Обрати сторінку

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Рада молодих вчених УДХТУ відроджена у 2002 році відповідно до постанови Міністерства Освіти України від 05.06.97 №1/9-216 “Про заходи про покращення наукової роботи студентів як невід’ємної складової частини освітньої діяльності, поліпшенню роботи з талановитою науковою молоддю” та Указа Президента України «При додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» від 09.04.2002 №315/2002.

До Ради молодих вчених на початку її створення увійшли представники кафедр університету:

  • Чернецький Євген В’ячеславович, асистент кафедри АВП (механічний ф-т);
  • Науменко Наталія Юріївна, к.т.н., доц. каф вищої математики;
  • Федулова Світлана, асистент кафедри економіки та організації виробництва (економічний ф-т);
  • Сігунов Олексій Олександрович, к.т.н., доц. кафедри ХТВМ (ф-т технології силікатів);
  • Опарін Сергій Олександрович, к.т.н., доц. каф. ПАХТ (ф-т технології високомолекулярних сполук);
  • Зайчук Олександр Вікторович, к.т.н., доц. каф. ХТКС (ф-т технології силікатів).

З того часу і до сьогодні склад РМВ змінюється, адже особливим критерієм участі є віковий ценз – 35 років.

Голови Ради молодих вчених

З 2001-2004 головою РМВ було обрано Кравцова Олега Валентиновича, к.х.н., доцент, доцент кафедри фізичної хімії.

Кравцов О.В. спрямував свою діяльність на активізацію професійного росту молодих вчених, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань. Підтримував і розвивав наукові ініціативи молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету.

З 2004-2011 роки головою було призначено Коваленко Ігоря Леонідовича, к.х.н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії.

В цей період продовжена робота по розвитку і реформуванню РМВ УДХТУ із внесенням змін у статут ради. Визначені пріоритетні напрямки роботи РМВ в УДХТУ відповідно до Указу Президента України.

Коваленко І.Л. здійснював заходи, спрямовані на ефективний розвиток РМВ: був організатором багатьох міжнародних конференцій, наукових семінарів та інших заходів. За його роботи були створені робочі групи за важливими напрямами для забезпечення ефективного комплексного та системного розвитку ради. Спільно з обласною РМВ працював Коваленко І.Л. і над формуванням банку даних наукових розробок молодих вчених та банку даних по унікальному устаткуванню, що неабияк сприяє розвитку комплексних наукових та дипломних робіт у межах університету і з іншими установами.

З 2011-2014 головою РМВ було обрано Ковтунік Інну Валеріївну, асистента кафедри технології палива.

Підтримувала та розширювала діяльність Ради молодих вчених університету. Так під її керівництвом рада молодих вчених ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» у 2013 році стала кращої радою молодих вчених Дніпропетровської області. Ковтунік І.В. створила та організувала команду молодих вчених, яка приймала активну участь у спортивних змаганнях у турнірі з міні-футболу на кубок Ради молодих вчених Дніпропетровської області. Приймала активну участь у всіх заходах Ради молодих вчених Дніпропетровської області, таких як: виїзні засідання, школи молодих вчених, конкурси, гранти, семінари та інше.

З 2014-го року Головою Ради Молодих вчених призначено Скибу Маргариту Іванівну, к.т.н, асистента кафедри технології неорганічних речовин та екології.

Головою було систематизовано і розміщено на сайті корисну інформацію про важливі питання для молодих вчених, аспірантів, докторантів. Разом із заступником РМВ Василенко І.А. розпочато роботу з організації наукових конференцій для студентів, аспірантів та молодих вчених.

З кінця 2016-го року Головою Ради Молодих вчених призначено Величко Олену Валеріївну, к.х.н., наукового співробітника кафедри неорганічної хімії.

Разом з активом Ради та молодими вченими ДВНЗ УДХТУ розпочата робота щодо підвищення кількості молодих вчених, які приймають участь в обласних, державних конкурсах, грантових проектах та ін. Величко О.В. також приймає участь у заходах Ради молодих вчених Дніпропетровської області.