Обрати сторінку

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

3-4 листопада 2020 р. в м. Дніпро у Державному вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет»  за ініціативи економічного факультету відбувся IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань, присвячений 90-й річниці з дня застування університету.

Пленарне засідання відбулось у очно-дистанційному режимі проведення. Ми дуже вдячні всім учасникам, які підключилися до форуму в режимі on-line (а це одночасно біля 100 науковців, з різних країн світу), в США в цей час була 7 ранку (14:00 за Київським часом), а коли закінчився форум в Казахстані було 21:00).

Відкривав Форум голова оргомітету Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., професор, ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», вітальне слово було від Абішева Роза Жанисбаєвна, проректора з навчальної та методичної роботи Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауезова (Республіка Казахстан).

Співорганізаторами Форуму стали Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Південно-казахстанський державний університет імені М. Ауезова (Казахстан), «АПЕЙРОН» Вищий навчальний заклад публічної та індивідуальної безпеки (Польща), Економічний університет у Вроцлаві (Польща), Економічна лабораторія дослідницького перехідного періоду, Подгориця (Чорногорія), «Центр стратегічних досліджень SILKWAY» (Туреччина), Коледж САНТА ФЕ (Флорида, США), Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», Національний університет «Запорізька політехніка», Громадська організація «Об’єднання маркетологів України».

Дякуємо завідувачу кафедри Іноземних мов ДВНЗ «УДХТУ» к.ф.н. доц. Савченко Олександру Вікторовичу за здійснення синхронного покладу доповіді Вілми Елиси Фуентес, докт.політич.наук, помічник віце-президента з академічних справ коледжу Санта Фе, Флорида, США.

За матеріалами конференції опубліковано збірник, що містить більше ніж 100 тез доповідей. Найцікавіші матеріали рекомендовано до публікації у збірнику наукових праць «Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ», який включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі економіки за спеціальностями 051, 073, 075, 076, 292 та  індексується міжнародною наукометричною базою Index Copernicus International Journals Master List.

Організаційний комітет, дякує усім хто знайшов час та бажання прийняти участь в роботі Форуму. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю! Бажаємо всім здоров’я, творчої наснаги та успіхів!!!

Інформаційний лист

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПІВДЕННО-КАЗАХСТАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. АУЕЗОВА (КАЗАХСТАН)

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«АПЕЙРОН» ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУБЛІЧНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (ПОЛЬЩА)

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВРОЦЛАВІ (ПОЛЬЩА)

ЕКОНОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ, ПОДГОРИЦЯ (ЧОРНОГОРІЯ)

«УНІВЕРСИТЕТ АКДЕНІЗ» (ТУРЕЧЧИНА)

«ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ SILKWAY» (ТУРЕЧЧИНА)

КОЛЕДЖ САНТА ФЕ (ФЛОРИДА, США)

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ УДХТУ

Національний університет «Запорізька політехніка»

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ МАРКЕТОЛОГІВ УКРАЇНИ»

IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань

(до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету)

Обов’язкове видання збірника тез та надання сертифіката учасника

15-16 квітня 2020 року

м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ

Голова оргомітету:

Сухий Костянтин Михайлович, д.т.н., проф., ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Співголови оргкомітету:

Харченко Олександр Васильович, д.х.н., проф., проректор з наукової роботи ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Чуприна Наталія Миколаївна, к.е.н., доц., декан економічного факультету ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Бажан Сергій Петрович, к.пед.наук, директор Індустріального коледжу ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Члени оргкомітету:

Журавель Віра Володимирівна, заступник декана економічного факультету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Рубан Оксана Володимирівна, заступник декана економічного факультету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Науково-консультативна рада:

Гармідер Лариса Дмитрівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Колесніков Володимир Петрович, к.е.н., проф., зав. каф. маркетингу та логістики, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Пожуєва Тетяна Олександрівна, д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту та фінансів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Савченко Олександр Вікторович, к.ф.н., доц., зав. каф. іноземних мов, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Яшкіна Наталія Вікторівна, к.е.н., доц. каф. менеджменту та фінансів, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Кемаль Окуян, докт., проф., Генеральний секретар «Silkway», Туреччина

Сейфула Турксой, докт., проф., Президент «Silkway», Туреччина

Мехмет Алі Ердоган, доц., Університет Акденіз, Туреччина

Шурубу Кайхан, доц., «Університет культури Істанбул», Туреччина

Ольферович Андрій Богданович, к.е.н., доц., декан інженерно-економічного факультету, Білоруський державний технологічний університет

Бартломей Ніта, д.е.н., проф., проректор з фінансів та розвитку Економічного університету у Вроцлаві (Польща)

Сейдахметов Марат Канімбекович, к.е.н., доц., декан вищої школи «Управління та бізнесу», Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова

Кочар Іоанна, координатор по контактам із Східною Європою та Центральною Азією, д.е.н., доц. каф. теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Вроцлавський економічний університет (Польща)

Яворська Моніка, директор з міжнародного співробітництва, Академія публічної та індивідуальної безпеки в Кракові «Апейрон» (Польща)

Драшкович Васелин, проф., співзасновник та директор Економічної лабораторії дослідницького перехідного періоду, Подгориця (Чорногорія)

