Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте!

Набір у 2022 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років) або національного мультипредметного тестування (2022 року).

Перелік спеціальностей та вступних випробувань
для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб,
які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеню бакалавра

Спеціальності Конкурсні предмети
(державне або регіональне замовлення)
Конкурсні предмети
(небюджетні конкурсні пропозиції)
Невід’ємні вагові коефіцієнти
Код Назва
022 Дизайн __
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

034 Культурологія __
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

035 Філологія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

051 Економіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

061 Журналістика

__

 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

072 Фінанси, банківська справа та страхування
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

073 Менеджмент
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

075 Маркетинг
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

101 Екологія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

102 Хімія

___

 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

121 Інженерія програмного забезпечення
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

122 Комп’ютерні науки
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

123 Комп’ютерна інженерія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

131 Прикладна механіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

133 Галузеве машинобудування
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

144 Теплоенергетика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

161 Хімічні технології та інженерія,
Факультет хімічних технологій та екології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

Хімічні технології та інженерія,
Факультет харчових та хімічних технологій
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

Хімічні технології та інженерія,
Факультет фармації та біотехнології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

162 Біотехнології та біоінженерія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

181 Харчові технології
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

186 Видавництво та поліграфія
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Математика
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

226 Фармація, промислова фармація _
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

232 Соціальне забезпечення _
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

241 Готельно-ресторанна справа _
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

263 Цивільна безпека _
 1. Українська мова і література, або українська мова, або НМТ
 2. Предмет за вибором вступника*

0,5

0,5

* Історія України, або математика, або біологія, або географія, або іноземна мова, або хімія, або фізика

Конкурсний бал розраховується розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5·П1 + 0,5·П2,
де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів (ЗНО або НМТ)

Мінімальний конкурсний бал на місця державного (регіонального) замовлення – 125 б.

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна (без відриву від виробництва) форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2022р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або результатами ЗНО 2019-2021 років

29 липня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

08 серпня 2022 р.
до 18:00

Індивідуальна усна співбесіда

09-16 серпня 2022р

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста або результатами ЗНО 2019-2021 років

23 серпня 2022 р.
о 18:00

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

02 вересня 2022 р.

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 07 вересня 2022 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 18:00
07 вересня 2022 р.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

09 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше
21 вересня 2022р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше
30 вересня 2022 р.

 

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника) або сертифікат національного мультипредметного тесту (оригінал та його копія);
 • 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
 • копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Графік проведення індивідуальної усної співбесіди для вступників, які мають на це право

 

 

 

Вартість навчання для громадян України

Тарифи вартості навчання
для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра,
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

Спеціальності Вартість навчання
Денна форма навчання Заочна форма навчання
022 Дизайн 19 500 10 500
034 Культурологія 14 900 10 000
035 Філологія 19 500 10 500
051 Економіка 19 500 10 500
053 Психологія 19 500 10 500
061 Журналістика 19 500 10 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування 19 500 10 500
075 Маркетинг 15 000 10 500
073 Менеджмент 19 500 10 500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 19 500 10 500
101 Екологія 19 500 10 500
121 Інженерія програмного забезпечення 19 500 10 500
122 Комп’ютерні науки 19 500 10 500
123 Комп’ютерна інженерія 19 500 10 500
131 Прикладна механіка 14 900 10 500
132 Матеріалознавство 14 900 10 500
133 Галузеве машинобудування 14 900 10 500
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 14 900 10 500
144 Теплоенергетика 14 900 10 500
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 14 900 10 500
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 14 900
161 Хімічні технології та інженерія 14 900 10 500
162 Біотехнології та біоінженерія 14 900 10 500
181 Харчові технології 14 900 12 500
186 Видавництво та поліграфія 14 900 10 500
226 Фармація, промислова фармація 19 500 19 500
232 Соціальне забезпечення 14 900 10 500
241 Готельно-ресторанна справа 19 500 10 500
263 Цивільна безпека 14 900 10 500