Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених  «Хімія та сучасні технології»

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

«Хімія та сучасні технології»

Дата проведення:  23–24 листопада 2021 року, формат проведення – дистанційний!

До участі в конференції також запрошуються учнівська молодь – учні Малої академії наук України, ліцеїсти, учні коледжів.

Мета конференції: обговорення актуальних питань розвитку хімії, хімічних та інтегрованих технологій, співпраці між закладами вищої освіти, дослідницькими установами і промисловими підприємствами, інтеґрації міжнародних наукових досліджень, а також виявлення, стимулювання і підтримка наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення обміну поглядами на проблеми і питання сучасності.

 

Робочі мови: українська, англійська.

 1. Неорганічна, фізична й аналітична хімія.
 2. Технологія неорганічних речовин, гібридних і наноматеріалів, технологія води та промислова екологія.
 3. Органічна хімія, технологія органічних речовин і фармацевтичних препаратів.
 4. Хімія і технологія паливно-мастильних, полімерних, поліграфічних матеріалів та харчових продуктів.
 5. Хімічна технологія кераміки, скла і будівельних матеріалів.
 6. Хімічна технологія харчових добавок і косметичних засобів.
 7. Біотехнологія. Біологія. Захист і карантин рослин.
 8. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.
 9. Комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія
 10. Механічна інженерія та електроенергетика.
 11. Економічні та гуманітарні питання розвитку суспільства.
 12. Україна – світ: діалог культур.
 13. Наукові роботи учнівської молоді – учнів Малої академії наук України, ліцеїстів, учнів коледжів.

За підсумками конференції буде сформовано електронний PDF-варіант збірника тез матеріалів конференції, якому буде надано міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.

Науковий комітет залишає за собою право відбору матеріалів до збірника тез і відхиляти матеріали, оформлені з порушенням вимог!

Доповіді, рекомендовані науковим комітетом, можуть бути подані для розгляду і публікації безкоштовно в наукові журнали університету:

 • «Питання хімії та хімічної технології», що входить до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 102 Хімія та 161 Хімічні технології та інженерія (категорія «А», індексується і реферується в наукометричних базах: Scopus (з 2015 року),Chemical Abstracts Service (CAS)Google ScholarOpen Academic Journals Index http://www.vhht.dp.ua/uk/opis-zhurnalu/)
 • «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ», включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України http://ek-visnik.dp.ua/uk/meta-ta-sfera-diialnosti-zhurnalu/
 • «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» http://kmauo.org/
 • обсяг тез – не менше 2 сторінок формату А4;
 • розміри полів – 2,5 см.
 • текст – шрифт TimesNewRoman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал –одинарний;
 • абзац – 1,25 см.

Весь графічний матеріал (у тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків у форматі jpg або png.

Список використаної літератури розміщується після тексту тез.

Тези доповідей повинні мати такі елементи: назва тез, ініціали, прізвище доповідача та співавторів, їхня електронна адреса, заклад, який представляє автор, країна та місто учасників.

Для участі у конференції необхідно надіслати тези доповідей до 08 листопада 2021 року!