Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма «Біологія»

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

7 + 13 =

Галузь знань: 09 Біологія

Спеціальність: 091 Біологія

Випускова кафедра: Біотехнології

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра


За останні десятиріччя біологія з описової науки, що володіє емпіричними методами, перетворилася на точну науку, яка має у своєму арсеналі найсучасніші методи, що дозволяють не тільки фіксувати, але й експериментально отримувати тонкі природні феномени на рівнях від молекул до біосфери, а також, використовуючи біоінформатику й математичне моделювання, прогнозувати розвиток біологічних систем – клітин, тканин, організмів, популяцій, біоценозів і екосистем.

В Україні є тисячі суб’єктів державної та підприємницької діяльності, рід занять яких пов’язаний з постійною необхідністю проведення кількісних та якісних аналізів своїх товарів і продуктів, а також оцінкою параметрів різних стадій біотехнологічних процесів за допомогою біологічних методів. Усе це актуалізується з переходом України на нові європейські стандарти якості. Крім того, є велика кількість навчальних закладів різного рівня підготовки, лікарень, науково-дослідних установ, екологічних організацій, фондів захисту тварин і рослин, природоохоронних організацій, де потрібні спеціалісти-біологи, здатні вирішувати поточні й перспективні задачі даних інституцій.

Вирішення завдань біології – на сьогодні дуже актуальних і глобальних, від яких залежить подальший розвиток людства – потребує нових освітянських кадрів з новими сучасними поглядами. У цій роботі мають об’єднуватися фахівці різноманих спеціальностей, але при цьому саме біологи є тою інтегруювальною силою і тим інтелектуальним центром, який формує задачі й забезпечує методологічне осмислення проблеми.

У ХХІ сторіччі професія біолога продовжує набирати популярності. Вважається, що найближчі десятиліття буде відбуватися величезна кількість відкриттів у сфері біології та біотехнологій, які докорінно змінять наше життя. Біологія як фундаментальна наука, на якій будуть базуватися ці відкриття, буде ще більш затребувана.

Фахівці, які отримали диплом за спеціальністю 091 «Біологія», реалізують себе у таких сферах діяльності:

 • лабораторні біологічні дослідження (гістологічні, ботанічні, зоологічні, мікробіологічні, санітарного контролю);
 • біомоніторинг навколишнього середовища;
 • дослідження якості харчових продуктів;
 • розведення кімнатних і садових рослин;
 • догляд за тваринами у зоопарках, зоосадах, притулках для тварин, звірофермах;
 • ландшафтний дизайн;
 • флористика;
 • центри формування здорового способу життя;
 • охорона природи й раціональне природокористування (національні парки, заповідники, станції юннатів, туристичні, краєзнавчі, екологічні центри й установи);
 • освітні заклади (спеціаліст і лаборант);
 • санітарно-епідеміологічний нагляд;
 • селекція рослин, тварин, мікроорганізмів (селекційні станції);
 • екскурсовод (музеї природи, пам’ятки природи);
 • лісове господарство;
 • сільське господарство;
 • медицина (лікарські рослини, фіто- і фунготерапія);
 • біотехнологія;
 • біологічні дослідження у науково-дослідних інститутах.

Випускники можуть отримати посади біолога, зоолога, ботаніка, мікробіолога, біохіміка, біотехнолога, інспектора з охорони природно-заповідного фонду, наукового співробітника (біологія), техніка-лаборанта (біологічні дослідження) та ін.

Під час навчання в університеті майбутні біологи здобувають знання про особливості будови, механізми й закономірності проявів життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодії з довкіллям, реакції за певних умов існування, а також на різних стадіях розвитку; біорізноманітності й еволюції живих систем. Майбутні біологи виробляють вміння і навички з дослідження різноманітних представників живої природи (бактерій, грибів, тварин, рослин), опановують технікою мікроскопування, вчаться працювати на сучасному експериментальному обладнанні, вміють спостерігати за живою природою, охороняти її та відновлювати, формують творчий науковий світогляд і здобувають знання у галузі біофізики, біохімії, біоекології, біології клітини, мікробіології (у т.ч. санітарної мікробіології), біотехнології, генетики, ботаніки, зоології, етології, фізіології та інтродукції рослин, фізіології та анатомії людини, ґрунтознавства, ембріології, біології культурних рослин, селекції, мікології, імунології, гістології, молекулярній біології.