Обрати сторінку

V Міжнародна науково-практична конференція з економічних та гуманітарних питань

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПІВДЕННО-КАЗАХСТАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. АУЕЗОВА (КАЗАХСТАН)
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВРОЦЛАВІ (ПОЛЬЩА)
BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY (ТУРЕЧЧИНА)
ЕКОНОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ, ПОДГОРИЦЯ (ЧОРНОГОРІЯ)
«ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ SILKWAY» (ТУРЕЧЧИНА)
КОЛЕДЖ САНТА ФЕ (ФЛОРИДА, США)
УНІВЕРСИТЕТ МАЧЕРАТА (ІТАЛІЯ)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУСПІЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. СЛУГИ БОЖОГО РОБЕРТА ШУМАНА (ПОЛЬЩА)
ДНIПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ДВНЗ УДХТУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ МАРКЕТОЛОГІВ УКРАЇНИ»

V Міжнародна науково-практична конференція з економічних та гуманітарних питань

Обов’язкове електронне видання збірника тез та надання сертифіката учасника

 3-4 березня 2022 року
м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ

Голова оргомітету:

Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Співголови оргкомітету:

Харченко Олександр Васильович, д.х.н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Чуприна Наталія Миколаївна, д.е.н., доц., декан економічного факультету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Бажан Сергій Петрович, к.пед.наук, директор ВСП «Днiпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ»

Члени оргкомітету:

Журавель Віра Володимирівна, заступник декана економічного факультету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Скрипник Оксана Володимирівна, заступник декана економічного факультету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Стрельченко Інна Іллівна, д.е.н., доц., професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Пісарькова Валерія Ростиславівна, аспірантка кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Науково-консультативна рада:

Гармідер Лариса Дмитрівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Колесніков Володимир Петрович, к.е.н., проф., каф. маркетингу та логістики, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Савченко Олександр Вікторович, к.ф.н., доц., зав. каф. іноземних мов, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Яшкіна Наталія Вікторівна, к.т.н., доц., в.о. зав. каф.менеджменту та фінансів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Тюксой Сейфула, президент «Silkway», Туреччина
Джемал Окуян, докт., проф., генеральний секретар «Silkway», Туреччина
Окуян Дерія, асистент професора, заступник директора коледжу університету Бандірми Онєді Ейлюль (Туреччина)
Бартломей Ніта, д.е.н., проф., проректор з фінансів та розвитку Економічного університету у Вроцлаві (Польща)
Сейдахметов Марат Канімбекович, к.е.н., доц., декан вищої школи «Управління та бізнесу», Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова
Кочар Іоанна, координатор по контактам із Східною Європою та Центральною Азією, д.е.н., доц. каф. теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Вроцлавський економічний університет (Польща)
Яворська Моніка, Маршалківське Управління Сілезького Воєводства (Польща)
Комірна Віталіна Віталіївна, д.е.н., проф., декан факультету суспільно-медичних наукЄвропейського суспільно-технічного університету ім. Слуги Божого Роберта Шумана (Польща)
Драшкович Васелин, проф., співзасновник та директор Економічної лабораторії дослідницького перехідного періоду, Подгориця (Чорногорія)
Вілма Елиса Фуентес, докт. політич. наук, помічник віце-президента з академічних справ коледжу Санта Фе, Флорида, США
Таволетті Ернесто, проф. кафедри політології, комунікації та міжнародних відносин, м.Мачерата (Італія)
Введенська Тетяна Юріївна, к.ф.н., проф., завідувач кафедри перекладу НТУ «Дніпровська політехніка»
Годес Ольга Вікторівна, к.ф.н., доцент університету м. Аріель (Ізраїль)
Зінукова Наталія Вікторівна, д.пед.н., доц., завідувач кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля
Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., проф. каф. міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»
Левченко Наталія Михайлівна, д. н. держ. упр., проф. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка»
Матвійчук Андрій Вікторович, д.е.н, проф. каф. економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання і інформаційних технологій в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Пожуєва Тетяна Олександрівна, д.е.н., проф., каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка»
Ромат Євгеній Вікторович, д. н. з держ. упр., проф., Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова спілки рекламістів України, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»
Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»
Степанова Анна Аркадіївна, д.ф.н., проф., проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля
Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка»
Фролова Лариса Володимирівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва та торгівлі, Національний університет «Одеська політехніка»
Ходоренко Анна Вікторівна, д.ф.н., проф. кафедри перекладу та ЛПІ ДНУ ім. О.Гончара, докторант відділення професійного перекладу університету м. Вал`ядолід (Іспанія)
Білоброва Олена Владиславівна, заст. начальника відділу поширення інформації та зовнішніх комунікацій Головне управління статистики у Дніпропетровській області
Вініченко Максим Миколайович, к.е.н, директор ТОВ «ФІТСІСТЕМ»
Грищенко Геннадій Федорович, голова громадської організації «Служба захисту прав споживачів України»
Павлов Максим Вікторович, засновник та керівник Школи Інтернет Маркетингу та OnpageSchool. Засновник агентства Onpage, сервісу лінкбілдингу

