Обрати сторінку

ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Вітаємо доцента кафедри філософії та українознавства Ковальову Наталію Анатоліївну з присудженням наукового ступеня доктора історичних наук (затверджено рішенням Атестаційної колегії МОН України від 24 вересня 2020 р., № 1188).

Наукове дослідження підготовлено у співпраці з фахівцями Інституту селянства, який діє на базі ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Н. А. Ковальова з 2001 р. є учасницею наукових заходів Інституту селянства: аграрних симпозіумів, численних наукових конференцій, авторкою статей у фаховому виданні інституту – часописі «Український селянин». Тож представлена до захисту дисертація «Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.)» (науковий консультант – доктор історичних наук, професор С. В. Корновенко) стала закономірним результатом багаторічної наукової діяльності нашої співробітниці та істориків-аграрників Черкаського національного університету.

Основні положення дослідження було виголошено на 26-ти наукових конференціях різного рівня – наша викладачка побувала у багатьох містах України, зокрема в Києві, Донецьку, Одесі, Львові, Харкові. До опонування й рецензування дисертації долучилися відомі історики-аграрники з навчальних закладів та наукових установ Вінниці, Кам’янця-Подільського, Миколаєва, Києва, Полтави, Харкова, Умані, Кропивницького.

Результати дослідження Н. А. Ковальової використовуються викладачами інших ЗВО для розробки навчальних курсів з аграрної історії, у дослідницькій діяльності молодих науковців та просвітницьких заходах з історії Української революції, ініційованих засобами масової інформації. Наш університет отримав висококваліфікованого викладача, який залучений до наукових заходів і проєктів, обізнаний з сучасними методологічними підходами у дослідженні та викладанні історії.

Щиро вітаємо нашу колегу і висловлюємо вдячність науковому консультанту С. В. Корновенку, історикам-аграрникам, керівництву НІІ міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та особисто ректорові університету О. В. Черевку за співпрацю, доброзичливе ставлення до здобувачів і організацію захисту!