Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте!

Набір у 2022 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років) або національного мультипредметного тестування (2022 року).

Перелік спеціальностей та вступних випробувань
для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб,
які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеню бакалавра

СпеціальностіКонкурсні предмети
(державне або регіональне замовлення)
Конкурсні предмети
(небюджетні конкурсні пропозиції)
Невід’ємні вагові коефіцієнти
КодНазва
022Дизайн__
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

034Культурологія__
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

035Філологія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

051Економіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

061Журналістика

__

 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

072Фінанси, банківська справа та страхування
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

073Менеджмент
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

075Маркетинг
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

101Екологія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

102Хімія

___

 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

121Інженерія програмного забезпечення
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

122Комп’ютерні науки
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

123Комп’ютерна інженерія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

131Прикладна механіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

133Галузеве машинобудування
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

144Теплоенергетика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

161Хімічні технології та інженерія,
Факультет хімічних технологій та екології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

Хімічні технології та інженерія,
Факультет харчових та хімічних технологій
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

Хімічні технології та інженерія,
Факультет фармації та біотехнології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

162Біотехнології та біоінженерія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

181Харчові технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

186Видавництво та поліграфія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

226Фармація, промислова фармація_
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

232Соціальне забезпечення_
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

241Готельно-ресторанна справа_
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

263Цивільна безпека_
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

* Історія України, або математика, або біологія, або географія, або іноземна мова, або хімія, або фізика

Конкурсний бал розраховується розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5·П1 + 0,5·П2,
де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (ЗНО або НМТ)

Мінімальний конкурсний бал на місця державного (регіонального) замовлення – 125 б.

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна (без відриву від виробництва) форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2022р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або результатами ЗНО 2019-2021 років

29 липня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

08 серпня 2022 р.
до 18:00

Індивідуальна усна співбесіда

09-16 серпня 2022р

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або результатами ЗНО 2019-2021 років

23 серпня 2022 р.
о 18:00

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

02 вересня 2022 р.

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 07 вересня 2022 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 18:00
07 вересня 2022 р.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

09 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
21 вересня 2022р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше
30 вересня 2022 р.

 

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або сертифікат національного мультипредметного тесту (оригінал та його копія);
 • 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
 • копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників, які мають на це право

 

 

 

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання
для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра,
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

СпеціальностіВартість навчання
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
022 Дизайн19 50010 500
034 Культурологія14 90010 000
035 Філологія19 50010 500
051 Економіка19 50010 500
053 Психологія19 50010 500
061 Журналістика19 50010 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування19 50010 500
075 Маркетинг15 00010 500
073 Менеджмент19 50010 500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність19 50010 500
101 Екологія19 50010 500
121 Інженерія програмного забезпечення19 50010 500
122 Комп’ютерні науки19 50010 500
123 Комп’ютерна інженерія19 50010 500
131 Прикладна механіка14 90010 500
132 Матеріалознавство14 90010 500
133 Галузеве машинобудування14 90010 500
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка14 90010 500
144 Теплоенергетика14 90010 500
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології14 90010 500
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка14 900
161 Хімічні технології та інженерія14 90010 500
162 Біотехнології та біоінженерія14 90010 500
181 Харчові технології14 90012 500
186 Видавництво та поліграфія14 90010 500
226 Фармація, промислова фармація19 50019 500
232 Соціальне забезпечення14 90010 500
241 Готельно-ресторанна справа19 50010 500
263 Цивільна безпека14 90010 500