Обрати сторінку

Обговорення освітніх програм на кафедрі АХ і ХТХД та КЗ

21 червня 2022 року на кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів відбулися захисти дипломних проєктів десяти бакалаврів за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія». Головою екзаменаційної комісії було запрошено випускницю кафедри, директора ТОВ «Б’юті ТОН» Тетяну Лявданську. Після дипломування, у форматі «круглого столу», викладачами кафедри за участю Тетяни Лявданської було проведено обговорення освітньо-професійних і освітньо-наукових програм «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти.

Завідувач кафедри проф. Микола Ніколенко повідомив, що освітню програму «Хімічні технології та інженерія» вперше було розроблено у 2016 р., потім її вдосконалювали і перезатверджували. ОПП і ОНП надають інформацію щодо програмних компетентностей та результатів, які студенти повинні здобути, описують перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення. Основними цілями цих програм є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з хімічних технологій та інженерії, що включає гармонійний розвиток їх особистостей, підготовку до розв’язування складних завдань спеціальності на основі досліджень та здійснення інновацій.

Директор ТОВ «Б’юті ТОН» Тетяна Лявданська зазначила, що на її погляд дисципліни, що наведені в ОП, і зокрема в вибірковому блоці «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів», відображають актуальні для галузі компоненти та складові кваліфікації хіміків-технологів. Разом з цим, на її думку при підготовці фахівців слід звернути увагу на технології виготовлення косметичної продукції із біологічно-активними компонентами, що мають медичну або медикаментозну користь, тобто космецевтики. До препаратів цієї групи відносяться косметичні продукти, що завдяки вмісту активних компонентів мають певні переваги у порівнянні зі звичайними косметичними засобами. Тетяна Лявданська зазначила, що виробники косметичної продукції безперечно зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія (вибірковий блок: Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів)» і пообіцяла підготувати офіційний відгук на освітню програму «Хімічні технології та інженерія».

Викладачі кафедри, доценти Олена Вашкевич, Тетяна Авдієнко, Марія Мироняк, Олена Волнянська, Оксана Лабяк та Вадим Коваленко, прийняли активну участь в обговоренні цієї ідеї та погодились з необхідністю викладання космецевтики, як нової дисципліни, що досі не викладалась у вищих навчальних закладах України. Вивчення даного курсу дозволить вдосконалити знання магістрів з технології косметичних засобів та буде необхідним компонентом кваліфікації майбутніх спеціалістів-технологів.

Кафедра АХ і ХТХД та КЗ