Обрати сторінку

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2023 році

Конференції, що заплановані на  2023 ріку (повний список):

21 листопадаIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи”Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
23 листопадаТеоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах вищої та загальної середньої освітиСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 
23-24 листопадаII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства»Херсонський державний аграрно-економічний університет 
24 листопадаНауково-методична інтернет-конференція «Викладання гуманітарних та
українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика
закладів вищої освіти»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
24 листопадаВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Колесніковські читання», присвячену пам’яті проф. О.І.КолесніковаХарківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 
24 листопадаВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи»Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 
24 листопадаVІІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та
перспективи»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
24-25 листопада«Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку»Державний університет «Одеська політехніка» 
25 листопадаВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проєктування життєвих компетентностей особистості в сучасному соціокультурному просторі»Бердянський державний педагогічний університет 
25 листопадаВсеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні виклики та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності”Подільський державний аграрно-технічний університет 
25 – 26 листопадаVШ міжнародна науково-технічна internet-конференція «Сучасні методи,
інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами»
Національний університет харчових
технологій
 
25-26 листопадаМіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Невиробнича сфера економіки: особливості, перспективи та чинники підвищення конкурентоспроможності»Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-
педагогічної академії
 
26 листопада

VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція.

Тема заходу: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в
географічній, екологічній та хімічній освіті».

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
30 листопадаІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання»Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
листопадаАктуальні проблеми фізіології та реабілітаціїЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
листопадV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні», СТЕЕСУМ-2022Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії 
листопадХІІІ інтернет-конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції»Університет державної фіскальної служби України (Державний податковий університет) 
листопадII Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти»Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 
листопадДіалог мов і культур у сучасному освітньому просторіСумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 
1 грудняIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами»Університет Григрія Сковороди в Переяславі 
1 грудня
платформа
«Zoom»
«Соломія Крушельницька – королева світової оперної сцени (до 150-річчя з дня
народження)»
Київський національний університет культури і мистецтв 
1 грудня
платформа
«Zoom»
«Музичний світ Григорія Сковороди (до 300-річчя з дня народження видатного
філософа, просвітителя, музиканта, поета)»
Київський національний університет культури і мистецтв 
1-2 грудня«Актуальні проблеми у сфері протидії та запобігання насильству в Україні» (Всеукраїнська конференція)Національний університет водного господарства та природокористування 
8-9
грудня
онлайн
Вузівська науково-теоретична інтернет-конференція «Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
9 грудняВсеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХV щорічні Грінченківські читання) «Біографічний наратив: текст і дискурс»Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

 

Вид премії, гранту, стипендіїНормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і технікиПоложення про Державні премії України в галузі науки і техніки
Щорічна премія Президента України для молодих вченихПоложення про щорічну премію Президента України для молодих вчених
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробокПоложення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологійПоложення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові УкраїниПоложення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботиПостанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених УкраїниПостанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих ученихПоложення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових дослідженьПоложення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих ученихПро заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
Стипендія Київського міського голови для обдарованої молодіПоложення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді
Стипендії Президента України для молодих ученихПро стипендії Президента України для молодих учених
Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вченихПро стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих ученихПро встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів.

ПРОЄКТИ РАДИ

 

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для студенів, аспірантів та молодих вчених всеукраїнського і міжнародного рівня для публікування та апробації своїх наукових результатів.

Наші партнери:

Всі матеріали проведених заходів, оголошення про наступні події, методичні посібники та збірники конференцій доступні на сайті www.globalnauka.com.