Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте.

Набір у 2021 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікату зовнішнього незалежного оцінюванняз української мови та літератури, математики або історії України та фахового вступного випробування для спеціальностей 051 «Економіка» та галузей знань 07 «Управляння та адміністрування». Для всіх інших спеціальностей за результатами сертифікату зовнішнього незалежного оцінюванняз української мови або української мовита літератури, математики або історії України та фахового вступного випробування

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Перелік спеціальностей

 

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101

Екологія

Екологія

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових продуктів

Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів

Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія

181

Харчові технології

Харчові технології

186

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

 

 

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії Денна/заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

27 серпня –

31 серпня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів для осіб, які мають спеціальні умови вступу

16 серпня 2020 р. – українська мова та література;

18 серпня 2020 р. – математика

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 вересня 2020 р.
Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

до 12:00

04 вересня 2020 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються 09 вересня 2020 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього ( оригінал або та 2 копії);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копію) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;
  • 2 копії картки профілактичних щеплень (форма 063)
  • копію військового квитка, або приписного свідоцтва

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

 

Факультет Спеціальність

Програма

підготовки

Факультет комп’ютерних наук та інженерії 121 Інженерія програмного забезпечення ІПЗ
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
131 Прикладна механіка ТМ+ГМ
133 Галузеве машинобудування ТМ+ГМ
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка ЕН
143 Атомна енергетика АЕ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП+МС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка АВП+МС
Факультет харчових та хімічних технологій

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

 

 

П+ДП

 

ХТП

 

 

 ПП

 

 Г

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників

 

ТЖ

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

МВПВ
Факультет хімічних технологій та екології

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища

ОНС

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин

Н

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів

ТС ТК ТВ

Факультет фармації

та біотехнології

 

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології органічних речовин

О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
 263 Цивільна безпека ЦБ
Економічний факультет

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

 

Ø Економічна кібернетика

 

ЕК

 

КІБ

072 Фінанси, банківська справа та страхування ФІН
073 Менеджмент МЕН
075 Маркетинг МР
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ

 

 

Графік складання фахових вступних випробувань

Спеціальні умови вступу для молодшого спеціаліста

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ. МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

Проходять вступні випробування (вступний іспит) замість ЗНО:

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі  які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

 

 

Вступний іспит 2020

 

або

 

ЗНО УМЛ*

2017-2020

 

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх  числа.

Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Особи, які в 2020 році не брали участь в ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану

 

ОКРІМ ЗАЯВ “претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»


ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ В МЕЖАХ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО АБО РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ!

Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2020 році

Тарифи

вартості навчання

в Державному вищому навчальному закладі

„Український державний хіміко-технологічний університет”

для громадян України, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

у 2020 році

Спеціальність

Форма навчання

Денна

Заочна

035 Філологія

19210*

8500

051 Економіка

19210*

8500

072 Фінанси, банківська справа та страхування

19210*

8500

073 Менеджмент

19210*

8500

075 Маркетинг

19210*

8500

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

19210*

8500

101 Екологія

10450

8250

102 Хімія

10450

8250

121 Інженерія програмного забезпечення

19210*

8500

122 Комп’ютерні науки

19210*

8500

123 Комп’ютерна інженерія

19210*

8500

131 Прикладна механіка

9500

7500

132 Матеріалознавство

9500

7500

133 Галузеве машинобудування

9500

7500

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9500

7500

143 Атомна енергетика

9500

7500

144 Теплоенергетика

9500

7500

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10450

8250

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

10450

161 Хімічні технології та інженерія

10450

8250

162Біотехнологія та біоінженерія

12900

12900

181 Харчові технології

13200

9900

186 Видавництво та поліграфія

10450

8250

226 Фармація, промислова фармація

19210*

15700

263 Цивільна безпека

9500

7500

* Можливості оплати освітніх послуг

– помісячна оплата  (1600 грн/міс)

– повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

– пільгове державне кредитування