Обрати сторінку

Студенти-екологи та викладачі кафедри ТНР та Е пройшли курс «Оцінка шкоди довкіллю від російської агресії»

В рамках вивчення дисципліни «Екологічна експертиза та основи оцінки впливу на довкілля», що викладає доцент кафедри, д.т.н СКИБА Маргарита відповідно до освітньої програми рівня бакалавр  спеціальності 101 Екологія студенти груп-екологів пройшли безкоштовний сертифікований курс «ОЦІНКА ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ ВІД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ». В рамках курсу студенти розглянули актуальні питання та навики, що в умовах воєнного стану та наслідків вторгнення держави агресора на територію України будуть вкрай важливі для майбутніх фахівців-екологів.

Провідні екологи, економісти, юристи представили студентам методи та методики  збору та фіксації доказів, використання формул для розрахунку екологічних збитків, застосовувати законодавство, а саме:

  • Основні модулі, що були розглянуті у курсу: Технічна оцінка шкоди, завданої довкіллю російською військовою агресією (шкода, заподіяна землям: способи фіксації, шкода, заподіяна землям (продовження): приклад розрахунків, шкода атмосферному повітрю, шкода водним ресурсам та водним об’єктам, загрози дикій природі та природоохоронним територіям України в ході російської збройної агресії, приклади оцінки шкоди лісам та об’єктам рослинного і тваринного світу);
  • Методики економічної оцінки збитків, завданих природним ресурсам (Основні поняття та визначення щодо економічної оцінки шкоди і збитків, завданих довкіллю України, Економічна оцінка втрат лісового фонду, Визначення розміру шкоди, завданої земельним ресурсам,Оцінювання збитків і втрат територій та об’єктів природно-заповідного фонду,  Порядок розрахунку шкоди, завданої водним ресурсам України, Оцінка шкоди та збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря,  методи розрахунку вартості екосистемних послуг та оцінювання збитку від їхніх втрат);
  • Правові засади оцінки та відшкодування збитків довкіллю внаслідок російської збройної агресії (Загальні правові засади стосовно відшкодування екологічної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації, джерела права щодо оцінки екологічної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації, загальні правові засади оцінки екологічної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації, Суб’єкти оцінки екологічної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації, їх права та обов’язки
  • Як правильно говорити публічно про шкоду та збитки довкіллю від війни.

Відтак в результаті проходження курсу студенти мали змогу навчитися  рахувати збитки, завдані російською агресією довкіллю, природі. Студенти, що успішно пройшли тест отримали сертифікат про його завершення.

До проходження курсу долучилась і викладачі фахових дисципліни щодо оцінки впливу на довкілля, гарант освітньої програми рівня бакалавр, д.т.н., доцент СКИБА Маргарита та завідувач кафедри ТНР та Е, гарант освітньої програми магістрів 101 Екологія та охорона навколишнього середовища д.т.н., професор КОВАЛЕНКО Ігор