Обрати сторінку

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік проведення  наукових
конференцій з проблем
вищої освіти і науки у 2022 році

  

Конференції, що плануються у 2022 році:

 1. VIІ Міжнародний конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (1214 жовтня 2022 року в Національному університеті «Львівська політехніка»);
 2. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», м. Одеса,12 16 вересня, Одеська національна академія харчових технологій;
 3. Х Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», м.Харків, листопад.

Актуальна інформація за посиланнями:

ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

Вид премії, гранту, стипендії Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки

Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Щорічна премія Президента України для молодих вчених

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п/print1382597982372885

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді

Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді

http://www.uazakon.com/documents/date_bq/pg_gxnusj.htm

Стипендії Президента України для молодих учених

Про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/582-94-п/print1382597982372885

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів. http://www.kdpu-nt.gov.ua

ПРОЕКТИ РАДИ

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для молодих вчених.

Наші партнери: Рада Молодих Вчених Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ)Дніпродзержинський металургійний коледж (м. Дніпродзержинськ), Рада Молодих Вчених Криворізького  металургійного інституту КНУ (м. Кривий Ріг, Україна), Кафедра Вищої математики та фізики Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна. Всі матеріали доступні на сайті www.globalnauka.com. На сайті розміщено матеріали наших проведених заходів та оголошення про наступні.

Перелік проведення  наукових
конференцій з проблем
вищої освіти і науки у 2022 році

  

Конференції, що плануються у 2022 році:

 1. VIІ Міжнародний конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (1214 жовтня 2022 року в Національному університеті «Львівська політехніка»);
 2. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», м. Одеса,12 16 вересня, Одеська національна академія харчових технологій;
 3. Х Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», м.Харків, листопад.

Актуальна інформація за посиланнями:

ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

Вид премії, гранту, стипендії Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки

Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Щорічна премія Президента України для молодих вчених

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п/print1382597982372885

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді

Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді

http://www.uazakon.com/documents/date_bq/pg_gxnusj.htm

Стипендії Президента України для молодих учених

Про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/582-94-п/print1382597982372885

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів. http://www.kdpu-nt.gov.ua

ПРОЕКТИ РАДИ

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для молодих вчених.

Наші партнери: Рада Молодих Вчених Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ)Дніпродзержинський металургійний коледж (м. Дніпродзержинськ), Рада Молодих Вчених Криворізького  металургійного інституту КНУ (м. Кривий Ріг, Україна), Кафедра Вищої математики та фізики Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна. Всі матеріали доступні на сайті www.globalnauka.com. На сайті розміщено матеріали наших проведених заходів та оголошення про наступні.

Перелік проведення  наукових
конференцій з проблем
вищої освіти і науки у 2022 році

  

Конференції, що плануються у 2022 році:

 1. VIІ Міжнародний конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (1214 жовтня 2022 року в Національному університеті «Львівська політехніка»);
 2. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», м. Одеса,12 16 вересня, Одеська національна академія харчових технологій;
 3. Х Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», м.Харків, листопад.

Актуальна інформація за посиланнями:

ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

Вид премії, гранту, стипендії Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки

Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Щорічна премія Президента України для молодих вчених

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п/print1382597982372885

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді

Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді

http://www.uazakon.com/documents/date_bq/pg_gxnusj.htm

Стипендії Президента України для молодих учених

Про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/582-94-п/print1382597982372885

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів. http://www.kdpu-nt.gov.ua

ПРОЕКТИ РАДИ

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для молодих вчених.

Наші партнери: Рада Молодих Вчених Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ)Дніпродзержинський металургійний коледж (м. Дніпродзержинськ), Рада Молодих Вчених Криворізького  металургійного інституту КНУ (м. Кривий Ріг, Україна), Кафедра Вищої математики та фізики Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна. Всі матеріали доступні на сайті www.globalnauka.com. На сайті розміщено матеріали наших проведених заходів та оголошення про наступні.

Перелік проведення  наукових
конференцій з проблем
вищої освіти і науки у 2022 році

  

Конференції, що плануються у 2022 році:

 1. VIІ Міжнародний конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (1214 жовтня 2022 року в Національному університеті «Львівська політехніка»);
 2. Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», м. Одеса,12 16 вересня, Одеська національна академія харчових технологій;
 3. Х Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», м.Харків, листопад.

Актуальна інформація за посиланнями:

ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень для молодих учених

Вид премії, гранту, стипендії Нормативно-правові документи
Державна премія України в галузі науки і техніки

Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Щорічна премія Президента України для молодих вчених

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779/2000

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1333-2007-п

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
Премія НАН України імені видатних учених України Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/446/2009

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п/print1382597982372885

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді

Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді

http://www.uazakon.com/documents/date_bq/pg_gxnusj.htm

Стипендії Президента України для молодих учених

Про стипендії Президента України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/582-94-п/print1382597982372885

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/560-94-п

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16

Процедура висунення наукових робіт та терміни подачі документів  для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів. http://www.kdpu-nt.gov.ua

ПРОЕКТИ РАДИ

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ у складі об’єднання науковців GlobalNauka Компанія SeKum Software є організатором конференцій для молодих вчених.

Наші партнери: Рада Молодих Вчених Дніпродзержинського державного технічного університету (м. Дніпродзержинськ)Дніпродзержинський металургійний коледж (м. Дніпродзержинськ), Рада Молодих Вчених Криворізького  металургійного інституту КНУ (м. Кривий Ріг, Україна), Кафедра Вищої математики та фізики Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Україна. Всі матеріали доступні на сайті www.globalnauka.com. На сайті розміщено матеріали наших проведених заходів та оголошення про наступні.