Обрати сторінку

Конкурс на заміщення вакантних посад в ДВНЗ УДХТУ (осінь 2023)

ДВНЗ „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:

 • по кафедрі неорганічної хімії – доцент;
 • по кафедрі хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів – доцент;
 • по кафедрі технології неорганічних речовин та екології – професор (3 штатні одиниці)
 • по кафедрі технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції – доцент, старший викладач;
 • по кафедрі технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів – професор;
 • по кафедрі процесів, апаратів та загальної хімічної технології – завідувач кафедри, доцент;
 • по кафедрі біотехнології та безпеки життєдіяльності – завідувач кафедри, доцент (3 штатні одиниці);
 • по кафедрі фармації та технології органічних речовин – доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я – доцент, старший викладач;
 • по кафедрі підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки – професор, доцент (2 штатні одиниці), асистент;
 • по кафедрі маркетингу та логістики – асистент;
 • по кафедрі менеджменту та фінансів – доцент;
 • по кафедрі філології та перекладу – професор, доцент;
 • по кафедрі інноваційної інженерії – старший викладач;
 • по кафедрі вищої математики – старший викладач;
 • по кафедрі матеріалознавства – старший викладач;
 • по кафедрі енергетики – професор (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі інформаційних систем – доцент, старший викладач;
 • по кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації – старший викладач (2 штатні одиниці).

 Претенденти на посаду подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч (Додаток 1);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією (надається особами, які претендують на посаду в Університеті вперше) (Додаток 2);
 • автобіографію;
 • завірені копії дипломів (з додатками) про повну вищу освіту й науковий ступінь, атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) або професора (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше, або в разі присудження наукового ступеня та/або присвоєння вченого звання за період перебування особою на посаді науково-педагогічного працівника Університету протягом чинного контракту);
 • документ, який підтверджує рівень володіння державною мовою (документ про повну загальну середню освіту або диплом про вищу освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) з оцінкою «добре» чи «відмінно», державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається національною комісією зі стандартів державної мови або внутрішній сертифікат Університету про проходження мовних курсів);
 • список опублікованих наукових і навчально-методичних праць за останні п’ять років за формою (Додаток 3);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації та проходження стажування протягом останніх п’яти років (диплом, сертифікат, свідоцтво, інші передбачені законодавством України документи), затверджені наказом по Університету чи іншої установи, в якій працює претендент;
 • інформація про види й результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності (Додаток 4);
 • план перспективного розвитку кафедри на п’ять років для подання на посаду завідувача кафедри;
 • звіт про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну та виховну роботи в Університеті за період чинності попереднього трудового договору (контракту), затверджений на засіданні кафедри;
 • витяг з протоколу засідання кафедри, з обговоренням претендента й результатами голосування;
 • витяг з протоколу зборів трудового колективу кафедри для подання на посаду завідувача кафедри;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету для подання на посаду завідувача кафедри;
 • витяг з протоколу засідання комісії ректорського контролю про проведення відкритої лекції (практичного/лабораторного заняття) з позитивним висновком (відкрите заняття дійсне протягом календарного року з моменту проведення і до дати завершення конкурсного відбору);
 • інші матеріали за бажанням претендента (наприклад, характеристики, рекомендаційні листи тощо).

Документи подаються протягом 31 дня з наступної дати після оголошення конкурсу (26.10.2023 р.) та приймаються за адресою:
49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ
„УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”, секретар вченої ради (кім. 218).

Контактні телефони: (050) 981-53-68.

Ознайомитись з наказом можна за посиланням.