Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте.

Набір у 2021 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  для здобуття освітнього ступеню бакалавра

 * історія України, математика, біологія,географія, іноземна мова, хімія, фізика

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Фахове вступне випробування у ДВНЗ УДХТУ проводиться в електронному вигляді з використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами прийому 2021 р.

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампаніїДенна/заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити з української мови та літератури й математики

16 липня 2021 р. о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО

23 липня 2021 р. о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

24 липня – 30 липня 2021 р.

Строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури й математики для осі, які мають на це право17-19 липня 2021 р. 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2021 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуютьсяз 02 до 06 серпня 2021 р. до 12:00
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються09 серпня 2021 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника);
  • 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
  • копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
  • папка-швидкозшивач, 3 файли.

 

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

 

ФакультетСпеціальність

Програма

підготовки

Факультет комп’ютерних наук та інженерії121 Інженерія програмного забезпеченняІПЗ
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
131 Прикладна механікаТМ+ГМ
133 Галузеве машинобудуванняТМ+ГМ
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханікаЕН
143 Атомна енергетикаАЕ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП+МС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка АВП+МС
Факультет харчових та хімічних технологій

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

 

 

П+ДП

 

ХТП

 

 

 ПП

 

 Г

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників

 

ТЖ

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

МВПВ
Факультет хімічних технологій та екології

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища

ОНС

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин

Н

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів

ТС ТК ТВ

Факультет фармації

та біотехнології

 

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології органічних речовин

О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
 263 Цивільна безпека ЦБ
Економічний факультет

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

 

Ø Економічна кібернетика

 

ЕК

 

КІБ

072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФІН
073 Менеджмент МЕН
075 МаркетингМР
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПТБ

 

 

Графік складання фахових вступних випробувань

Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році

Тарифи

вартості навчання

в Державному вищому навчальному закладі

„Український державний хіміко-технологічний університет”

для громадян України, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

у 2020 році

СпеціальністьФорма навчання
ДеннаЗаочна
035 Філологія19210*8500
051 Економіка19210*8500
072 Фінанси, банківська справа та страхування19210*8500
073 Менеджмент19210*8500
075 Маркетинг19210*8500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність19210*8500
101 Екологія104508250
102 Хімія104508250
121 Інженерія програмного забезпечення19210*8500
122 Комп’ютерні науки19210*8500
123 Комп’ютерна інженерія19210*8500
131 Прикладна механіка95007500
132 Матеріалознавство95007500
133 Галузеве машинобудування95007500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка95007500
143 Атомна енергетика95007500
144 Теплоенергетика95007500
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології104508250
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка10450
161 Хімічні технології та інженерія104508250
162Біотехнологія та біоінженерія1290012900
181 Харчові технології132009900
186 Видавництво та поліграфія104508250
226 Фармація, промислова фармація19210*15700
263 Цивільна безпека95007500

* Можливості оплати освітніх послуг

– помісячна оплата  (1600 грн/міс)

– повернення податкової знижки у розмірі  до 18% за кожний рік навчання (Податковий кодекс України ст. 166 Податкова знижка)

– пільгове державне кредитування