Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Увага! Шановний абітурієнте.

Набір у 2021 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Спеціальності  ОС бакалавра

Конкурсні предмети(державне або регіональне замовлення)

Конкурсні предмети(небюджетні конкурсні пропозиції)

Невід’ємні вагові коефіцієнти

Код

Назва

035

Філологія

1.українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

051

Економіка

1. українська мова і література

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. українська мова і література

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

073

Менеджмент

1. українська мова і література

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

075

Маркетинг

1. українська мова і література

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. українська мова і література

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова і література

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

101

Екологія

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

121

Інженерія програмного забезпечення

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

122

Комп’ютерні науки

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

123

Комп’ютерна інженерія

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

131

Прикладна механіка

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

133

Галузеве машинобудування

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

144

Теплоенергетика

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

161

Хімічні технології та інженерія, Факультет хімічних технологій та екології

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

Хімічні технології та інженерія, Факультет харчових та хімічних технологій

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

Хімічні технології та інженерія, Факультет фармації та біотехнології

1. українська мова

2. математика

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

162

Біотехнології та біоінженерія

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

181

Харчові технології

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

186

Видавництво та поліграфія

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

226

Фармація, промислова фармація

1. українська мова

2. історія України

3. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

263

Цивільна безпека

1. українська мова

2. математика

1. фахове випробування

1. українська мова

2. предмет за вибором вступника*

3. фахове випробування

0,25

0,25

0,5

 

 

* історія України, математика, біологія,географія, іноземна мова, хімія, фізика

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Фахове вступне випробування у ДВНЗ УДХТУ проводиться в електронному вигляді з використанням ЕОМ у встановлені строки Правилами прийому 2021 р.

Етапи вступної кампанії

14 липня 2021 р. – початок прийому заяв та документів.

16 липня 2021 р. о 18.00 –  закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити з української мови та літератури й математики.

23 липня 2021 р. о 18:00 – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають ЗНО.

24 липня – 30 липня 2021 р. – строки проведення фахових вступних випробувань.

17-19 липня 2021 р. – строки проведення вступних іспитів з української мови та літератури й математики для осі, які мають на це право.

01 серпня 2021 р. – термін оприлюднення рейтингового списку вступників.

з 02 до 06 серпня 2021 р. до 12:00 – строки вибору вступниками місця навчання за державним замовленням закінчуються.

09 серпня 2021 р. – терміни зарахування вступників за державним замовленням.

Не пізніше 30 вересня 2021 р. – терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб закінчуються.

Перелік документів, які подає абітурієнт під час вступу

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал та 2 копії);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та його копія), інформаційна картка (роздрукована з особистої сторінки вступника);
  • 2 копії паспорта та довідка про місце реєстрації;
  • копія картки профілактичних щеплень (форма 063, для денної форми навчання);
  • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію військового квитка або приписного свідоцтва (для денної форми навчання);
  • папка-швидкозшивач, 3 файли.

 

Документи під час вступу абітурієнт подає особисто.

Програми для підготовки

До фахового вступного випробування ►

 

Факультет Спеціальність

Програма

підготовки

Факультет комп’ютерних наук та інженерії 121 Інженерія програмного забезпечення ІПЗ
122 Комп’ютерні науки КН
123 Комп’ютерна інженерія КІ
131 Прикладна механіка ТМ+ГМ
133 Галузеве машинобудування ТМ+ГМ
141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка ЕН
143 Атомна енергетика АЕ
144 Теплоенергетика ЕТТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології АВП+МС
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка АВП+МС
Факультет харчових та хімічних технологій

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів

 

Ø Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів

 

Ø Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів

 

Ø Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

П+ДП

 

 

ХТП

 

 

 ПП

 

 

 Г

181 Харчові технології

Ø Технології жирів і жирозамінників

 

ТЖ

186 Видавництво та поліграфія

Ø Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

МВПВ
Факультет хімічних технологій та екології

101 Екологія

Ø Екологія та охорона навколишнього середовища

ОНС

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології неорганічних речовин

Н

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології (та дизайн) кераміки, скла та будівельних матеріалів

ТС ТК ТВ

Факультет фармації

та біотехнології

 

161 Хімічні технології та інженерія

Ø Хімічні технології органічних речовин

О
162 Біотехнології та біоінженерія БТ
226 Фармація, промислова фармація Ф
 263 Цивільна безпека ЦБ
Економічний факультет 035 Філологія                 ФІЛ

051 Економіка

Ø Економіка підприємства

 

Ø Економічна кібернетика

 

ЕК

 

КІБ

072 Фінанси, банківська справа та страхування ФІН
073 Менеджмент МЕН
075 Маркетинг МР
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ПТБ

 

 

 

Графік складання фахових вступних випробувань

Вартість навчання для громадян України, які вступають на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році

Тарифи вартості навчання

в Державному вищому навчальному закладі

„Український державний хіміко-технологічний університет”

 для громадян України, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

у 2021 році

Спеціальності

Вартість навчання, 2021

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

035 Філологія

26600

9640

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

26600

9640

075 Маркетинг

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

12300

9640

121 Інженерія програмного забезпечення

26600

9640

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

12300

9640

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13300

10500

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

12300

10500

162 Біотехнології та біоінженерія

13500

13500

181 Харчові технології

13500

12500

186 Видавництво та поліграфія

12300

10500

226 Фармація, промислова фармація

26600

15700

263 Цивільна безпека

12300

9640