Обрати сторінку

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я

Охромій Галина Василівна

Охромій Галина Василівна

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ОХРОМІЙ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я, доктор медичних наук., професор, професор кафедри ТОР та ФП (технології органічних речовин та фармацевтичних препаратів) Державного вищого навчального закладу «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Велику роль у гармонійному розвитку студентів засобами фізичної культури відіграють науковці – фахівці кафедр «Фізичної культури, спорту та здоров’я». Доктор медичних наук, професор Охромій Г.В. має більше 25 років загального стажу науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, в тому числі більше 8 років на посадах професора.
Випускниця Одеського медичного інституту ім. Н.І. Пирогова (1975). На базі Дніпропетровського медичного інституту закінчила клінічну ординатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» (1984).
Лікар вищої категорії зі спеціальності 14.02.03.- “соціальна медицина” (1998) Захистила дисертації на звання кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.11.- «кардіологія» (1998), доктора наук зі спеціальності 14.02.03.- “соціальна медицина” (2008). Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «кардіологія» (2004), наукове звання доктора філософії (2007). Наукове звання професора зі спеціальності «Фізичної культури спорту та здоров’я» (2015).
Науково-педагогічна діяльність у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: викладач кафедри соціальної медицини, економіки управління охороною здоров’я у Дніпропетровському медичному інституті (1993-2002), старший науковий співробітник кафедри фармакології у Дніпропетровській державній медичній академії (2008), завідувач кафедри загальної психології (2008-2011), професор кафедри загальної психології Дніпропетровського гуманітарного університету з 2011р. Професор кафедри «Фізичної культури спорту та здоров’я» ДВНЗ, «УДХТУ» з 2011р.
З 01.09.2020 по теперішній час – завідувач кафедрою.
Охромій Г.В. читає курси лекцій: “Соціальна медицина”, “Анатомія нервової системи”, “Фізіологія нервової системи”, “Психофізіологія”, “Патопсихологія”, “Медична психологія”, “Валеологія”, “Біоетика і деонтологія”, “Екстремальна медицина”, “Перша долікарська допомога”, для студентів першого, другого, третього курсів та магістрів напрямів підготовки “Лікарська справа”, “Психологія”, “Фармація”, “Біоетика і деонтологія”, “Екстремальна медицина, “Перша долікарська допомога” проводить лабораторні і практичні заняття.
Галина Василівна розробила і впровадила у навчальний процес нові, оптимізовані, альтернативні методи і критерії підбору індивідуальних дозованих навантажень для занять фізичним вихованням зі студентами у спеціальних медичних групах. Отримала 3 деклараційних патенти України, 1 патент України – на корисні модель, 7 авторських свідоцтв на твір. Має 207 опублікованих наукових праць, серед них 103 праці – після захисту докторської дисертації. Автор 26 методичних рекомендацій, 3 монографій (одна надрукована за кордоном (LAP LAMBERT, ISBN: 978-3-659-66952-1), співавтор 3 колективних посібників, 2 монографій.
Нагороджена:- сертифікатами IX, X, XI Міжнародної науково-практичної конференції “ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА” (CERTIFICATE OF PARTICIPANT IX International Scientific-Practical Conference INTERNET- EDUCATION -SCIENCE) за кращу доповідь на секції “Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях” (2014, 2016, 2018).
Нагороджена почесною відзнакою у вигляді ордену “ЗА РОЗБУДОВУ ОСВІТИ” Асоціації навчальних закладів України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у становлення сучасної освіти України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2013).
– грамотою Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу “Подход к реабилитации больных и инвалидов, перенесших острый инфаркт миокарда” (2012).
– грамотою Дніпропетровської обларади за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську діяльність (2009).
-нагрудним знаком “Автор” та грамотою Державного департамента інтелектуальної власності за сприяння розвитку винахідництва і раціоналізації в Україні (2006).
Рішенням Національної академії наук України під керівнитством президента Патоном Б.Є. занесена до видання «Золотий фонд нації, науково освітній потенціал України» Сертифікат №2126-82 від 01 липня 2020 року.
Івченко Оксана Миколаївна

Івченко Оксана Миколаївна

к. фіз. вих., доцент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ІВЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри «Фізичної культури, спорту і здоров’я».
У 2005 році з відзнакою закінчила ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ за спеціальністю тренер – викладач.
У 2014 році вступила до аспірантури ПДАФКіС, 06 травня 2019 року захистила дисертацію за спеціальністю олімпійський і професійний спорт – 24.00.01, та здобула науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту. Від 20 червня 2019р. отримала диплом ДК № 052952 .
Отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права № 90610 науковий твір «Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки».
Оксана Миколаївна має понад 16 років загального стажу науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.
Автор понад 60-ти публікацій, в тому числі у Web of Science, фахових виданнях, приймає участь у міжнародних конференціях, вебінарах. Автор методичних рекомендацій та посібників. Під її керівництвом, студенти здійснюють написання наукових студентських робіт.
З 2008 працює статистиком на баскетбольних матчах БК ДНІПРО, ліцензований статистик FIBA. Член ФСТ Динамо, ФБУ, БК ДНІПРО м. Дніпро.
З 1.09.2020р. працює на посаді доцента кафедри «Фізичної культури, спорту і здоров’я» в УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Домедична допомога», «Тактико ‒ спеціальна підготовка», «Фізичне виховання».
Сфера наукових інтересів: професійна освіта, баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.
Аніскевич Світлана Вікторівна

Аніскевич Світлана Вікторівна

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

АНІСКЕВИЧ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – старший викладач кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1984 р. за спеціальністю тренер-викладач.
Має звання «Майстер спорту СРСР».
Світлана Вікторівна має понад 20 наукових публікацій, у тому числі в провідних міжнародних журналах.
Основні наукові інтереси: дослідження методів підбору фізичних навантажень для студентів-спортсменів.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Васильєв Олександр Анатолійович

Васильєв Олександр Анатолійович

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ – старший викладач кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури у 1979 р. за спеціальністю тренер-викладач.
Основні спортивні інтереси: веслування на байдарках і каное; веслування на човнах типу «Дракон». Протягом 2012-2016 рр. виборов звання Чемпіона з веслування на човнах класу «Дракон» та став Чемпіоном міжнародного марафону (12 км) у 2012 році.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Сфера інтересів: олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура
 Кириченко Алла Миколаївна

Кириченко Алла Миколаївна

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я.

КИРИЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА – старший викладач кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
Закінчила Донецький національний університет у 2006 р. за спеціальністю викладач-організатор фізвиховання.
Має звання «Майстер спорту СРСР», у період 2012-2016 рр. завоювала звання Чемпіонки України, Європи та срібну медаль Чемпіонату Світу 2014 року з баскетболу серед ветеранів.
Сфера професійних інтересів: професійна освіта, баскетбол, олімпійський спорт, спортивне тренування, фізична культура.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Фесенко Рената Євгенівна

Фесенко Рената Євгенівна

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ФЕСЕНКО РЕНАТА ЄВГЕНІВНА – старший викладач кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1984 р. за спеціальністю тренер-викладач.
Основні спортивні інтереси: художня гімнастика, шейпінг, фітнес.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Токмакова Світлана Василівна

Токмакова Світлана Василівна

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ТОКМАКОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА – старший викладач кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1992 р. за спеціальністю тренер-викладач.
Основні спортивні інтереси: плавання, шахи, шашки.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Яровий Віталій Євгенієвич

Яровий Віталій Євгенієвич

старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я

ЯРОВИЙ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЄВИЧ – старший кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту у 1996 р. за спеціальністю викладач фізичної культури – тренер.
Основні спортивні інтереси: бокс
Має звання «Майстер спорту СРСР», у 2016 р. завоював звання Чемпіона України з кікбоксінгу.
Викладає дисципліну «Фізичне виховання».
Токмакова Ольга Василівна

Токмакова Ольга Василівна

інженер 1 категорії кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я.

ТОКМАКОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – інженер 1 категорії кафедри «Фізичної культури, спорту і здоров’я» УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 1971 році закінчила Черкаський педагогічний інститут. Працювала тренером з баскетболу в СК “Ювілейний” м. Жовті Води до 1975р
З 1976 по 1980р працювала в методичному кабінеті Обласної ради профспілок.
З 1980 р по 200о г. перебувала на посаді заступника директора Школи Вищої Спортивної Майстерності (ШВСМ).
На кафедрі фізичної культури, спорту і здоров’я ДВНЗ “УДХТУ” працює з 2000 р: на посаді викладача, а з 2015 р .- інженер 1 категорії.