практика  
2.1.2.9.2 Переддипломна виробнича практика  
2.1.2.10 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)