+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130101 хімічні технології неорганічних речовин

Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» зі спеціальності 7,8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин»

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві (блок 1,2,3,4,6,8,9,10,11)
Менеджмент у виробництві (блок 5,7,12,13)
1.1.2 Інтелектуальна власність
1.1.3 Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
1.1.4 Іноземна мова
1.1.5 Цивільний захист
1.1.6 Охорона праці в галузі
1.1.7 Фізичне виховання (поза кредитами)
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1 Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 1,3,4,6,9,11)
Автоматизовані системи керування технологічними процесами галузі (блок 2,5,7,8,10,12,13)
1.2.2 Науково-дослідна практика
1.2.3 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Вибірковий блок 1. Дисципліни, спрямовані на хімічні технології неорганічних речовин

(випускова кафедра – технології неорганічних речовин та екології)

Цикл загальної підготовки
2.1.1 Методологія та організація наукових досліджень
Цикл професійної підготовки
2.1.2 Основи технологічного проектування виробництв
2.1.3 Сучасні неорганічні технології у промисловості та охорона довкілля
2.1.4 Комп’ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в ТНР
2.1.5 Водопідготовка
2.1.6 Технології неорганічних речовин  (додаткові розділи)
2.1.7 Один з  видів практичної підготовки:
2.1.7.1 Асистентська практика
2.1.7.2 Переддипломна виробнича практика
2.1.8 Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи (додаткові кредити до 1.2.3)