Обрати сторінку

Освітня програма “Інноваційна інженерія нафтохімічних виробництв (М)”

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Випускова кафедра: Інноваційної інженерії

Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавра, магістра


До сфери діяльності інженера-механіка входять підприємства практично всіх галузей промисловості, як харчової (виробництво морозива, цукерок, кави, переробка молока, м’яса та ін.) так і хімічної (виробництво будівельних матеріалів, скла, кераміки, палива, полімерних виробів, мінеральних добрив та ін.), адже об’єктом діяльності інженера-механіка є технічне обладнання і виробничі процеси для переробки сировини та напівфабрикатів у товарну продукцію.

Інженер-механік на підприємстві організовує виробництво, монтаж та налагодження, експлуатацію, обслуговування і ремонт технологічного обладнання, в проектному бюро займається проектуванням, конструюванням машин, підбирає корозійностійкі конструкційні матеріали для обладнання і розробляє методи захисту від корозії та зношування, досліджує технологічні процеси, які відбуваються в обладнанні, для підвищення ефективності його роботи, впроваджує інноваційні та енергоефективні рішення.

Під час навчання студенти набувають навичок:

 • виконання розрахунків матеріальних та теплових балансів,
 • кінематичних розрахунків обладнання,
 • розрахунків на міцність,
 • підбору та компонування обладнання згідно з технологічною схемою,
 • визначення параметрів процесів, за якими здійснюється керування,
 • проектування технологічного обладнання.
 • вибір обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість харчової продукції.

Після закінчення вищого навчального закладу випускники можуть займати посади:

 • керівника підприємства;
 • головного інженера;
 • головного технолога;
 • завідувача виробництвом;
 • начальника цеху (зміни);
 • інженера з контролю якості харчових продуктів;
 • майстра виробництва, цеху, дільниці;
 • інженера механіка
 • інженера проектувальника;
 • викладача вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання фахівець з інжинірингу може обрати в якості місця роботи величезний спектр підприємств і виробництв:

 • машинобудування різного призначення (хімічне та важке машинобудування, агрегатні заводи, холодокомбінати, дослідні ремонтно-механічні інститути та ін.);
 • харчової промисловості (кондитерські фабрики, молокозаводи, хлібопекарні, пивоварні та лікеро-горілчані заводи, м’ясокомбінати та ін.);
 • переробні виробництва (м’ясо- та рибопереробні, переробки зерна та цукрових буряків, олійноекстракційні заводи та ін.);
 • інжинірингові компанії