Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (Е та ПХТ)”

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Технології електрохімічних виробництв та електротехніки

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


Електрохімія та природоохоронні хімічні технології (Е та ПХТ) – галузь промислового виробництва, де технології основані на  взаємодії хімічних речовин при пропусканні струму через розчин. Перетворення одних хімічних речовин на інші відбуваються або з витратою електроенергії при пропусканні струму (електроліз), або з отриманням електроенергії (хімічні джерела струму). В основі багатьох технологій захисту навколишнього середовища, знешкодження шкідливих викидів різних виробництв лежать електрохімічні закони і сучасна електрохімічна техніка.

Промислові напрями освітньої програми:

  • Промислова гальванотехніка. Нанесення металевого покриття на різні вироби машинобудівної, електротехнічної, електронної промисловості для підвищення їх корозійної стійкості, надання їм декоративного зовнішнього вигляду й спеціальних властивостей. Гальванічні цехи працюють на всіх машинобудівних, металургійних, радіо та приладобудівних підприємствах.
  • Виробництво хімічних джерел струму (електротехнічна промисловість). Електричні акумулятори, в основному для автотранспортної техніки, – один з найбільш масових продуктів сучасного промислового виробництва.
  • Електрохімічний синтез речовин. Це великотонажні енергоємні виробництва для отримання кисню, водню, хлору, лугу, різних окислювачів шляхом електролізу.

Виділення кисню та водню при електролізі води

  • Виробництво кольорових металів. Ці  виробництва належать до кольорової металургії, але значну частину складають електрохімічні підрозділи. Гідрометалургія – отримання кольорових металів (цинку, марганцю, хімічно чистих міді, нікелю, золота, платини та ін. ) з водних розчинів шляхом електролізу.

Професор Кошель М. Д. показує цікаві електрохімічні досліди

  • Захист інженерних споруд від корозії. За своєю природою корозія масштабних інженерних споруд (металевих трубопроводів, підземних телекомунікаційних кабелів, армованих металами фундаментів, гідротехнічних споруд, великих металевих ємностей та ін.) є електрохімічним процесом, аналогічним до того, що відбувається в хімічних джерелах струму. Тому одним з напрямів діяльності електрохіміків та сферою їх професійного застосування є захист інженерних споруд від корозії. Захист здійснюється електрохімічним способом: створюється спеціальне, постійно діюче інженерне обладнання, яке постійно контролюється й корегується.
  • Електрохімічні технології очищення забруднених вод та вилучення з них важких металів. Електрохімічні технології дозволяють ефективно вилучати  дорогі кольорові метали (мідь, нікель, цинк та ін.) з розведених стічних вод машинобудівних, металургійних та інших промислових підприємств.
  • Електрохімічна розмірна обробка металів і сплавів, що має високу точність та продуктивність. Застосовується в машинобудуванні при виробництві деталей машин або їх ремонті, шляхом надання точної форми і стану поверхневого шару, які складно отримати механічними методами.

На підприємстві TOPAZ (м. Кишинів, Молдова) здійснюється проектування і виготовлення електрохімічних станків для двостороннього об’ємного формування поверхонь лопаток газотурбінних двигунів і установок методом імпульсно-циклічної електрохімічної обробки з титанових і жароміцних сплавів.

  • Проектування та експлуатація технологій знешкодження викидів та вилучення цінних компонентів а також проектування екологічно безпечних технологічних виробництв з замкненими маловідходними циклами, замкненим водопостачанням – фактично спеціалізовані природоохоронні хімічні технології засновані на дії тих же самих загальних фізико-хімічних законів природи, що і в основних хіміко-технологічних виробництвах.

У багатьох промислових технологічних процесах використовують воду – або як середовище, де здійснюються процеси, і вода є головний хімічний компонент, або як теплоносій, як розчинник, як миючий засіб, для поливу сільськогосподарських земель, тощо. Тому значна кількість природоохоронних технологій – це очищення води, її знезараження, знешкодження отруйних речовин, вилучення з неї цінних речовин, повернення очищеної води в технологічний цикл. Значну частину технологічної води, яка містить деяку кількість невилучених шкідливих речовин, скидають у водні об’єкти. Тому необхідно узгоджувати проектні рішення з нормативними документами захисту навколишнього середовища.

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам: