Обрати сторінку

Освітня програма “Фінанси і кредит”

Розрахунок конкурсного балу

Бажаєш дізнатися прохідний бал минулих років та оцінити свій шанс вступу на бюджет?! Зателефонуй в приймальну комісію +380966517394 або залиш свій номер і ми зателефонуємо Вам:

14 + 11 =

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та  магістра


Кафедра готує фахівців за двома напрямами:

 • переробка традиційних видів палива
 • технологія альтернативних палив.

З першого напряму студенти вивчають основні процеси переробки вуглецевмісної сировини, технології переробки нафти, газу й твердих горючих копалин, застосування палив, мастил, олив та продуктів переробки вугілля.

З другого -  основні принципи виробництва та застосування палив з ненафтової сировини, якою є рослинні та харчові відходи, різні види біопалива, біогаз, продукти газифікації твердих горючих копалин. Студенти оволодівають навичками у застосування спиртових палив (біоетанолу), біодизелю, нові системи використання палив, у тому числі у газо-рідинних та гібридних двигунах.

За обома напрямами студенти оволодівають навичками розрахування та проектування нових екологічно чистих виробництв.

На кафедрі є обладнані лабораторії, де студенти оволодівають сучасними методами дослідження на експертизи палив.

Кафедра готує фахівців для роботи на сучасних підприємствах з переробки нафти, газу, вугілля та будь-якої сировини з високим вмістом вуглецю й водню. Випускники кафедри можуть працювати на посадах інженерів-технологів нафтопереробного комплексу України, проектантів і конструкторів нафто- й вуглехімічного обладнання, займатись науковою роботою у науково-дослідних установах та університетах, технічним менеджментом в управлінських структурах і бізнесі.

Кафедра є популярною серед іноземних студентів – на протязі останніх 5-років у нас навчалися студенти з ближнього та далекого зарубіжжя – Анголи, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Португалії та  Конго.

Магістри кафедри мають змогу виконувати свої дипломи у лабораторіях кафедри, оволодівати методами комп’ютерного моделювання та сучасними інформаційними ресурсами через електронні бібліотеки.

Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру та докторантуру для майбутньої роботи у наукових інститутів та закладах вищої освіти.

Наукова діяльність кафедри спрямовано на отримання та вивчення нових видів палив, в тому числі, альтернативних, та широко представлена монографіями та науковими статтями.

Основні місця практики та роботи випускників кафедри:

МІСЦЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТІВ

М. Київ

ПАТ «Укрнафта»

Національний авіаційний університет

АТ «Синтез-групп»

Лабораторії аеропортів, нафтобази

м. Дніпропетровськ

КХВ ПАТ «Євраз-ДМЗ ім. Петровського»

Нижньодніпровська нафтобаза

ПАТ «Південний машинобудівний завод», застосування олив.

Лабораторія авіаційних палив аеропорту «Дніпропетровськ», «Дніпроавіа».

ТД «Інтеройл»

НК «Альянс-Україна»

Агросоюз

Лабораторії аеропортів, нафтобази

Дніпропетровська обл.

м. Дніпродзержинськ, АТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод"

м. Кривий Ріг «ПАТ «Миттал-Стіл Кривий ріг»

Полтавська обл.

м. Кременчук, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнанафта»

ГПУ “Полтавагазвидобування “Солохівській промисел”

м. Лисичанськ, Луганська обл.

«Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» («Лисичанський НПЗ»)

Запорізька обл.

м. Бердянськ, АТ “АЗМОЛ”

м. Бердянськ, РУ НВО «Агрінол»

м. Запоріжжя, АТ «Запорізький електровозоремонтний з-д»

м. Запоріжжя, ПАТ «Запоріжкокс»

Львівська обл.

м. Дрогобич, НПК “Галичина”

с.м.т. Дашава, Львівська обл., Дашавське ВУПЗГ

Сумська обл.

м. Мала Павлівка, Качанівський ГПЗ, ВАТ «УКРНАФТА»

Івано-Франківська обл.

м. Надвірна, АТ "Нафтохімік Прикарпаття"

м. Долина, «Долинський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

м. Борислав, «Бориславський ГПЗ», ПАТ «Укрнафта»

Харківська обл.

с.м.т. Андріївка, ДК “Укргазвидобування”, Шебелинське відділення переробки газу, газового конденсату та нафти

с.м.т. Червоний Донець, ДК “Укргазвидобування”, Газопромислове  управління “Шебелинкагазвидобування”

Чернігівська обл.

м. Варва, ВАТ «Укрнафта», “Гнідинцівський газопереробний завод»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Випускова кафедра: Менеджменту та фінансів

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра


Освітня програма „Фінанси і кредит” дає комплекс знань зі сфери державних і муніципальних фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, а також ринку цінних паперів.

Мета підготовки фахівців у сфері фінансів полягає в отриманні знань та формуванні у студентів професійних навичок з організації та функціонування банківської системи, страхування, управління фінансами суб’єктів господарювання.

Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації „Економіст”.

Фахівець з даної спеціальності буде підготовлений до професійної роботи у фінансових установах: банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, фінансових службах підприємств і організацій усіх форм власності ‑ , на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність передбачає вивчення:

 • процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів;
 • особливостей функціонування позабюджетних фондів;
 • порядку планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях, установах;
 • організації та управління грошовими потоками підприємств;
 • інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів;
 • особливостей організації фінансів підприємств і організацій;
 • банківської і страхової справи.

Фахівці даної спеціальності вміють планувати фінансову діяльності організацій різних форм власності, прогнозувати фінансові потоки, використовувати методи й інструменти грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики, керувати економічними процесами, підрозділами фінансово-кредитної сфери та фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Наші фахівці також вміють знаходити ефективні методи фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, розробляти фінансову стратегію на макро- та макрорівнях, використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань державного регулювання, прогнозування й планування державних доходів і витрат, та ін.

Після закінчення навчання випускники на початку своєї діяльності можуть обіймати такі посади:

 • Аудитор.
 • Бухгалтер.
 • Економіст.
 • Фінансовий менеджер.
 • Фінансовий аналітик.
 • Фінансовий брокер.
 • Спеціаліст відділу кредитування.
 • Менеджер з питань кредитування та дебіторської заборгованості.
 • Менеджер з оцінки ризиків.