Обрати сторінку

Всеукраїнська інтернет-конференція «УКРАЇНА – СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР» 2022

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
Дніпровський національний університет імені О.Гончара

 ЗАПРОШЕННЯ

Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти  та молодих учених
«УКРАЇНА СВІТ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР»
(До 300 – річчя з дня народження Г. Сковороди)

23 листопада 2022 р.
м. Дніпро

 

Мета конференції: виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності, сприяння успішному кар’єрному старту і професійному зростанню, підвищення ефективності самостійної роботи.

Форма проведення: дистанційна.

Мова конференції: українська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна.

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей з номером ISBN.

 Основні тематичні напрямки конференції: 

  • Діалог національних культур (мораль, мистецтво, політика, релігія, інтерпретація історичних подій). Єдність в різноманітті.
  • Умови та шляхи формування культурної ідентичності. Національні звичаї, їх відтворення в сучасній культурі.
  • Загальні риси і національні особливості становлення системи освіти сучасного суспільства. Культура і виховання: концепції, моделі, інструментарії.
  • Г.С.Сковорода – до 300-річчя з дня народження українського Сократа.
  • Діджиталізація і розвиток національних культур: нові можливості для діалогу.
  • Філософські ідеї в сучасному світі як пошук сенсу сучасного буття і роздуми над минулим і сьогоденням.
  • Субкультури в мінливому світі.
  • Бізнес в умовах глобалізації: проблеми, переваги, перспективи діалогу.
  • Роль соціальних спільнот, державних установ, громадських організацій та фондів у діалозі культур.
  • Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин.

    Для участі в конференції необхідно до 17 листопада 2022 року надіслати матеріали на електронну адресу: irinaс[email protected]

 ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез становить 1-2 максимально заповнені сторінки формату А4.

Всі поля сторінки по 2,5 см. Шрифт – Times New Roman, звичайним шрифтом 14 кеглем. Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац – 1,25 см. Вирівнювання по ширині. Шапка містить у собі такі пункти: назва тез, ПІБ доповідача (повністю і підкреслити), повна назва ВНЗ, країна і місто учасника, e-mail учасника.

Файл з тезами доповіді повинен мати назву «Тези доповіді ПІБ першого автора».

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, відправляються на доопрацювання! Тези додатково не редагуються, тому слід їх ретельно перевірити. Відповідальність за поданий в тезах матеріал несуть автори доповідей.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  ТЕКСТУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

ПОНЯТТЯ «СЦЕНАРІЮ ЖИТТЯ» В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Пасічник Ірина Вікторівна, доц. Яценко О.А.
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,
Україна, Дніпро
е-mail: [email protected]

Текст тез … …

КОНТАКТИ:

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
Адреса: просп.Гагаріна, 8, м.Дніпро, Україна, 49005

Заступник голови оргкомітету: Какуріна Ірина Іллівна, канд.філос.наук, доцент кафедри філософії та українознавства
e-mail: irinaс[email protected]

Завідувач відділу НДРС: Авдієнко Тетяна Миколаївна
e-mail: [email protected]

Розклад роботи конференціі:   23 листопада 2022 р.,  о 1300

Посилання на конференцію: https://bit.ly/3UtSGws

 

Идентификатор конференции: 830 2751 9462
Код доступа: 194594

Друкована версія запрошення (завантажити)

Наказ про проведення Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Україна – світ: діалог культур”