+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (РЕ)

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (спеціалізація «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі») на кафедрі технології неорганічних речовин та екології

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА
1.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1.1.1 Історія України (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.2 Українська мова (за професійним спрямуванням) (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.3 Філософія (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.4 Політологія (блок 1,3,4,6,9,11 )
1.1.5 Історія української культури (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.1.6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.1.7 Фізична культура (поза кредитами)
1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
1.2.1 Вища математика
1.2.2 Обчислювальна математика та програмування (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.2.3 Фізика
1.2.4 Загальна та неорганічна хімія
1.2.5 Органічна хімія
1.2.6 Екологія
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.3.1 Інженерна графіка
1.3.2 Процеси та апарати хімічних виробництв (блок 1-3,6,9, 11,12 )
1.3.3 Загальна хімічна технологія
1.3.4 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (блок 1, 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
1.3.5 Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
1.3.6 Економіка, організація та управління хімічних підприємств
1.3.7 Аналітична хімія
1.3.8 Інструментальні методи хімічного аналізу
1.3.9 Фізична хімія
1.3.10 Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
1.3.11 Основи проектування хімічних виробництв (блок 1, 9)
1.3.12 Безпека життєдіяльності (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.3.13 Основи охорони праці  (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
1.3.14 Виробнича практика
1.3.15 Підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи та державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
2.1.1.1 Економічна теорія  (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.1.2 Правознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.1.3.1 Матеріалознавство  (блок 1,3,4,6,9,11 )
2.1.3.2 Прикладна механіка
2.1.3.3 Електротехніка та основи електроніки    (блок 1, 3, 4, 6, 9, 11 )
2.1.3.4 Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
2.2.9.  Вибірковий блок 9.  Дисципліни, спрямовані на хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі (випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)
Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки
2.2.9.1 Хімія твердого тіла
Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.2.9.2 Основи ядерної фізики та дозиметрії
2.2.9.3 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології (додаткові розділи до 1.3.4)
2.2.9.4 Вступ у технологію рідкісних та розсіяних елементів
2.2.9.5 Теоретичні основи технології рідкісних та розсіяних елементів
2.2.9.6 Хімічна технологія рідкісних та розсіяних елементів
2.2.9.7 Хімічна технологія благородних та платинових металів
2.2.9.8 Хімічна технологія ізотопів та ядерного палива
2.2.9.9 Хімічна технологія вилучення благородних та платинових металів та екологія галузі
2.2.9.10 Маловідходні виробництва в неорганічній технології
2.2.9.11 Теоретичні основи хімії та технологія води
2.2.9.12 Устаткування галузі
2.2.9.13 Один з вибіркових модулів:
Модуль 1
2.2.9.13.1 Основи наукових досліджень
2.2.9.13.2 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів
Модуль 2
2.2.9.13.3 Технологія поховання радіоактивних відходів
2.2.9.13.4 Технологія тонкого неорганічного синтезу