Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

VІІ Міжнародна науково-технічна конференція КМОСС

3 листопада 2021 року за ініціативи кафедри інформаційних систем у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Конференція вже вдруге відбулася в онлайн форматі. У заході взяли участь понад тридцять учасників та десять онлайн спікерів. Програмний комітет конференції склали провідні наукові осередки України та зарубіжжя, серед яких:

 • Національна Академія Наук України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова,
 • Національний технічний університет України,
 • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського,
 • Харківський авіаційний інститут,
 • Azerbaijan National Academy of Sciences Department of Physical, Mathematical and Technical Sciences (Baku, Azerbaijan)
 • Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan),
 • AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland),
 • Belarusian State University of Transport (Gomel, Belarus),
 • Delft University of Technology (Delft, The Netherlands),
 • Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk, Russia),
 • Technical University of Sofia (Sofia, Bulgaria).

За матеріалами конференції опубліковано збірник, що містить більше 60 тез доповідей.

Цього року запрошеними закордонними спікерами конференції були:

 • Aminagha Sadigov (Professor, Dr. Tech. Sc., Executive Director, Institute of Control Systems of Azerbaijan National Academy of Sciences Correspondent member of ANAS, Baku, Azerbaijan),
 • Andrij Milenin (Professor, dr hab. inz., Head of Laboratory of Computational Mechanics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland),
 • Igor Andrianov (Dr. Ph.-m. Sc., Professor. Institut für Allgemeine Mechanik, RWTH Aachen University Templergraben, Aachen, Germany).

Українські заклади вищої освіти представляли доповіді:

 • професора, д.т.н. Федорова Є.Є. (Черкаський державний технологічний університет),
 • професора, д.т.н. Мухіна В.Є. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»),
 • професора, д.т.н. Нікольського В.Є. (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»).

Провідний науковий співробітник д.т.н., с.н.с. Прядко Н.С. представила сучасні розробки Інституту технічної механіки НАН України.

Конференція також традиційно надає можливість молодим науковцям представити свої доповіді. З апробацією наукових робіт виступили аспірант Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Хабарлак К.С., асистент кафедри інженерії програмного забезпечення Івано-Франківського Національного технічного університету нафти та газу Процюк В.В., асистент кафедри інформаційних систем ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» к.т.н. Осташко І.О.

Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам конференції КМОСС-2021 за плідну роботу та цікаві доповіді.