Обрати сторінку

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Перелік технологій, що створені в ДВНЗ УДХТУ.

2018 рік

 1. Лабораторна технологія виготовлення катода на основі оксидів марганцю, модифікованих наноструктурованими добавками оксидів, і вуглецевого матеріалу в якості електропровідного компонента катодного композиту магнієвого джерела струму, керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.
 2. Технологія отримання матеріалів для очищення та знезараження води системою «MeO(OH)nAg0‑дезинфікуючий фільтр», керівник розробки канд. техн. наук, доцент Пасенко О.О.

2017 рік

 1. Технологія одержання біметалічних сполук та феромагнетиків під дією контактної нерівноважної низькотемпературної плазми, керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.
 2. Технологія золь-гель синтезу нових композитних сорбентів на основі кристалогідратів та кремнійорганічної матриці, керівник розробки д-р техн. наук, доцент Сухий К.М.
 3. Лабораторна технологія виготовлення негативного електроду на основі магнію, керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.
 4. Технологія виготовлення літієвого джерела струму плоскої конструкції з анодом на основі літію, композитним катодом на основі літійованого оксиду і вуглецевого матеріалу, та з полімерним електролітом, керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.
 5. Технологія плазмохімічного одержання нанорозмірних часток срібла, керівник розробки канд. техн. наук, доцент Пасенко О. О.
 6. Технологія отримання наноструктурованих сорбентів на основі оксигідроксидів, модифікованих наночастками срібла, керівник розробки канд. техн. наук, доцент Пасенко О. О.

2015 рік

 1. Технологія одержання нанорозмірних неорганічних сполук заліза, алюмінію та інших металів з водних розчинів під дією контактної нерівноважної низькотемпературної плазми, керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.
 2. Лабораторна технологія виготовлення катода, керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.

2014 рік

 1. Технологія отримання нанодисперсних колоїдних розчинів під дією контактної нерівноважної низькотемпературної плазми; керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.
 2. Технологія виготовлення негативного електроду гнучкого літій-іонного акумулятору; керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.
 3. Технологія виготовлення експериментальних зразків гнучких літій-іоних акумуляторів; керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.

2013 рік

 1. Технологія плазмохімічної обробки водних розчинів, що вміщують іони важких металів, радіоактивні елементи, органічні та неорганічні сполуки; керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.
 2. Технологія вилуговування дорогоцінних та супутніх металів в плазмохімічно активованих розчинах; керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.

2012 рік

 1. Технологічний регламент процесу синтезу нанорозмірних оксидних та металевих модифікованих сполук; керівник розробки д-р техн. наук, професор Півоваров О.А.
 2. Технологія отримання композиційних матеріалів, модифікованих нанодисперсними сполуками тітану, алюмінію та кальцію; керівник розробки д-р хім. наук, професор Набивач В.М.
 3. Технологічний регламент на виробництво дослідно-промислових партій радіаційно-захисного розширливого цементу; керівник розробки д-р техн. наук, професор Салєй А.А

2011 рік

 1. Технології одержання нових оксидних стекол, склоемалей та склокераміки електротехнічного, антикорозійного та декоративного призначення; керівник розробки д-р техн. наук, професор Голеус В.І.
 2. Технологія отримання фенопластів на основі екологічного зв’язуючого; керівник розробки д-р хім. наук, професор Бурмістр М.В.
 3. Технологія синтезу тонкошарових бінарних електролітичних залізо-нікель-сульфідних композитів для літієвих та літій-іонних джерел струму; керівник розробки д-р хім. наук, професор Шембель О.М.