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обмін науково-практичним досвідом у сфері управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації між науковцями, викладачами, аспірантами, здобувачами та молодими спеціалістами України, близького та далекого зарубіжжя, обговорення актуальних проблем гуманітарних, економічних та природничих наук.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ

 1. Інноваційні форми сучасного маркетингу та логістики в умовах глобальної пандемії.
 2. Підприємництво та соціальне підприємництво в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
 3. Закономірності, виклики і протиріччя інформаційної економіки: аналіз і моделювання.
 4. Сучасні економічні та соціокультурні системи: проблеми і перспективи менеджменту, фінансів, комунікацій.
 5. Актуальні питання дослідження лінгвістики та літератури.

Офіційні мови конференції:
українська, російська, англійська

Форма участі: очна, дистанційна

Вимоги до тез доповідей

 • Обсяг тез – не більше трьох сторінок формату А4, орієнтація книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
 • Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Вирівнювання по ширині.
 • Список літератури – не більше 5 джерел.
 • Рисунки слід скомпонувати у вигляді єдиного об’єкта.

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку не приймаються!

Тези додатково НЕ редагуватимуться, тому їх слід ретельно перевірити. Відповідальність за поданий у тезах матеріал несуть автори доповідей.

Зразок оформлення тез доповіді

Секція: Трансформаційні зміни в економіці: ресурси та інститути

Шевченко С. Р.
д.е.н., проф. каф. менеджменту
та фінансів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
м. Дніпро, Україна

АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

Текст текст текст текст текст…[1, с. 56]

Література:

 1. Плахіна А. Формування сучасних бізнес-моделей / А. Плахіна // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 55–57.

 

В учасників конференції є можливість публікації статей у наукових фахових журналах:

«Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ» (мова статті – англійська. Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок) http://ek-visnik.dp.ua. Питання щодо оформлення та публікації статей з економіки надсилати на електронну пошту ek.visnik@gmail.com.

«Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки». http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/

Вимоги до статей подано на сайтах журналів.

Для участі в конференції необхідно:

I. Заповнити заявку на участь у конференції, що знаходиться у вкладці (одна заявка на всіх авторів доповіді).

II. Надіслати оргкомітетові заявку і тези доповіді до 20 лютого 2022 року (включно) на електронну адресу konf_2019@ukr.net.

III. Сплатити організаційний внесок.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету.

Назва файлу повинна містити прізвище й ініціали учасника конференції. Наприклад: Шевченко С.Р._Тези;  Шевченко С.Р._Квитанція

Учасникам конференції необхідно сплатити організаційний внесок (без ПДВ), розмір якого залежить від форми участі:

 • очна участь300 грн (електронний варіант збірника тез конференції та сертифікат учасника);
 • дистанційна участь200 грн (електронний варіант збірника тез конференції та сертифікат учасника);
 • очна/дистанційна участь30 євро для іноземних учасників (електронний варіант збірника тез конференції та сертифікат учасника);

Контакти:

Економічний факультет ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Адреса: просп. Гагаріна, 8, к. 320, м. Дніпро, Україна, 49005; тел.: 0562 47-14-83 konf_2019@ukr.net

(050) 421-58-22
проф. Стрельченко Інна Іллівна

(093) 361-22-99
викл. Пісарькова Валерія Ростиславівна

Бланк ЗАЯВКИ для участі в роботі V Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань