Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я

Соколова Ліна Олександрівна

Соколова Ліна Олександрівна

завідувач кафедрою, к.т.н., доцент

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2003 р. за спеціальністю “Технологія переробки полімерів”, отримала кваліфікацію магістр з хімічної технології та інженерії. Захистила кандидатську дисертацію за темою “Розробка еластомерних композицій адгезійного призначення з модифікованим нітрогенвмісними сполуками монтморилонітом”.

Наукові інтереси: дослідження впливу мінеральних інгредієнтів (біоінгредієнтів) з рослинної сировини та їх модифікованих форм у складі еластомерних композицій; синтез на основі рослинних олій четвертинних амонієвих солей та дослідження їх функціональності як складових еластомерних композицій; впровадження енергоекологічних технологій у виробництво полімерних матерілів.

Публікації: автор 40 наукових публікацій, 4 патенти.

Охромій Галина Василівна

Охромій Галина Василівна

д.мед.н., професор

Доктор медичних наук, професор Охромій Г.В. має більше 25 років загального стажу науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, в тому числі більше 8 років на посадах професора.
Випускниця Одеського медичного інституту ім. Н.І. Пирогова (1975). На базі Дніпропетровського медичного інституту закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» (1984).
Лікар вищої категорії зі спеціальності 14.02.03.- “соціальна медицина” (1998) Захистила дисертації на звання кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.11.- «кардіологія» (1998), доктора наук зі спеціальності 14.02.03.- “соціальна медицина” (2008). Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «кардіологія» (2004), наукове звання доктора філософії (2007). Наукове звання професора зі спеціальності «Фізичної культури спорту та здоров’я» (2015).
Науково-педагогічна діяльність у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: викладач кафедри соціальної медицини, економіки управління охороною здоров’я у Дніпропетровському медичному інституті (1993-2002), старший науковий співробітник кафедри фармакології у Дніпропетровській державній медичній академії (2008), завідувач кафедри загальної психології (2008-2011), професор кафедри загальної психології Дніпропетровського гуманітарного університету з 2011р. Професор кафедри «Фізичної культури спорту та здоров’я» ДВНЗ, «УДХТУ» з 2011р.
З 01.09.2020 по 2022 рік – завідувач кафедрою.
Охромій Г.В. читає курси лекцій: “Соціальна медицина”, “Анатомія нервової системи”, “Фізіологія нервової системи”, “Психофізіологія”, “Патопсихологія”, “Медична психологія”, “Валеологія”, “Біоетика і деонтологія”, “Екстремальна медицина”, “Перша долікарська допомога”, для студентів першого, другого, третього курсів та магістрів напрямів підготовки “Лікарська справа”, “Психологія”, “Фармація”, “Біоетика і деонтологія”, “Екстремальна медицина, “Перша долікарська допомога” проводить лабораторні і практичні заняття.
Галина Василівна розробила і впровадила у навчальний процес нові, оптимізовані, альтернативні методи і критерії підбору індивідуальних дозованих навантажень для занять фізичним вихованням зі студентами у спеціальних медичних групах.

Отримала 3 деклараційних патенти України, 1 патент України – на корисні модель, 7 авторських свідоцтв на твір.

Має 207 опублікованих наукових праць, серед них 103 праці – після захисту докторської дисертації. Автор 26 методичних рекомендацій, 3 монографій (одна надрукована за кордоном (LAP LAMBERT, ISBN: 978-3-659-66952-1), співавтор 3 колективних посібників, 2 монографій.

Нагороджена:

  •  сертифікатами IX, X, XI Міжнародної науково-практичної конференції “ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА” (CERTIFICATE OF PARTICIPANT IX International Scientific-Practical Conference INTERNET- EDUCATION -SCIENCE) за кращу доповідь на секції “Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях” (2014, 2016, 2018)
  • почесною відзнакою у вигляді ордену “ЗА РОЗБУДОВУ ОСВІТИ” Асоціації навчальних закладів України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у становлення сучасної освіти України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2013).
  • грамотою Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу “Подход к реабилитации больных и инвалидов, перенесших острый инфаркт миокарда” (2012).
  • грамотою Дніпропетровської обларади за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську діяльність (2009)
  • нагрудним знаком “Автор” та грамотою Державного департамента інтелектуальної власності за сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні (2006).

Рішенням Національної академії наук України під керівництвом президента Патоном Б.Є. занесена до видання «Золотий фонд нації, науково освітній потенціал України» (Сертифікат №2126-82 від 01 липня 2020 року).

Івченко Оксана Миколаївна

Івченко Оксана Миколаївна

к. фіз. вих., доцент

У 2005 році з відзнакою закінчила ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ за спеціальністю тренер – викладач.

У 2014 році вступила до аспірантури ПДАФКіС, 06 травня 2019 року захистила дисертацію за спеціальністю олімпійський і професійний спорт – 24.00.01, та здобула науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Від 20 червня 2019р. отримала диплом ДК № 052952.

Отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права № 90610 науковий твір «Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки».

Оксана Миколаївна має понад 16 років загального стажу науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

Автор понад 60-ти публікацій, в тому числі у Web of Science, фахових виданнях, приймає участь у міжнародних конференціях, вебінарах. Автор методичних рекомендацій та посібників. Під її керівництвом, студенти здійснюють написання наукових студентських робіт.

З 2008 працює статистиком на баскетбольних матчах БК ДНІПРО, ліцензований статистик FIBA. Член ФСТ Динамо, ФБУ, БК ДНІПРО м. Дніпро.

З 1.09.2020р. працює на посаді доцента кафедри «Фізичної культури, спорту і здоров’я» в УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Домедична допомога», «Тактико ‒ спеціальна підготовка», «Фізичне виховання».

Сфера наукових інтересів: професійна освіта, баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.

Бібліометричний профіль у наукових базах і реєстрах:  

Аніскевич Світлана Вікторівна

Аніскевич Світлана Вікторівна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1984 р. за спеціальністю тренер-викладач.

Має звання «Майстер спорту СРСР».

Світлана Вікторівна має понад 20 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах.

Основні наукові інтереси: дослідження методів підбору фізичних навантажень для студентів-спортсменів.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

 Кириченко Алла Миколаївна

Кириченко Алла Миколаївна

старший викладач

Закінчила Донецький національний університет у 2006 р. за спеціальністю викладач-організатор фізвиховання.

Має звання «Майстер спорту СРСР», у період 2012-2016 рр. завоювала звання Чемпіонки України, Європи та срібну медаль Чемпіонату Світу 2014 року з баскетболу серед ветеранів.

Сфера професійних інтересів: професійна освіта, баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Фесенко Рената Євгенівна

Фесенко Рената Євгенівна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1984 р. за спеціальністю тренер-викладач.

Основні спортивні інтереси: художня гімнастика, шейпінг, фітнес.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Токмакова Світлана Василівна

Токмакова Світлана Василівна

старший викладач

Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1992 р. за спеціальністю тренер-викладач.

Основні спортивні інтереси: плавання, шахи, шашки.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».

Яровий Віталій Євгенієвич

Яровий Віталій Євгенієвич

старший викладач

Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1996 р. за спеціальністю викладач фізичної культури – тренер.

Основні спортивні інтереси: бокс

Має звання «Майстер спорту СРСР», у 2016 р. завоював звання Чемпіона України з кікбоксінгу.

Викладає дисципліну «Фізичне виховання».