Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Освітня програма “Енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних підприємств”

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Спеціалізація: Машинобудування

Випускова кафедра: Обладнання хімічних виробництв

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра


Машини та апарати хімічних та нафтопереробних виробництв” У межах цієї спеціальності вивчають особливості конструювання, розрахунку, ремонту й експлуатації обладнання хімічних і нафтохімічних виробництв. Фахівці працюють на хімічних та нафтопереробних заводах, підприємствах з постачань паливо-мастильних матеріалів на керівних посадах механіків, технічного менеджменту.