Обрати сторінку
img_3445-1с затемнением
23 - 24 листопада 2021 року
Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених
«Хімія та сучасні технології»
Дніпро, Україна

Шановні учасники Х Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Хімія та сучасні технології”!
Електронний збірник тез доповідей знаходиться за посиланням: https://bit.ly/3EVrPBN

Дата проведення: 23-24 листопада 2021 року.

Формат проведення: дистанційний!

Робочі мови: українська, англійська.

До участі в конференції також запрошуються учнівська молодь – учні Малої академії наук України, ліцеїсти, учні коледжів.

Мета конференції: обговорення актуальних питань розвитку хімії, хімічних та інтегрованих технологій, співпраці між закладами вищої освіти, дослідницькими установами і промисловими підприємствами, інтеґрації міжнародних наукових досліджень, а також виявлення, стимулювання і підтримка наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення обміну поглядами на проблеми і питання сучасності.

 1. Неорганічна, фізична й аналітична хімія.
 2. Технологія неорганічних речовин, гібридних і наноматеріалів, технологія води та промислова екологія.
 3. Органічна хімія, технологія органічних речовин і фармацевтичних препаратів.
 4. Хімія і технологія паливно-мастильних, полімерних, поліграфічних матеріалів та харчових продуктів.
 5. Хімічна технологія кераміки, скла і будівельних матеріалів.
 6. Хімічна технологія харчових добавок і косметичних засобів.
 7. Біотехнологія. Біологія. Захист і карантин рослин.
 8. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.
 9. Комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія.
 10. Механічна інженерія та електроенергетика.
 11. Економічні та гуманітарні питання розвитку суспільства.
 12. Україна – світ: діалог культур.
 13. Наукові роботи учнівської молоді – учнів Малої академії наук України, ліцеїстів, учнів коледжів.

Голова комітету:

Сухий К.М., д.т.н., професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)

Члени комітету:

 • Харченко О.В., д.х.н., професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Зайчук О.В., д.т.н., професор, перший проректор Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Рижова О.П., д.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Варгалюк В.Ф., д.х.н., професор, декан хімічного факультету Дніпровського національного університету імені О. Гончара (Дніпро, Україна)
 • Донцова Т. А., д.т.н., доцент, завідувач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (Київ, Україна)
 • Столяренко Г.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології та водоочищення Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна)
 • Ратнавира Х., PhD, професор Норвезького університету природничих наук (Осло, Норвегія)
 • Разиков З.А., д.т.н., професор Гірничо-металургійного інституту Таджикістану (Бустон, Таджикістан)
 • Жекеєв М.К., д.т.н., професор Південно-Казахстанського державного університету імені М. Ауезова (Шимкент, Казахстан)
 • Мурашкевич А.М., д.т.н., професор кафедри хімії, технології електрохімічних виробництв та матеріалів електронної техніки Закладу освіти «Білоруський державний технологічний університет» (Мінськ, Білорусь)
 • Дормешкін О.Б., д.т.н., професор Закладу освіти «Білоруський державний технологічний університет» (Мінськ, Білорусь)
 • Хенн Ф.,професор, проректор з міжнародних відносин Університету Монпельє-2 (Монпельє, Франція)
 • Лобойко О.Я., д.т.н., професор Національного технічного університету т«Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
 • Вахула Я.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів Національного університету «Львівська політехніка» ( Львів, Україна)
 • Азизов Р.О., д.т.н., професор кафедри матеріалознавства Таджицького технічного університету ім. М. С. Осімі (Таджикістан)
 • Саримзакова Р.К., д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії та освітніх технологій Киргизького національного університету ім. Ж. Баласагіна (Киргизстан)
 • Бобоєв К., професор, проректор з міжнародних відносин, Технологічний університет Таджикистану (Душанбе, Таджикистан)

Вчений секретар наукового комітету:

Скиба Маргарита Іванівна, к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» ( Дніпро, Україна)

За підсумками конференції буде сформовано електронний PDF-варіант збірника тез матеріалів конференції, якому буде надано міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.
Науковий комітет залишає за собою право відбору матеріалів до збірника тез і відхиляти матеріали, оформлені з порушенням вимог!

Доповіді, рекомендовані науковим комітетом, можуть бути подані для розгляду і публікації безкоштовно в наукові журнали університету:

 • «Питання хімії та хімічної технології», що входить до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 102 Хімія та 161 Хімічні технології та інженерія (категорія «А», індексується і реферується в наукометричних базах: Scopus (з 2015 року), Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, Open Academic Journals Index http://www.vhht.dp.ua/uk/opis-zhurnalu/)
 • «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ», включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України http://ek-visnik.dp.ua/uk/meta-ta-sfera-diialnosti-zhurnalu/
 • «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» http://kmauo.org/

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
ЗО «Білоруський державний технологічний університет»
Гірничо-металургійний інститут Таджикистану
Технологічний університет Таджикистану
Киргизький національний університет ім. Ж. Баласагіна

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез: не менше 2 сторінок формату А4
Розміри полів:  2,5 см
Текст: шрифт TimesNewRoman, кегель – 14 pt, міжрядковий інтервал –одинарний;
Абзац : 1,25 см.
Весь графічний матеріал (у тому числі і хімічні формули) розміщується у вигляді рисунків у форматі jpg або png.
Список використаної літератури розміщується після тексту тез.
Тези доповідей повинні мати такі елементи: назва тез, ініціали, прізвище доповідача та співавторів, їхня електронна адреса, заклад, який представляє автор, країна та місто учасників.

Організаційний комітет
 • Сухий К.М., д.т.н., професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Харченко О.В., д.х.н., професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Зайчук О.В., д.т.н., професор, перший проректор Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Рижова О.П., д.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Український
 • Овчаров В.І., д.т.н., професор, декан факультету Харчових та хімічних технологій Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Чуприна Н.М., д.е.н., доцент, декан економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Сухомлин Д.А., к.х.н., доцент, декан факультету Хімічних технологій та екології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Лебідь О.С., к.х.н., доцент, декан факультету Фармації та біотехнології Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
 • Левчук І.Л., к.т.н., доцент, декан факультету Комп’ютерних наук та інженерії Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро, Україна)
Контактна інформація

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна

Вчений секретар наукового комітету:

Скиба Маргарита Іванівна

тел. (093)166-42-23

e-mail: [email protected]

Завідувач відділу науково-дослідної роботи студентів:

Усовниченко Людмила Іванівна

тел. (067)750-23-17

e-mail: [email protected]

Відповідальний секретар оргкомітету:

Зогаль Оксана Олександрівна

тел. (097)728-42-10

e-mail: [email protected]

Відповідальний секретар напрямку «Наукові роботи учнівської молоді – учнів Малої академії наук України, ліцеїстів, учнів коледжів»:

Гармаш Світлана Миколаївна

тел. (095)538-71-38

e-mail: [email protected]