Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Перелік спеціальностей

 

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101

Екологія

Екологія

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових продуктів

Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів

Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп“ютерно-інтегровані технології 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів

Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів

162

Біотехнологія та біоінженерія

Біотехнологія та біоінженерія

181

Харчові технології

Харчові технології

186

Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

226

Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека

 

 

Етапи вступної компанії

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

13 липня 2020 р.

Закінчення прийому заяв та документів (пільги)

16 липня 2020 р.

о 18.00

 

16 липня 2020 р.

о 18.00

 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО

22 липня 2020 р.

о 18:00

22 липня 2020 р.

о 18:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

27 липня –

28 липня 2020 р.

27 липня –

28 липня 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури й математики (пільги)

16 липня 2020 р. – українська мова та література;

18 липня 2020 р. – математика

16 липня 2020 р. – українська мова та література;

18 липня 2020 р. – математика.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

29 липня 2020 р.;

 

29 липня 2020 р.

 

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

01 серпня 2020 р.

01 серпня 2020 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються

05 серпня 2020 р.

05 серпня 2020 р.

 

 

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього ( оригінал або та 2 копії);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копію) та інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника).
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копії паспорта (1-2 сторінка та реєстрація місця проживання).
  • папка-швидкозшивач, 3 файли, 2 конверти з марками по Україні;

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►
Факультет Спеціальність/ програма
Факультет технології неорганічних речовин

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

Факультет технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П+ДП)

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення  (Г)

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ)

133 Галузеве машинобудуванн (ГМ+ПМ)
Економічний факультет 075 Маркетинг (МР)
073 Менеджмент (МЕН)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (ФІН)

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика  (ЕК)

051 Економіка

Ø Економіка підприємства (КІБ)

Факультет технології органічних речовин та біотехнології 162 Біотехнології та біоінженерія (БТ)
226 Фармація, промислова фармація (Ф)
263 Цивільна безпека (ЦБ)
Факультет комп’ютерних наук та інженерії 123 Комп’ютерна інженерія  (СКС)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП)
122 Комп’ютерні науки (ІС)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)
Механічний факультет 131 Прикладна механіка (ГМ+ПМ)
144 Теплоенергетика (ЕТТ)
143 Атомна енергетика (АЕ)
133 Галузеве машинобудування (ГМ+ПМ)

 

До додаткового іспиту ►
Спеціальність

Програма

підготовки

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища (ОНС)

ХІМІЯ

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів (П, ДП)

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів (ХТП)

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів (ПП)

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення  (Г)

Ø Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ)

Ø Хімічні технології неорганічних речовин (Н)

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників (ТЖ)

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (МВПВ)

162 Біотехнології та біоінженерія (БТ)
226 Фармація, промислова фармація (Ф)
075 Маркетинг (МР) МАТЕМАТИКА
073 Менеджмент (МЕН)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (ФІН)

051 Економіка

Ø Економічна кібернетика  (ЕК)

051 Економіка

Ø Економіка підприємства (КІБ)

123 Комп’ютерна інженерія  (СКС)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АВП)
122 Комп’ютерні науки (ІС)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МС)
131 Прикладна механіка (ГМ+ПМ)
144 Теплоенергетика (ЕТТ)
143 Атомна енергетика (АЕ)
133 Галузеве машинобудування (ГМ+ПМ)

 

Спеціальні умови вступу для молодшого спеціаліста

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ. МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

 

Проходять вступні випробування (вступний іспит) замість ЗНО:

Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі  які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

 

 

Вступний іспит 2020

 

або

 

ЗНО УМЛ*

2017-2020

 

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх  числа.

Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Особи, які в 2020 році не брали участь в ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану

 

ОКРІМ ЗАЯВ “претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»


ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО НЕМОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ В МЕЖАХ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО АБО РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ!