Обрати сторінку

Освітня програма «Природоохоронні хімічні технології»

Галузь знань: 16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Випускова кафедра: Кафедра технологіі неорганічних речовин та екологіі

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра та магістра


«Природоохоронні хімічні технології» спрямовані на:

  • Проектування та експлуатація технологій знешкодження викидів та вилучення цінних компонентів,
  • Проектування екологічно безпечних технологічних виробництв з замкненими маловідходними циклами, замкненим водопостачанням.

Фахівці з природоохоронних хімічних технологій можуть вільно адаптуватись до будь-якого виробництва, сформулювати технічні пропозиції – як краще організувати конкретний технологічний процес з точки зору екологічної безпеки.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: