Обрати сторінку

ДВНЗ УДХТУ оголошує набір в аспірантуру

1. Вступна кампанія в аспірантуру в 2023 році проходитиме в 3 етапи

Етапи вступної кампанії Строки проведення у кожному періоді
1 етап 2 етап 3 етап
Контракт Контракт Бюджет/контракт
Прийом заяв та документів 31.03-07.04 22.05-02.06 07-25 серпня
Проведення вступних іспитів 10-13 квітня 06-13 червня 04-15 вересня
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури, із зазначенням рекомендованих до зарахування, не пізніше 18-00
14 квітня
18-00
13 червня
18-00
19 вересня
Подача оригіналів документів про раніше здобутий ступінь магістра (спеціаліста) і додатку до нього та зарахування не пізніше
14 квітня
не пізніше
14 червня
не пізніше
30 вересня
Початок навчання в аспірантурі 17 квітня 15 червня 02 жовтня

Вартість навчання:    денна форма 33 000,00 грн./рік        заочна форма 28 000,00 грн./рік

2. Перелік документів:

 1. Заява про допуск до конкурсних вступних іспитів, де потрібно вказати, з якої спеціальності (шифр, назва), ОНП підготовки, вид підготовки (очна (денна/вечірня) або заочна форма навчання) буде здійснюватись навчання (бланк надається).
 2. Особовий листок з обліку кадрів форма № П-2ДС (бланк надається).
 3. Протокол співбесіди з науковим керівником (бланк надається).
 4. Список та копії опублікованих наукових праць (тези доповідей, статті, патенти, монографії) зі спеціальності за якою буде здійснюватися підготовка в аспірантурі. При їх відсутності готується реферат з обраної наукової спеціальності, який перевіряється та підписується науковим керівником.
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
 6. Копія додатку до диплома магістра (спеціаліста).
 7. Автобіографія (бланк надається).
 8. Згода на обробку персональних даних (бланк надається).
 9. Три фотокартки розміром 3х4.
 10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
 11. Документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (у разі потреби).
 12. Копія ідентифікаційного коду.
 13. Копія паспорту (1-ша та 2-га сторінки) та реєстрації місця проживання.
 14. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до п.34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2022 р. №1487.
 15. Папка, 30 файлів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом аспірантури та докторантури ДВНЗ УДХТУ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Бланки для заповнення можна роздрукувати з сайту, або отримати у відділі аспірантури.

3. Вступні іспити (1 етап  10-13 квітня;  2 етап – 6-13 червня;   3 етап – 4-15 вересня)

 • Фаховий вступний іспит
 • Іноземна мова
 • Філософія

Програми вступних іспитів можна переглянути на сайті https://udhtu.edu.ua/aspanddoc/aspirantura

4. Оголошення рейтингового списку (строки зазначені в таблиці п.1)

5. Зарахування в аспірантуру з обов’язковим наданням оригіналів дипломів (строки зазначені в таблиці п.1)

Більш детальна інформація в Правилах прийому до аспірантури та докторантури на 2023 рік https://udhtu.edu.ua/aspanddoc/aspirantura

Відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ УДХТУ
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, к.355
067-599-38-78 – Наталія Петрівна, завідувач відділом аспірантури та докторантури
095-860-88-61 – Тетяна Вікторівна, інженер відділу аспірантури та докторантури