Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку
ДВНЗ „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:
 • декан факультету комп’ютерних наук та інженерії;
 • по кафедрі технології неорганічних речовин та екології – професор, доцент;
 • по кафедрі фізичної хімії – доцент;
 • по кафедрі неорганічної хімії – доцент;
 • по кафедрі аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів – доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції – завідувач кафедри, доцент, викладач;
 • по кафедрі технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів – доцент;
 • по кафедрі біотехнології – доцент;
 • по кафедрі фармації та технології органічних речовин – професор, доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності – завідувач кафедри;
 • по кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я – старший викладач (3 штатні одиниці);
 • по кафедрі підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки – професор, доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі маркетингу та логістики – доцент;
 • по кафедрі іноземних мов – професор, старший викладач;
 • по кафедрі інноваційної інженерії – завідувач кафедри, професор, доцент;
 • по кафедрі матеріалознавства – доцент;
 • по кафедрі енергетики – доцент;
 • по кафедрі інформаційних систем – доцент (2 штатні одиниці).

Претенденти на посаду подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі (написану власноруч);
 • особова картка з відділу кадрів з фотографією, завірена працівником ВК;
 • автобіографію;
 • завірені копії дипломів (з додатками) про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника або професора;
 • список опублікованих наукових і науково-методичних праць (форма 11) за період не пізніше останнього заключення контракту працівником (для претендентів на посаду вперше – подається повний список наукових і науково-методичних праць);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (диплом, сертифікат, свідоцтво, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну та виховну роботи, затверджений на засіданні кафедри;
 • витяг з засідання кафедри, з обговоренням претендентів та результатами голосування;
 • витяг з протоколу комісії ректорського контролю (відкрита лекція – в разі участі у конкурсі на заміщення вакантної посади вперше);
 • перелік компетенцій, які виконуються претендентом;
 • план перспективного розвитку кафедри на 5 років для подання на посаду завідувача кафедри;
 • витяг з засідання вченої ради факультету для подання на посаду завідувача кафедри;
 • інші матеріали за бажанням претендента (наприклад: характеристики, рекомендаційні листи, тощо).

Документи подаються протягом 21 дня з дати оголошення конкурсу (08.11.2021 р.) та приймаються за адресою:
49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”, секретар вченої ради (кім. 218).
Контактні телефони: (056)
746-33-56, 050-981-53-68

 
Ознайомитись з наказом можна за посиланням.