Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Інжиніринг виробничих об’єктів (ІО)

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання і технології харчових виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра

Одним із видів науково-технічної продукції, який значною мірою впливає на міжнародну торгівлю товарами і є додатковим засобом підвищення їх конкурентоспроможності, просування на закордонний ринок, є інженерно-технічні та консультативні послуги.

Підтримка замовника у його виробничій діяльності, проектування, постачання і комплектація обладнання від провідних світових виробників, будівельно-монтажні роботи, сервіс, включаючи забезпечення запасними частинами та витратними матеріалами зі складів в Україні, гарантійне та післягарантійне обслуговування, авторський супровід – інжиніринг виробничих об’єктів.

Пріоритетний напрямок діяльності інжинірингу виробничих об’єктів в таких галузях:

 • Хімічна і харчова промисловість;
 • будівельних матеріалів;
 • шляхобудівельна;
 • машинобудівельна;
 • підприємства комунальної галузі.

Підготовка фахівців передбачає послідовність і логіку викладу дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про спорудження об’єктів “під ключ” обов’язково супроводжується наданням проектно-дослідницьких послуг; створення нових товарів, технологій, наступний продаж ліцензій на винаходи та ноу-хау неможливі без виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, технологічних робіт; авторського та технічного нагляду.

Студенти отримують професійні навички:

комплексне проектування технічно складних об’єктів з подальшою можливістю удосконалення та модернізації технологічних процесів

підбір і розрахунок технологічного обладнання для отримання оптимальних параметрів зневоднення, проведення попередніх випробувань на підприємствах

забезпечення авторського та технічного нагляду за комплексом будівельних робіт, пов’язаних з реконструкцією будівель або будівництвом нових цехів і виробничих об’єктів.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівник підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженер-механік,
 • інженер проектувальник;
 • майстер виробництва; дільниці, цеху,
 • майстер відділу технічного контролю, майстер-контролер,
 • інженер з технічного нагляду;
 • викладач вищого навчального закладу,
 • науковий співробітник,
 • випробувач,
 • технік, технік-механік,
 • інженер-менеджер,
 • інженер-маркетолог із продажу технологічного устаткування.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • переробки нафтопродуктів;
 • хімічної галузі (виробництво хімічних речовин, полімерних виробів, мінеральних добрив, лакофарбові заводи та ін.);
 • будівельних матеріалів (виготовлення вогнетривів, керамічних матеріалів, склоемалевих покриттів, цегельні і цементні заводи та ін.);
 • машинобудування різного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва (м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • науково-дослідні інститути
 • інжинірингові компанії