Обрати сторінку

Участь в І Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Наука в епоху соціокультурних змін: реалії та перспективи»

27 жовтня 2023 р. в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» у дистанційному форматі відбулася І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Наука в епоху соціокультурних змін: реалії та перспективи».

До обговорення актуальних проблем і досягнень філологічної науки долучилися студенти спеціальностей  014 Середня освіта та 035 Філологія факультету економіко-гуманітарних наук та права ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Так, студентки гр. 2СО(у) Богдана Давидова і Вероніка Самофал презентували свої наукові рефлексії на тему «Значення фразеологізмів з лексемою дух».

Особливо активними були студенти гр. 1СО(у): Катерина Шумович представила доповідь «Особливості підвищення мовленнєвої культури», Єлизавета Ємельянова – доповідь «Наголос і його роль у сучасній українській мові», Діана Заболотня – доповідь «Типові граматичні помилки в українській мові», Катерина Клименко – доповідь «Типові лексичні помилки в українській мові».

Студенти групи 2 ФІЛ Аліна Суботіна та Аліна Гордієнко взяли участь у роботі секції з перекладознавства. Вони підготували тези за темами «Еквівалентність перекладу та способи її досягнення» (Аліна Гордієнко) та «Способи перекладу інтертекстуальності» (Аліна Суботіна). Студенти старших курсів, група 4 ФІЛ, також зробили свій внесок і взяли участь у конференції з тезами на тему «Абревіація та скорочення в англійській мові» (Альона Лисенко) та «Прагматика у перекладі» (Данііл Огієнко).