Вілма Елиса Фуентес, докт.політич.наук, помічник віце-президента з академічних справ коледжу Санта Фе, Флорида, США

Андрющенко Катерина Анатоліївна, д.е.н, проф. каф. бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зінукова Наталія Вікторівна, к.пед.н., доц., завідувач кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Каніщенко Олена Леонідівна, д.е.н., проф. каф. міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»

Левченко Наталія Михайлівна, д. н. держ.упр., проф. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка»

Матвійчук Андрій Вікторович, д.е.н, проф. каф. економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання і інформаційних технологій в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ромат Євгеній Вікторович, д. н. держ.упр., проф., зав. каф. маркетингу, Київський національний торговельно-економічний університет, Голова спілки рекламістів України, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»

Старостіна Алла Олексіївна, д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, співголова ГО «Об’єднання маркетологів України»

Степанова Анна Аркадіївна, д.ф.н., проф., проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля

Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка»

Фролова Лариса Володимирівна, д.е.н., проф., зав. каф. підприємництва та торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

Денисенко Олег Олександрович, голова Новокодацької районної у м. Дніпро ради

Вініченко Максим Миколайович, к.е.н, директор ТОВ “ФІТСІСТЕМ”

Кузнецова Анжеліка Михайлівна, досвідчена конференц-перекладачка, синхроністка в таких сферах, як банкінг, облік та аудит, медицина та права людини

Резник Ольга, заст. директора з роздрібного бізнесу Відділення «Південно-східний макро-регіон» АТ «Креді Агріколь Банк»

Чистякова Людмила В’ячеславівна, фінансовий директор мережі ресторанів Confetti, приватне підприємство «Карамель»

МЕТА ФОРУМУ

Обмін науково-практичним досвідом у сфері управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ

 1. Управління інноваційним розвитком та фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання.
 2. Трансформаційні зміни в економіці: ресурси та інститути.
 3. Розвиток суспільства в контексті цифровізації економіки.
 4. Маркетингові, логістичні та гуманітарні аспекти моделювання економічних систем і процесів.
 5. Актуальні питання інноваційного управління освітою в контексті сталого розвитку.
 6. Мова як засіб комунікації.
 7. Туризм, мистецтво та культура в економічних відносинах.

 

Офіційні мови конференції:

українська, російська, англійська

Форма участі: очна, дистанційна

Вимоги до тез доповідей

 • Обсяг тез – не більше трьох сторінок формату А4, орієнтація книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Вирівнювання по ширині.
 • Список літератури – не більше 5 джерел.
 • Рисунки слід скомпонувати у вигляді єдиного об’єкта.

Матеріали, які не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку не приймаються!

Тези додатково не редагуватимуться, тому їх слід ретельно перевірити. Відповідальність за поданий у тезах матеріал несуть автори доповідей.

У учасників форуму є можливість публікації статей у наукових фахових журналах:

 «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ» (мова статті – англійська. Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок. Вартість публікації – 35 грн/стор.) http://ek-visnik.dp.ua. Питання щодо оформлення та публікації статей з економіки надсилати на електронну пошту ek.visnik@gmail.com.

«Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки». http://phil.duan.edu.ua/index.php/uk/

Вимоги до статей подано на сайтах журналів.

Зразок оформлення тез доповіді

 

Секція: Трансформаційні зміни в економіці: ресурси та інститути

Шевченко С. Р.

Д.е.н., проф. каф. менеджменту
та фінансів
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

м. Дніпро, Україна

Аналітичні інструменти  Бізнес-моделювання

Текст текст текст текст текст…[1, с. 56]

Література:

 1. Плахіна А. Формування сучасних бізнес-моделей / А. Плахіна // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 55–57.

Для участі в конференції необхідно:

I.Заявку на участь у конференції, що знаходиться у вкладці (одна заявка на всіх авторів доповіді).

II.Надіслати оргкомітетові заявку і тези доповіді до 30 березня 2020 року (включно) на електронну адресу konf_ek@i.ua.

III. Сплатити організаційний внесок.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету.

Назва файлу повинна містити прізвище й ініціали учасника конференції. Наприклад: Шевченко С.Р._Тези;       Шевченко С.Р._Квитанція

Учасникам конференції необхідно сплатити організаційний внесок (без ПДВ), розмір якого залежить від форми участі:

 • очна участь250 грн (електронний варіант збірника тез конференції та сертифікат учасника);
 • очна участь350 грн (отримання матеріалів конференції: друкований збірник тез, сертифікат учасника, канцтовари та кава-брейк);
 • очна участь30 євро для іноземних учасників (повний комплект матеріалів конференції);
 • заочна участь – 150 грн (електронний варіант збірника тез конференції).

Розміщення за рахунок учасників конференції. Перелік найближчих до ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» готелів наведено у вкладці.

Контакти:

економічний факультет ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Адреса: просп. Гагаріна, 8, к. 320, м. Дніпро, Україна, 49005; тел.: 0562 47-14-83 konf_ek@i.ua

(067) 598-85-15

к.е.н. Смєсова Вікторія Леонідівна

(099) 460-73-03

к.х.н. Іванова  Марина Володимирівна