Обрати сторінку

ВСТУП ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Прийом на навчання до університету іноземних громадян

Прийом іноземних громадян для навчання в УДХТУ можливий:

 • за направленням Міністерства освіти і науки України відповідно до міжурядових угод України;
 • відповідно до договорів Українського державного хіміко-технологічного університету з Українським Державним Центром Міжнародної Освіти України;
 • за цільовими направленнями студентів на навчання в Український державний хіміко-технологічний університет зарубіжними освітніми установами;
 • за договорами Українського державного хіміко-технологічного університету з юридичними і фізичними особами.

Для вступу на навчання в УДХТУ іноземний громадянин повинен виконати наступні пункти:

 • отримати Запрошення на навчання від Університету;
 • підготувати необхідний комплект документів для навчання в Україні;
 • відкрити візу для в’їзду на територію України (у разі навчання на очній формі необхідно відкривати довгострокову візу D, для навчання на заочній формі – короткострокову візу С;
 • перед приїздом в Україну завчасно повідомити Університет або підприємство-контрактера про час приїзду та номер рейсу, яким планується прибуття в пункт призначення (для організації зустрічі іноземця в Україні).

Пункт 1. Отримання Запрошення на навчання від Університету

Іноземні громадяни, які виявили бажання навчатися в УДХТУ в першу чергу повинні отримати Запрошення на навчання від Університету.Запрошення можна отримати особисто при заповненні відповідної анкети або через підприємство-контрактера з яким в Університету укладено договір.

Після надання претендентом на навчання необхідних документів Університет встановлює можливість підготовки іноземному громадянину Запрошення на навчання, розглядаючи питання на засіданні приймальної комісії. При цьому при необхідності може проводитися співбесіда з претендентом через Інтернет (Skipe т.д.). В результаті позитивного рішення приймальної комісії Університет готує Запрошення на навчання.

Запрошення може бути передано вступнику наступними способами:

 • У разі, коли іноземний громадянин перебуває на території України, він може особисто звернутися до Університету і отримати своє Запрошення.
 • У разі, коли абітурієнт звертався особисто з проханням надати йому запрошення на навчання дистанційно (поштою, факсом, електронною поштою), то таке запрошення направляється йому пересиланням, за умови укладення договору та пересилання на рахунок УДХТУ передоплати за навчання і пересилку Запрошення по пошті.
 • У разі, коли абітурієнт звертався через підприємство-контрактера з яким в Університету укладено договір з проханням надати йому Запрошення на навчання, то таке запрошення він отримує через контрактера.

Комплект документів для отримання Запрошення на навчання в УДХТУ

Іноземці, звертаються в період з 1 квітня по 31 серпня року до керівництва Університету з заявою з проханням отримати Запрошення, заповнивши при цьому анкету для вступу.

До анкети додатково додаються:

 • заяву на ім’я ректора Університету з проханням отримати Запрошення на навчання на комерційній основі;
 • копія сторінок закордонного та національного паспорта, де є наступна інформація: повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання;
 • копія документа про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) або академічну довідку;- згоду на обробку персональних даних;- реквізити / дані про підприємство-контрактера або довірену особу, через якого може бути передано підготовлену Вам Запрошення.

 Пункти 2 і 3. Підготовка необхідного комплекту документів для отримання освітньої візи на в’їзд для навчання в Україні

Після отримання оригіналу Запрошення на навчання від Університету іноземному абітурієнту необхідно підготувати наступний пакет документів для отримання освітньої візи і подальшого надання документів під час вступу до Університету:

Для отримання освітньої візи необхідно звернутися в Посольство України в країні проживання іноземця з наступними документами:

 • оригіналом Запрошення на навчання;
 • копією документа про повну загальну середню освіту з отриманими з навчальних дисциплін оцінок (балів);
 • медичний сертифікат встановленого зразка, свідчить про відсутність у кандидата на навчання медичних протипоказань;
 • копія свідоцтва про народження;
 • 10 фото 3×4 см.