Обрати сторінку

Конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, а саме:

 • 8 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
 • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
 • 4 вакантні місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

 

Оголошення про конкурс розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-shodo-obrannya-chleniv-naukovoyi-radi-nacionalnogo-fondu-doslidzhen-ukrayini

Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є 12 вересня 2022 року.

Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації.

Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається.

Кожен кандидат до складу Наукової ради має відповідати кваліфікаційним вимогам:

 1. наявність українського громадянства, вільне володіння державною мовою та володіння англійською мовою на рівні, достатньому для опрацювання документів, пов’язаних із діяльністю НФДУ;
 2. перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні підрозділи;
 3. наявність наукового ступеня та не менше 8 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;
 4. бездоганна наукова репутація, наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або науково-технічних здобутків як цитованих публікацій та/або патентів, залежно від галузі науки та виду науково-технічної діяльності;
 5. інтегрованим показником наявності здобутків у науковій діяльності є кількість публікацій за останні 10 років у наукових виданнях, що індексовані наукометричними базами Scopus, Web of Science, та індекс Гірша за ними (а також відповідні дані за системою Google Scholar);
 6. інтегрованим показником наявності здобутків у науково-технічній діяльності є кількість патентів на винахід та виконання високотехнологічних проєктів за останні 10 років;
 7. наявність значного досвіду міжнародної наукової співпраці (участі або керівництва міжнародними науковими проєктами, роботи або стажування в закордонних наукових установах, підприємствах, закладах вищої освіти, спільних публікацій).

 

Суб’єкти подання мають надати такі документи стосовно кандидата:

 • Анкета кандидата;
 • Витяг із протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат має представляти у відповідній секції Наукової ради; витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання;
 • Заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
 • Згода кандидата на обробку персональних даних;
 • Копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • Копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
 • Копія довідки з основного місця роботи кандидата із зазначенням посади;
 • Копія документа, що підтверджує наявність стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

 

Суб’єкти подання повинні надіслати документи в електронному вигляді на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: uasciencecops@gmail.com не пізніше 23 год. 59 хв. 12 вересня 2022 року.

Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 30 вересня 2022 року.

У разі не дотримання вимог документи до розгляду прийняті не будуть.

Контактні дані для довідок щодо конкурсу:
електронна пошта uasciencecops@gmail.com;
телефон: 097 117 38 06.

Додатки: