+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік спеціальностей

Код

спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства (ЕК)

Економічна кібернетика (КІБ)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН)

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

075

Маркетинг

Маркетинг (МР)

101

Екологія

Екологія (ОНС)

122

Комп’ютерні науки

Комп“ютерні науки (ІС)

123

Комп’ютерна інженерія

Комп“ютерна інженерія (СКС)

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ)

133

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ) — Механічний факультет

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) — Факультет ОТС

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) — Факультет ОТС

143 

Атомна енергетика

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О)

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П)

Хімічні технології переробки нафти газу вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС)

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (Н)

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ)

181

Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186

Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація (Ф)

 263

 Цивільна безпека

 Цивільна безпека

Етапи вступної компанії

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити з української мови та літератури

16 липня 2019 р.

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2019 р.

о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня 2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

до 12:00

31 липня 2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше

30 вересня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

01 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше

30 вересня 2019 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

Факультет

Спеціальність

Освітня програма

форма навчання: денна (д),

заочна (з)

Програма

Факультет технології

неорганічних речовин

101Екологія

Екологія (д, з)

ОНС

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин (д, з)

Н

Факультет технології високомолекулярних

сполук

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (д, з)

П, ДП

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів  (д, з)

ХТП

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (д, з)

ПП

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (д, з)

Г

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (д, з)

ТЖ

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (д, з)

МВПВ

Факультет

комп’ютерних

наук та інженерії

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (д, з)

КС

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (д, з)

ІС

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (д, з)

А та КІТ

152Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (д)

МС

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

226Фармація

Фармація, промислова фармація (д, з)

Ф

Механічний факультет

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (д, з)

ТМ

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (д, з)

ЕТТ

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобдування (д, з)

М, МП, ХМ

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів

харчових виробницт

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології скла, кераміки та будівельних матеріалів (д, з)

ТС

133Галузеве машинобудування

Інжиніринг виробничих об’єктів (д, з)

ІО

Інжиніринг харчових продуктів (д, з)

ІВ

Економічний факультет

075Маркетинг

Маркетинг (д, з)

МР

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (д, з)

МЕН

051Економіка

Економіка підприємства (д, з)

ЕК

Економічна кібернетика (д, з)

КІБ

072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (д)

ФІН

До додаткового іспиту ►

Спеціальність

Спеціалізація

форма навчання: денна (д), заочна (з)

Предмет

101Екологія

Екологія (ОНС) д, з

ХІМІЯ

161Хімічні

технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П, ДП) д, з

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП) д, з

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП) д, з

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г) д, з

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС) д, з

181Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ) д, з

186Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ) д, з

162Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ) д, з

226Фармація

Фармація, промислова фармація (Ф) д, з

123Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія (КС) д, з

МАТЕМАТИКА

122Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (ІС) д, з

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (А та КІТ) д, з

152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС) д

131Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ) д, з

144Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ) д, з

133Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (М, МП, ХМ) д, з

Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО) д, з

Інжиніринг харчових продуктів (ІВ) д, з

075Маркетинг

Маркетинг (МР) д, з

073Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (МЕН) д, з

051Економіка

Економіка підприємства (ЕК) д, з

Економічна кібернетика (КІБ) д, з

072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН) д

Графік проведення вступних випробувань