Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте,
набір у 2022 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань
для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб,
які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеню бакалавра

Спеціальності Конкурсні предмети
(державне або регіональне замовлення)
Конкурсні предмети
(небюджетні конкурсні пропозиції)
Невід’ємні вагові коефіцієнти
Код Назва
022 Дизайн
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
034 Культурологія
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
035 Філологія
 1. українська мова і література
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
051 Економіка
 1. українська мова і література
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
061 Журналістика
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
072 Фінанси, банківська справа та страхування
 1. українська мова і література
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
073 Менеджмент
 1. українська мова і література
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
075 Маркетинг
 1. українська мова і література
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 1. українська мова і література
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
101 Екологія
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
102 Хімія
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
121 Інженерія програмного забезпечення
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
122 Комп’ютерні науки
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
123 Комп’ютерна інженерія
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
131 Прикладна механіка
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
133 Галузеве машинобудування
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
144 Теплоенергетика
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
161 Хімічні технології та інженерія, Факультет хімічних технологій та екології
 1. українська мова
 2. математика
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
Хімічні технології та інженерія, Факультет харчових та хімічних технологій
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
Хімічні технології та інженерія, Факультет фармації та біотехнології
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
162 Біотехнології та біоінженерія
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
181 Харчові технології
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
186 Видавництво та поліграфія
 1. українська мова
 2. історія України
 3. фахове випробування
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
226 Фармація, промислова фармація
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
232 Соціальне забезпечення
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
241 Готельно-ресторанна справа
 1. українська мова і література
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5
263 Цивільна безпека
 1. українська мова
 2. предмет за вибором вступника*
 3. фахове випробування
0,25
0,25
0,5

* Історія України, або математика, або біологія, або географія, або іноземна мова, або хімія, або фізика

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років.

Фахове вступне випробування у ДВНЗ УДХТУ проводиться в електронному вигляді з використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами прийому 2022 р.

Етапи вступної кампанії

14 липня 2022 р. – початок прийому заяв та документів.

16 липня 2022 р. о 18.00 – закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити з української мови та літератури, математики й історії України.

22 липня 2022 р. о 18:00 – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО

24 липня – 30 липня 2022 р. – строки проведення фахових вступних випробувань.

17-19 липня 2022 р. – строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури, математики й історії України для осі, які мають на це право.

01 серпня 2022 р. – термін оприлюднення рейтингового списку вступників

04 серпня 2022 р. до 12:00 – строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

05 серпня 2022 р. – зарахування вступників за державним замовленням

 не пізніше 30 вересня 2022 р – терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

 • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника);
 • сертифікат інтегрованого іспиту КРОК-М (якщо його складали для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація);
 • 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
 • копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
 • папка-швидкозшивач, 3 файли.

 Документи під час вступу абітурієнт подає особисто!

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

Факультет Спеціальність Програма
підготовки
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 121 Інженерія програмного забезпечення ІПЗ
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
131 Прикладна механіка ТМ+ГМ
133 Галузеве машинобудування ТМ+ГМ
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка ЕН
143 Атомна енергетика АЕ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП+МС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка АВП+МС
Факультет харчових та хімічних технологій 022 Дизайн  
161 Хімічні технології та інженерія,
Факультет харчових та хімічних технологій
П+ДП
181 Харчові технології  ТЖ
186 Видавництво та поліграфія МВПВ
Факультет хімічних технологій та екології 101 Екологя ОНС
102 Хімія
Н
161 Хімічні технології та інженерія,
факультет хімічних технологій та екології
ТС ТК ТВ
Факультет фармації
та біотехнології
161 Хімічні технології та інженерія,
факультет фармації та біотехнології
О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
263 Цивільна безпека ЦБ
Економічний факультет 034 Культурологія  
035 Філологія                 ФІЛ
051 Економіка
ЕК
061 Журналістика  
072 Фінанси, банківська справа та страхування  
073 Менеджмент МЕН
075 Маркетинг МР
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ
232 Соціальне забезпечення  
241 Готельно-ресторанна справа  

 

 

 

Графік складання фахових вступних випробувань

👉 Графік складання фахових вступних випробувань