Обрати сторінку

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Актуальна інформація:

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році

Конференції, що заплановані на листопад-грудень 2022 року (повний список):

21 листопада IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи” Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  
23 листопада Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах вищої та загальної середньої освіти Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,  
23-24 листопада II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства» Херсонський державний аграрно-економічний університет  
24 листопада Науково-методична інтернет-конференція «Викладання гуманітарних та
українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика
закладів вищої освіти»
Харківський національний автомобільно-дорожній університет  
24 листопада Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Колесніковські читання», присвячену пам’яті проф. О.І.Колеснікова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,  
24 листопада Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи» Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка  
24 листопада VІІI Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та
перспективи»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  
24-25 листопада «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку» Державний університет «Одеська політехніка»  
25 листопада Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проєктування життєвих компетентностей особистості в сучасному соціокультурному просторі» Бердянський державний педагогічний університет  
25 листопада Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні виклики та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності” Подільський державний аграрно-технічний університет  
25 – 26 листопада VШ міжнародна науково-технічна internet-конференція «Сучасні методи,
інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами»
Національний університет харчових
технологій
 
25-26 листопада Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Невиробнича сфера економіки: особливості, перспективи та чинники підвищення конкурентоспроможності» Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-
педагогічної академії
 
26 листопада

VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція.

Тема заходу: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в
географічній, екологічній та хімічній освіті».

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  
30 листопада ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання» Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  
листопада Актуальні проблеми фізіології та реабілітації Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  
листопад V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні», СТЕЕСУМ-2022 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії  
листопад ХІІІ інтернет-конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції» Університет державної фіскальної служби України (Державний податковий університет)  
листопад II Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського  
листопад Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка  
1 грудня IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» Університет Григрія Сковороди в Переяславі  
1 грудня
платформа
«Zoom»
«Соломія Крушельницька – королева світової оперної сцени (до 150-річчя з дня
народження)»
Київський національний університет культури і мистецтв  
1 грудня
платформа
«Zoom»
«Музичний світ Григорія Сковороди (до 300-річчя з дня народження видатного
філософа, просвітителя, музиканта, поета)»
Київський національний університет культури і мистецтв  
1-2 грудня «Актуальні проблеми у сфері протидії та запобігання насильству в Україні» (Всеукраїнська конференція) Національний університет водного господарства та природокористування  
8-9
грудня
онлайн
Вузівська науково-теоретична інтернет-конференція «Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах» Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  
9 грудня Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХV щорічні Грінченківські читання) «Біографічний наратив: текст і дискурс» Київський університет імені Бориса Грінченка  

 

 

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

 

Вид премії, гранту, стипендії Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки
Щорічна премія Президента України для молодих вчених Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді
Стипендії Президента України для молодих учених Про стипендії Президента України для молодих учених
Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів.

ПРОЄКТИ РАДИ

 

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для студенів, аспірантів та молодих вчених всеукраїнського і міжнародного рівня для публікування та апробації своїх наукових результатів.

Наші партнери:

Всі матеріали проведених заходів, оголошення про наступні події, методичні посібники та збірники конференцій доступні на сайті www.globalnauka.com.