Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік спеціальностей

 

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101

Екологія

Екологія

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових продуктів

Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів

Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія

181

Харчові технології

Харчові технології

186

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

 

 

Етапи вступної компанії

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів (пільги)

16 липня 2020 р.

о 18.00

 

16 липня 2020 р.

о 18.00

 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО

22 липня 2020 р.

о 18:00

22 липня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

27 липня –

28 липня 2020 р.

27 липня –

28 липня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури й математики (пільги)

16 липня 2020 р. – українська мова та література;

18 липня 2020 р. – математика

16 липня 2020 р. – українська мова та література;

18 липня 2020 р. – математика.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня 2020 р.;

 

29 липня 2020 р.

 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

01 серпня 2020 р.

01 серпня 2020 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

05 серпня 2020 р.

05 серпня 2020 р.

 

 

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього ( оригінал або та 2 копії);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копію) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

 

Факультет Спеціальність

Програма

підготовки

Факультет комп’ютерних наук та інженерії 121 Інженерія програмного забезпечення ІПЗ
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
131 Прикладна механіка ТМ+ГМ
133 Галузеве машинобудування ТМ+ГМ
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка ЕН
143 Атомна енергетика АЕ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП+МС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка АВП+МС
Факультет харчових та хімічних технологій

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

 

 

П+ДП

 

ХТП

 

 

 ПП

 

 Г

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників

 

ТЖ

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

МВПВ
Факультет хімічних технологій та екології

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища

ОНС

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин

Н

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів

ТС ТК ТВ

Факультет фармації

та біотехнології

 

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології органічних речовин

О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
 263 Цивільна безпека ЦБ
Економічний факультет

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

 

Ø Економічна кібернетика

 

ЕК

 

КІБ

072 Фінанси, банківська справа та страхування ФІН
073 Менеджмент МЕН
075 Маркетинг МР
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ

 

 

Спеціальні умови вступу для молодшого спеціаліста

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ. МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

Проходять вступні випробування (вступний іспит) замість ЗНО:

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі  які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

 

 

Вступний іспит 2020

 

або

 

ЗНО УМЛ*

2017-2020

 

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх  числа.

Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Особи, які в 2020 році не брали участь в ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану

 

ОКРІМ ЗАЯВ “претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»


ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ В МЕЖАХ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО АБО РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ!