Обрати сторінку

Обговорення змісту вибіркового блоку «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» ОПП і ОНП другого рівня вищої освіти зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

На кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів ДВНЗ УДХТУ в форматі «круглого стола» за участю експертів з акредитації освітніх програм «Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» відбулося обговорення програм освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія».

В обговоренні ОПП і ОНП прийняли участь: завідувач кафедри, проф. Ніколенко М.В., доценти кафедри Коваленко В.Л. та Авдієнко Т.М., експерти НАЗЯВО – професор кафедри ТНРтаЕ Фролова Л.А. та доцент Панченко Ю.В. – заступник завідувача кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка». Слід відмітити, що саме у «Львівській політехніці» була розпочата підготовка фахівців з професійного напряму «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» і доц. Панченко Ю.В. прийняв безпосередню участь в становленні і обґрунтуванні цього напряму в профільних міністерствах. Історія цієї спеціальності розпочинається з 2003 року, коли наказом Міносвіти України вона ввійшла до “Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах”.

В нашому університеті підготовка фахівців з цієї спеціальності розпочата з 2005 року і на сьогодні кафедра проводить підготовку вже на трьох (!) рівнях вищої освіти – бакалаврів, магістрів (1,5 і 2-х річних) та докторів філософії. Насьогодні в рамках реалізації роботи третього рівня спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» на кафедрі захищені дві дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційні роботи присвячені одержанню низки харчових ортофосфатів і пірофосфатів (дисертаційна робота 2022 р. Василенко Катерини) та розширенню асортименту модифікованих крохмалів (дисертаційна робота 2024 р. Миргородської Вікторії).

Учасники обговорення відмітили, що фахівці з харчових добавок та косметичних засобів користуються неабияким попитом на ринку праці серед підприємств харчової, переробної та косметичної промисловості. Асортимент харчових добавок та косметичних засобів, що виробляють вітчизняні підприємства, дуже обмежений, але Україна має високий технічний потенціал для організації їх виробництва. ОНП та ОПП містять у собі всі необхідні структурні та змістовні складові, які відображають сучасні вимоги для підготовки фахівців у сфері хімічного виробництва. Освітні  програми базуються на положеннях Закону України «Про вищу освіту» і враховують інтереси усіх учасників освітнього процесу: здобувачів, роботодавців, викладачів тощо.

Завідувач кафедри проф. Ніколенко М. В. звернув увагу учасників круглого столу на зміни ОПП і ОНП, що були внесені у 2023 р. Після консультацій з фахівцями ТОВ «Елексір» кафедра внесла до вибіркових частин програм нову дисципліну з технологій виготовлення  косметичної продукції із біологічно активними складниками, що мають медикаментозну користь. Нова дисципліна, що отримала назву «Космецевтика», розроблена на стику двох наук – косметології та фармакології і викладається науково-педагогічним працівником, що має базову вищу освіту з фармацевтики і спеціальну підготовку з косметології. Всі учасники обговорення відзначили, що розроблені в ДВНЗ УДХТУ програми освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти «Хімічні технології та інженерія» об’єктивно дозволяють забезпечити підготовку конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія».