+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Наукова робота вчених УДХТУ, представлена на здобуття Державної премії України

Професори кафедри фізичної хімії, доктори хімічних наук Веліченко О. Б., Данилов Ф. Й., Проценко В. С. разом з колективом ще п’яти науковців з інших закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів України представили свою роботу «Хімічне конструювання та застосування наноструктурованих матеріалів» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Метою роботи є розробка науково обґрунтованої концепції керованого синтезу функціональних наноматеріалів з прогнозованими властивостями, з’ясування механізмів їх утворення та виявлення взаємозв’язку між складом, структурними особливостями та їх властивостями.

Теоретично та експериментально обґрунтовані наукові засади синтезу широкого спектру різноманітних наноструктурованих систем: від ліофільних до рідиннофазових ліофобних, металів та їх оксидів, кремнеземів, нанокомпозитів, що передбачають формування їх властивостей на ієрархічному рівні від молекул до складних тримірних систем.

Створені нові функціональні матеріали: полімерні нанокомпозити, різноманітні карбонові та кремнеземні сорбенти, каталізатори, гальванічні покриття металами, сплавами, оксидами та композитами, які за фізико-хімічними та експлуатаційними властивостями перевищують відомі вітчизняні та світові аналоги.

Технології  виробництва створених наноматеріалів різного призначення (енергетика, машинобудування, медицина та ветеринарія) із заданими властивостями реалізовані у практиці промислового виробництва на вітчизняних та закордонних підприємствах (Республіка Білорусь, Киргизстан, Китайська Народна Республіка).

За темою роботи опубліковано: 32 монографії, 5 підручників, 9 навчальних посібників, 607 статей (550 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 8439/43, Scopus – 8207/43, Google Scholar – 9800/47. Отримано 13 патентів України на винахід, 2 патенти Польщі, патент США. За даною тематикою захищено 5 докторських та 47 кандидатських дисертацій.