Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Хімічні технології та інженерія”. Професійне спрямування “Електрохімія та природоохоронні хімічні технології”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

3 + 4 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (Е та ПХТ) – галузь промислового виробництва, де технології основані на  взаємодії хімічних речовин при пропусканні струму через розчин. Перетворення одних хімічних речовин на інші відбуваються або з витратою електроенергії при пропусканні струму (електроліз), або з отриманням електроенергії (хімічні джерела струму). В основі багатьох технологій захисту навколишнього середовища, знешкодження шкідливих викидів різних виробництв лежать електрохімічні закони і сучасна електрохімічна техніка.

Промислові напрями навчальних програм:

  • Промислова гальванотехніка. Нанесення металевого покриття на різні вироби машинобудівної, електротехнічної, електронної промисловості для підвищення їх корозійної стійкості, надання їм декоративного зовнішнього вигляду й спеціальних властивостей. Гальванічні цехи працюють на всіх машинобудівних, металургійних, радіо та приладобудівних підприємствах.
  • Виробництво хімічних джерел струму (електротехнічна промисловість). Електричні акумулятори, в основному для автотранспортної техніки, – один з найбільш масових продуктів сучасного промислового виробництва.
  • Електрохімічний синтез речовин. Це великотонажні енергоємні виробництва для отримання кисню, водню, хлору, лугу, різних окислювачів шляхом електролізу.

Виділення кисню та водню при електролізі води

  • Виробництво кольорових металів. Ці  виробництва належать до кольорової металургії, але значну частину складають електрохімічні підрозділи. Гідрометалургія – отримання кольорових металів (цинку, марганцю, хімічно чистих міді, нікелю, золота, платини та ін. ) з водних розчинів шляхом електролізу.

Професор Кошель М. Д. показує цікаві електрохімічні досліди

  • Захист інженерних споруд від корозії. За своєю природою корозія масштабних інженерних споруд (металевих трубопроводів, підземних телекомунікаційних кабелів, армованих металами фундаментів, гідротехнічних споруд, великих металевих ємностей та ін.) є електрохімічним процесом, аналогічним до того, що відбувається в хімічних джерелах струму. Тому одним з напрямів діяльності електрохіміків та сферою їх професійного застосування є захист інженерних споруд від корозії. Захист здійснюється електрохімічним способом: створюється спеціальне, постійно діюче інженерне обладнання, яке постійно контролюється й корегується.
  • Електрохімічні технології очищення забруднених вод та вилучення з них важких металів. Електрохімічні технології дозволяють ефективно вилучати  дорогі кольорові метали (мідь, нікель, цинк та ін.) з розведених стічних вод машинобудівних, металургійних та інших промислових підприємств.
  • Електрохімічна розмірна обробка металів і сплавів, що має високу точність та продуктивність. Застосовується в машинобудуванні при виробництві деталей машин або їх ремонті, шляхом надання точної форми і стану поверхневого шару, які складно отримати механічними методами.

На підприємстві TOPAZ (м. Кишинів, Молдова) здійснюється проектування і виготовлення електрохімічних станків для двостороннього об’ємного формування поверхонь лопаток газотурбінних двигунів і установок методом імпульсно-циклічної електрохімічної обробки з титанових і жароміцних сплавів.

  • Проектування та експлуатація технологій знешкодження викидів та вилучення цінних компонентів а також проектування екологічно безпечних технологічних виробництв з замкненими маловідходними циклами, замкненим водопостачанням – фактично спеціалізовані природоохоронні хімічні технології засновані на дії тих же самих загальних фізико-хімічних законів природи, що і в основних хіміко-технологічних виробництвах.

У багатьох промислових технологічних процесах використовують воду – або як середовище, де здійснюються процеси, і вода є головний хімічний компонент, або як теплоносій, як розчинник, як миючий засіб, для поливу сільськогосподарських земель, тощо. Тому значна кількість природоохоронних технологій – це очищення води, її знезараження, знешкодження отруйних речовин, вилучення з неї цінних речовин, повернення очищеної води в технологічний цикл. Значну частину технологічної води, яка містить деяку кількість невилучених шкідливих речовин, скидають у водні об’єкти. Тому необхідно узгоджувати проектні рішення з нормативними документами захисту навколишнього середовища.