Обрати сторінку

Участь викладачів та студентів кафедри технології неорганічних речовин та екології у міжнародному проєкті «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки»

ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet» реалізує проєкт «Безпечна питна вода в Україні: доступ до інформації про якість води та методи водопідготовки», що фінансується Фінським Фондом Місцевого Співробітництва Посольства Фінляндії в Україні. (Термін реалізації проекту: грудень 2022 – червень 2024.)

Проєкт реалізується спільно з хіміко-технологічним факультетом, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», та у співпраці з ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», НУ «Львівська політехніка», Національний університет водного господарства та природокористування.

 

Від ДВНЗ УДХТУ виконавцями міжнародного проекту є викладачі кафедри технології неорганічних речовин та екології: к.т.н., проф. Роман СМОТРАЄВ, д.т.н., проф. Ігор КОВАЛЕНКО, д.т.н., проф. Віктор ВЕРЕЩАК, д.т.н., проф. Лілія ФРОЛОВА, д.х.н., доц., Віктор ГЕВОД, к.х.н., доц. Тетяна БУТИРІНА, к.х.н., доц. Олена ГРУЗДЄВА, к.т.н., доц. Олег КОЖУРА, к.т.н., доц. Наталія МАКАРЧЕНКО, к.т.н., доц. Олександр ПАСЕНКО, к.т.н., доц. Юлія ПОЛІЩУК, к.т.н., доц.  Маргарита СКИБА. Означені викладачі є також дійсними членами професійної спілки ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet».

Діяльність даного проекту включає дві основні компоненти:

  • моніторинг якості питної води в Україні та розробка нової Карти якості води
  • інформаційно-освітня діяльність за напрямком «Сучасні методи водопідготовки»

 

 

 

Моніторинг якості питної води в Україні передбачає дослідження води з різних джерел водопостачання (водопровід, свердловини, колодязі) в різних точках по всій території України, де це наразі можливо. За результатами моніторингу буде складена інтерактивна онлайн Карта якості води України.

Освітня складова даного проєкту включає розробку та імплементацію у навчальний процес навчальних онлайн-курсів для різних цільових груп:

  • Для викладачів профільних ЗВО: курс «Сучасні методи водопідготовки: теоретичні основи та методика викладання»,
  • Для студентів профільних спеціальностей: курс «Новітні технології водопідготовки».

 

 

Реалізація даного проєкту вже натепер, у лютому-березні 2023 року забезпечила активне залучення здобувачів кафедри ТНР та Е спеціальностей 101 Екологія та 161 Хімічні технології та інженерія до лекційних онлайн-занять та дистанційного виконання лабораторних робіт з курсу  «Новітні технології водопідготовки» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»». Здобувачі кафедри ТНР та Е, які пройдуть повний курс отримають сертифікати «Центру сучасних водних технологій» КПІ ім. Ігоря Сікорського. Такий сертифікат може бути зарахований як результат неформальної освіти у відповідних освітніх компонентах ОПП та ОНП кафедри ТНР та Е.

Участь викладачів у міжнародних проєктах з розробки та імплементації у навчальний процес профільних курсів, а також активне залучення здобувачів до лекцій професіоналів-практиків і фахівців з профільних ЗВО є одним із вагомих факторів забезпечення  якості вищої освіти.