+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Інформаційне забезпечення 8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

Довідка про інформаційне забезпечення дисциплін
dovidka_inf_zab_8.05130110

 

Інформаційне забезпечення дисциплін з напряму підготовки 6.051301 – Хімічна технологія спеціальності 8.05130110 – «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини»

 

Назва дисциплін за навчальним

планом

Інформаційне забезпечення
1 2 3
ПІДГОТОВКА МАГІСТРА
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
1.1.1 Менеджмент у виробництві
1.1.2 Фізичне виховання (позакредитна дисципліна)
1.1.3 Інтелектуальна власність
1.1.4. Психологія та методика викладання фахових дисциплін  у  вищій школі
1.1.5. Іноземна мова за професійним спрямуванням
1.1.6. Методологія та організація наукових досліджень
1.1.7. Охорона праці в галузі
1.1.8. Цивільний захист
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної сировини
1.2.2 Компьютерні технології в науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини
1.2.3 Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини
1.2.4 Автоматизовані системи керування технологічними процесами в галузі
1.2.5 Спеціальні методи досліджень структури та властивостей високомолекулярних сполук
1.2.6  Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи та Державна атестація (ДА)
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Цикл загальної підготовки
2.2. Цикл професійної підготовки
2.2.1 Наукові дослідження за темою магістерської роботи
2.2.2 Технологія шаруватих пластиків
2.2.3 Один з модулів:
Науково-дослідна практика

Асистентська практика

Науково-дослідна практика

Переддипломна виробнича практика