Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Освітня програма “Фінанси і кредит”

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Випускова кафедра: Менеджменту та фінансів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра


Освітня програма „Фінанси і кредит” дає комплекс знань зі сфери державних і муніципальних фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, а також ринку цінних паперів.

Мета підготовки фахівців у сфері фінансів полягає в отриманні знань та формуванні у студентів професійних навичок з організації та функціонування банківської системи, страхування, управління фінансами суб’єктів господарювання.

Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації „Економіст”.

Фахівець з даної спеціальності буде підготовлений до професійної роботи у фінансових установах: банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності ‑ , на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність передбачає вивчення:

 • процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів;
 • особливостей функціонування позабюджетних фондів;
 • порядку планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях, установах;
 • організації та управління грошовими потоками підприємств;
 • інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів;
 • особливостей організації фінансів підприємств і організацій;
 • банківської і страхової справи.

Фахівці даної спеціальності вміють планувати фінансову діяльності організацій різних форм власності, прогнозувати фінансові потоки, використовувати методи й інструменти грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, керувати економічними процесами, підрозділами фінансово-кредитної сфери та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Наші фахівці також вміють знаходити ефективні методи фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, розробляти фінансову стратегію на макро- та макрорівнях, використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань державного регулювання, прогнозування й планування державних доходів і витрат, та ін.

Після закінчення навчання випускники на початку своєї діяльності можуть обіймати такі посади:

 • Аудитор.
 • Бухгалтер.
 • Економіст.
 • Фінансовий менеджер.
 • Фінансовий аналітик.
 • Фінансовий брокер.
 • Спеціаліст відділу кредитування.
 • Менеджер з питань кредитування та дебіторської заборгованості.
 • Менеджер з оцінки ризиків.