2010 рік

 1. Технологія одержання спиртогліцеринових трав’яних композицій; керівник розробки д-р хім. наук, професор Просяник О.В.
 2. Технологія отримання ліпосомного крему; керівник розробки д.х.н., професор Просяник О.В.
 3. Технологія одержання холестерину та ланостерину із вовнового жиру; керівник розробки д-р хім. наук, професор Просяник О.В.
 4. Технологія вилучення шкідливих домішок з води за рахунок рециркуляційної фільтрації і бульбашково-плівкової екстракції; керівник розробки д-р техн. наук Гевод В.С.
 5. Технологічний регламент на виготовлення дослідно-промислових партій нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію; керівник розробки д-р хім. наук, професор Штеменко О.В.

 

Перелік технологій, що створені в ДВНЗ УДХТУ для завантаження

Трансфер технології – передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов’язки щодо технології та/або її складових.

Закон України про трансфер технологій (Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16), прийнятий 2 жовтня 2012 р., надав організаціям-розробникам права власності на розробки, виконані за рахунок бюджету (стаття 11). Так само організація-розробник зможе залишити у себе кошти, отримані від трансферу технологій, й спрямувати їх на інноваційну діяльність (стаття 23). «Модернізується» також система експертизи технологій, які закуповуються бюджетним коштом – впровадження таких технологій оцінюватиметься, насамперед, з огляду на економічну доцільність та корисність для держави. Визначається, що під час розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, під час їх створення, визначення доцільності набуття та/або передачі прав на них, під час підготовки до виробництва продукції з їх застосуванням необхідно проводити патентно-кон’юнктурні дослідження (стаття 18).

Відповідно до статей 7 та 16 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 „Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності” (далі Порядок).

З метою належного та своєчасного виконання пункту 5 цього Порядку та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2015 року за № 1501/27946 „Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції з її оформлення”; листа Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1/9-622 „Щодо реєстрації технологій”; на виконання статей 7 та 16 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в ДВНЗ УДХТУ видано наказ від 25.02.2016 № 65, яким необхідно керуватись для здійснення державної реєстрації технологій та їх складових.

Керівник науково-дослідної роботи, при виконанні якої було створено або придбано технологію, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 (далі заявник) Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані ДВНЗ УДХТУ (додаток 1 до наказу від 25.02.2016 № 65), подає до ВНТІ такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку технології (РКТ) (додаток 2 до наказу від 25.02.2016 № 65) за затвердженою МОН України формою на електронному носії (див. „Вимоги щодо оформлення Реєстраційної картки технології (РКТ) та її складових, що створені або придбані ДВНЗ УДХТУ”, додаток 3 до наказу від 25.02.2016 № 65). За допомогою програмного забезпечення РКТ роздруковується у ВНТІ на паперових носіях інформації;
 • довідку про наявність повного комплекту документів щодо технології згідно з ДСТУ 3974-2000.

Комплект документів щодо технології (згідно з ДСТУ 3974-2000), який надається в додатку до звіту про НДР та в додатку до РКТ, повинен містити документацію, яка призначена для створення технологічного процесу: відомості технологічних документів, маршрутні та операційні карти, технічні умови, технологічні інструкції, карти ескізів виготовлення виробу, технологічний регламент та іншу технологічну й конструкторську документацію, яка необхідна для виконання монтажу, технологічного оснащення і налагодження технологічного процесу.

Відповідальність за достовірність відомостей, що зазначені у поданих документах, несе заявник.

Наказ ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 „Щодо реєстрації технологій”.

Додаток 1 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Порядок реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані ДВНЗ УДХТУ”.

Додаток 2 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Реєстраційна картка технології та її складових”.

Додаток 3 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Вимоги щодо оформлення Реєстраційної картки технології (РКТ) та її складових, що створені або придбані ДВНЗ УДХТУ”.

Додаток 4 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Роз’яснення щодо визначення термінів, які стосуються технології”.

Додаток 5 до наказу ДВНЗ УДХТУ від 25.02.2016 № 65 – „Стаття 1107 Цивільного кодексу України, відповідно до якої надається інформація при заповненні поля 9159 Реєстраційної картки технології щодо договору, згідно з яким заявник отримав технологію”.