+38 (056) 746-33-56 , Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-31 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік спеціальностей

Код

спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства (ЕК)

Економічна кібернетика (КІБ)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит (ФІН)

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (МЕН)

075

Маркетинг

Маркетинг (МР)

101

Екологія

Екологія (ОНС)

122

Комп’ютерні науки

Комп“ютерні науки (ІС)

123

Комп’ютерна інженерія

Комп“ютерна інженерія (СКС)

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування (ТМ)

133

Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (М, МП, ХМ) — Механічний факультет

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (ХОМ) — Факультет ОТС

Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ) — Факультет ОТС

143 

Атомна енергетика

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика (ЕТТ)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології (А та КІТ)

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології органічних речовин (О)

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення (Г)

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П)

Хімічні технології переробки нафти газу вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів (ТС)

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів (Н)

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія (БТ)

181

Харчові технології

Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186

Видавництво та поліграфія

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація (Ф)

 263

 Цивільна безпека

 Цивільна безпека

Етапи вступної компанії

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити з української мови та літератури

16 липня 2019 р.

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2019 р.

о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня 2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються

до 12:00

31 липня 2019 р.

Строки вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше

30 вересня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

01 серпня 2019 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

не пізніше

30 вересня 2019 р.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, оригінал або засвідчену копію на вибір абітурієнта;
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • 2 копії карти профілактичних щеплень (форма 063);
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►
Факультет Спеціальність/ програма
Факультет технології неорганічних речовин

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

Факультет технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П+ДП)

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення  (Г)

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ)

133 Галузеве машинобудуванн (ГМ+ПМ)
Економічний факультет 075 Маркетинг (МР)
073 Менеджмент (МЕН)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (ФІН)

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика  (ЕК)

051 Економіка

Ø Економіка підприємства (КІБ)

Факультет технології органічних речовин та біотехнології 162 Біотехнології та біоінженерія (БТ)
226 Фармація, промислова фармація (Ф)
263 Цивільна безпека (ЦБ)
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія  (СКС)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП)
122 Комп’ютерні науки (ІС)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)
Механічний факультет 131 Прикладна механіка (ГМ+ПМ)
144 Теплоенергетика (ЕТТ)
143 Атомна енергетика (АЕ)
133 Галузеве машинобудування (ГМ+ПМ)

 

До додаткового іспиту ►
Спеціальність

Програма

підготовки

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)

ХІМІЯ

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П, ДП)

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення  (Г)

Ø Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ)

Ø Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

162 Біотехнології та біоінженерія (БТ)
226 Фармація, промислова фармація (Ф)
075 Маркетинг (МР) МАТЕМАТИКА
073 Менеджмент (МЕН)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (ФІН)

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика  (ЕК)

051 Економіка

Ø Економіка підприємства (КІБ)

123 Комп’ютерна інженерія  (СКС)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП)
122 Комп’ютерні науки (ІС)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)
131 Прикладна механіка (ГМ+ПМ)
144 Теплоенергетика (ЕТТ)
143 Атомна енергетика (АЕ)
133 Галузеве машинобудування (ГМ+ПМ)

 

Спеціальні умови вступу для молодшого спеціаліста