Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

V Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

6-7 листопада 2019 року з ініціативи кафедри інформаційних систем у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Робота конференції традиційно проходила за такими секціями: «Інтелектуальні комп’ютерні системи», «Моделі та методи оптимізації», «Перспективні напрямки математичного моделювання», «Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці та економіці».

Співорганізаторами конференції виступили Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan), Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus), Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia), AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland).

Програма конференції стартувала з доповіді Федорова Е. Е., д. т. н., професора кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету, присвяченої автоматизації бізнес-процесів з використанням мультиагентних систем. Слід зауважити традиційну участь у конференції команди науковців з Національної металургійної академії України. Організатори конференції раді були вітати серед учасників Федоровича О. Є., д. т. н., професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2016), завідувача кафедри інформаційних управляючих систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Нікольського В. Є., д. т. н., професора кафедри енергетики УДХТУ, Тарнапольського О. Б., д. т. н., професора, завідувача кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені Альфреда Нобеля, Шаповалову С. І., к. т. н., доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Нескородєву Т. В., к. т. н., доцента, в. о. завідувача кафедри інформаційних технологій факультету інформаційних та прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Зацікавленість присутніх викликали доповіді щодо вразливості нейромережевих алгоритмів розпізнавання об’єктів (Коряшкіна Л. С., к. т. н., доцент кафедри системного аналізу та управління, Хабарлак К. С., аспірант кафедри системного аналізу та управління, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); про розпізнавання білків на основі експериментів по електрофорезу популяційної генетики (Олевський В. І, д. т. н., доцент, завідувач кафедри вищої математики УДХТУ). З науковими розробками кафедри інформаційних систем УДХТУ присутніх ознайомив завідувач кафедри Зеленцов Д. Г.

Другий день роботи конференції було присвячено виступам аспірантів та студентів, для яких участь у конференції забезпечує можливість спілкування з відомими науковцями та отримання досвіду публічних дискусій. Саме під час таких заходів можна поставити запитання та отримати відповіді від професіоналів.

За матеріалами конференції опубліковано збірник, що містить більше ніж 120 тез доповідей. Найцікавіші матеріали рекомендовано до публікації у збірнику наукових праць «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація».

Учасники та гості підкреслили високий рівень організації конференції. Подібні заходи рекламують наш Університет та підвищують поінформованість потенційних вступників щодо існування у хіміко-технологічному університеті такого напряму підготовки, як комп’ютерні науки.

Організатори сподіваються на те, що V Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» забезпечила учасникам і гостям платформу для діалогу та зарядження новими ідеями.

Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам конференції за плідну роботу та цікаві доповіді!