+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

КАФЕДРА МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

адреса: к. , механічний корпус, Набережна Перемоги, 40, Дніпро, 49094

тел.: +38 (056) 753-58-10

e-mail: mechan_eng@udhtu.edu.ua

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма:

Технології машинобудування (ТМ)

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Освітні програми:

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів (МП)

Комп’ютерне проектування промислового обладнання (ХМ)

Студенти кафедри отримують високоякісну вищу освіту, яка відповідає сучасним тенденціям у машинобудуванні.

Випускники кафедри починають працювати на стартових посадах: майстер, інженер-механік, інженер-технолог, інженер-дослідник.

Проводяться роботи щодо розроблення різального інструменту та технологій струменевої і електроіскрової обробки, вивчення впливу режимів обробки на структуру та хімічний склад поверхонь деталей машин, конструкторсько-технологічне підготовлення виробництв.

Навчальний процес також ґрунтується на широкому використанні новітніх наукових досягнень у відповідних галузях науки і техніки, різноманітних технічних засобів та комп’ютерної техніки. Викладачами кафедри видаються учбові посібники з грифом МОНУ.

Студенти кафедри МІМ на заняттях з “Інтелектуальної власності” в патентному відділі обласної бібліотеки

 

Подяки за участь

Студенти кафедри з доц. Кіжаєвим С.О. та завідувачем відділу Міщенко Т.Н.

     

 

З 12 березня 2018 розпочалася робота експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Прикладна механіка зі спеціальності 131 – “Прикладна механіка” за першим (бакалавським) рівнем в Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» у складі:

– голова експертної комісії – Панчук Віталій Георгійович, завідувач кафедри компютеризованого машинобудівного виробництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор;

– член експертної комісії – Мікульонок Ігор Олегович, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування НТУУ “Київський політехнічний університет ім. Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук.

Захист магістрів 2018 року

На кафедрі «Машинобудування та інженерної механіки» (зав. каф. проф. Ситар В.І.) механічного факультету (декан Начовний І.І.) свято –  дипломування магістрів. В цьому році 30 випускників кафедри отримають дипломи магістрів за двома спеціальностями: «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка». За результатами захисту дипломних робіт, 9 з студентів отримають дипломи з відзнакою, 6 – рекомендовано до аспірантури, 16 – рекомендовано до впровадження.

Дипломні магістерські роботи були присвячені вирішенню актуальних проблем машинобудування та прикладної механіки. Захист пройшов на високому науково-технічному рівні. Слід відмітити таких студентів групи 6-ТМ-8, як Кононенко О.С., Удовенко  М.Ю., Шатнюк М.Р.  Вони за весь строк навчання в магістратурі отримали одні відмінні оцінки та захистили свої магістерські роботи на відмінно.

На захисті дипломів були присутні представники таких відомих компаній, як ТОВ « ИТ   САПР», НВФ «ТОПСТАР», ТОВ «МАЛБІ ФУДС», ТОВ «Металосервіс» які є потенційними роботодавцями і кожен студент хотів, щоб його помітили. Декілька випускників вже фактично отримали престижну роботу.

Вітаємо наших магістрів. Бажаємо їм достойно пронести стяг нашої кафедри та університету, гарних заробітків та швидкого кар’єрного росту.

доц. Митрохін О.А.

ас. Анісімов В.В.

I тур Олімпіади з Технології Машинобудування

на кафедрі “Машинобудування та інженерної маханіки”

7 грудня 2017р. кафедрою Машинобудуваня та інженерної маханіки проведено І тур Олімпіади з Технології машинобудування, у якому прийняло участь студенти різних курсів механічного факультету. Членами журі призначено досвідчених фахівців за данним напрямком, а саме проф., докт. техн. наук Анісімов Володимир Миколайович, доц., канд. техн. наук Митрохін  Олександр Анатолійович, канд. техн. наук Анісімов Володимир Володимирович. Головою коміссії – завідувач кафедрою, проф. Ситар Володимир Іванович.

15 листопада 2017 р. кафедрою машинобудування та інженерної механіки, з метою активізації працевлаштування випускників механічних спеціальностей, налагождення співпраці з підприємствами, проведено “ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ-2017”. Ярмарок Вакансій це щорічний захід, який надає можливість підприємствам знайти професіоналів та презентувати себе як роботодавця. Для випускників – це шанс знайти роботу в провідних компаніях. Участь в ній взяли 12 компаній, зацікавлених у залученні в свої штати перспективних студентів та молодих спеціалістів.

Студенти і випускники механічного факультету в черговий раз отримали можливість ознайомитися з діяльністю компаній, підприємств і організацій, які шукають співробітників, почути з перших вуст про вакансії і відкритих програмах з працевлаштування.

Серед підприємств і організацій, які взяли участь, такі відомі компанії, як «Millenium», «Днепрполімермаш», «ВариУс», «Контакт», «ДКТ Груп», «Дніпропрес», ТОВ «Спецінструмент», ТОВ “Техмаш” та інші.

Слід зазначити, що ярмарок вакансій з року в рік викликає великий інтерес з боку підприємств-работодавців, і не менший – з боку студентів. А про високий рівень професіоналізму і творчих підходах наших випускників до вирішення поставлених завдань свідчать позитивні відгуки HR-менеджерів компаній-партнерів.

      

У Ярмарці Вакансій- 2017, приймали участь:

1.    Група компаній  «ВаріУС» – заступник директора з логістики МАЗУР Марина Миколаївна

2.    ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків” – ведучий інженер-конструктор МАХИНЯ Андрій Анатолійович

3.    ТОВ «ДМЗ «КОМІНМЕТ» зам начальника відділу підготовки кадрів ПУДЛА Тамара Григорівна

4.    Шоколадна фабрика «МІЛЛЕНІУМ» – директор з виробництва ЛЕВЧЕНКО Дмитро Костянтинович

5.    ПрАТ «НПО Дніпропрес» – начальник відділу кадрів СМІРНОВА Ольга Петрівна

6.    ПрАТ  ВП ТЕХМАШ – начальник відділу кадрів МИРОНЕНКО Анастасія Сергіївна

7.     ООО НПФ ТОПСТАР – директор КРУПІЙ Ігор Анатолійович

8.    ДАЗ агрегатний завод – начальник відділу з підготовки кадрів ЛАРІОНОВА Людмила Геннадіївна

9.    ПАТ «Дніпрополімермаш»- менеджер по персоналу ПАНЧЕНКО Тетяна Франківна

10. Першотравенський РМЗ – головний інженер СМИРНОВ Сергій Миколайович

11. ДІТЦ «КОНТАКТ» -спеціаліст відділу продаж ТЕРТИШНИЙ Артем Анатолійович, менеджер БУТОВА Юлія Георгіївна

12 УКРСПЕЦНАЛАДКА – виконавчий директор САВЕЛЬЄВ  Вячеслав Олександрович