Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

Обери спеціальність та освітню програму 

035 Філологія. Освітня програма “Переклад”

051 Економіка. Освітня програма “Економіка підприємства”

051 Економіка. Освітня програма “Економічна кібернетика”

051 Економіка. Освітня програма “Управління якістю”

051 Економіка. Освітня програма “Економічна безпека та бізнес–аналітика”

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма “Фінанси, банківська справа та страхування”

073 Менеджмент. Освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”

075 Маркетинг. Освітня програма “Маркетинг”

075 Маркетинг. Освітня програма “Електронний маркетинг”

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

101 Екологія. Освітня програма ”Екологія та охорона навколишнього середовища “

102 Хімія. Освітня програма “Хімія харчових продуктів”

121 Інженерія програмного забезпечення. Освітня програма “Інженерія програмного забезпечення”

122 Комп’ютерні науки. Освітня програма “Коп’ютерні науки”

123 Комп’ютерна інженерія. Освітня програма “Комп’ютерна інженерія”

131 Прикладна механіка. Освітня програма “Технології машинобудування”

132 Матеріалознавство. Освітня програма “Ювелірне, стоматологічне та ортопедичне матеріалознавство”

133 Галузеве машинобудування. Освітня програма “Інжиніринг харчових продуктів”

133 Галузеве машинобудування. Освітня програма “Комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів”

133 Галузеве машинобудування. Освітня програма “Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв”

141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка. Освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

143 Атомна енергетика. Освітня програма “Атомна енергетика”

144 Теплоенергетика. Освітня програма “Теплоенергетика”

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітня програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Освітня програма “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології органічних речовин”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології та дизайн виробів з кераміки, скла та будівельних матеріалів”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів“

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Технології питної води та промислової водопідготовки”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Електрохімія та природоохоронні хімічні технології”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів”

161 Хімічні технології та інженерія. Освітня програма “Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів”

162 Біотехнології та біоінженерія. Освітня програма “Біотехнології та біоінженерія”

181 Харчові технології. Освітня програма “Технології жирів і жирозамінників”

181 Харчові технології. Освітня програма “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів”

181 Харчові технології. Освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції“

186 Видавництво та поліграфія. Освітня програма “Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв”

226 Фармація, промислова фармація. Освітня програма “Фармація, промислова фармація”

263 Цивільна безпека. Освітня програма “Цивільна безпека”