Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Рейтингові списки вступників

Вступ на базі ЗОШ 👇

Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста 👇

Вступ до магістратури 👇

Денна форма навчання 2021

051 Економіка підприємства

051 Економічна кібернетика

073 Менеджмент

075 Маркетинг

101 Екологія

122 Компютерні науки

123 Компютерна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

161 Хімічні технології та інженерія(Х та ХТ)

161 Хімічні технології та інженерія(Х та ХТ)(іноземці)

161 Хімічні технології та інженерія(ХТ та Е)

161 Хімічні технології та інженерія(Ф та БТ)

161 Хімічні технології та інженерія(Ф та БТ)(іноземці)

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Хірчові технології

186 Видавництво та поліграфія

186 Видавництво та поліграфія

226 Фармація, промислова фармація

051_Екологiя_д_додатковий_набiр

075_Маркетинг_д_1_додатковий_набiр

075_Маркетинг_д_додатковий_набiр

133_Галузеве_машинобудування_д_додатковий_набiр

151_Автоматизацiя_та_компютерно-iнтегрованi_технологii__д_д…

152_Метрологiя_та_iнформацiйно-вимiрювал_на_технiка_д_додатк…

161_Хiмiчнi_технологii_та_iнжеерiя_д__ХТ_та_Е_додатковий_наб

161_Хiмiчнi_технологii_та_iнжеерiя_д_Ф_та_БТ_додатковий_набiр

161_Хiмiчнi_технологii_та_iнжеерiя_д_Х_та_ХТ_додатковий_набiр

162_Бiотехнодлогi_та_бiоiнженерiя_д_додатковий_набiр

181_Харчовi_технологii_д_додатковий_набiр

186_Видавництво_та_полiграфiя_д_додатковий_набiр

Заочна форма навчання 2021

051_Екологiя_з_додатковий_набiр

073_Менеджмент_з_додатковий_набiр

075_Маркетинг_з_додатковий_набiр

101_Екологiя__з_додатковий_набiр

122_Комп_ютернi_науки_з_додатковий_набiр

161_Хiмiчнi_технологii_та_iнжеерiя_з_ХТ_та_Е_додатковий_набiр

226_Фармацiя,_промислова_фармацiя__з_додатковий_набiр

226_Фармацiя,_промислова_фармацiя__з_додатковий_набiр__1

051 Економіка підприємства(не бюджет)

051 Економіка підприємства(не бюджет)

051 Економіка підприємства

073 Менеджмент(не бюджет)

073 Менеджмент

075 Електронний маркетинг

075 Маркетинг(не бюджет)

075 Маркетинг

101 Екологія

122 Компютерні науки

123 Компютерна інженерія(не бюджет)

123 Компютерна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

144 Теплоенергетика(не бюджет)

144 Теплоенергетика

161 Хімічні технології та інженерія(Х та ХТ)(не бюдж)

161 Хімічні технології та інженерія(Х та ХТ)

161 Хімічні технології та інженерія(ХТ та Е)(не бюдж)

161 Хімічні технології та інженерія(ХТ та Е)(не бюдж)

162 Біотехнології та біоінженерія(не бюдж)

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Хірчові технології

186 Видавництво та поліграфія

226 Фармація, промислова фармація