Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , +38 (096) 651-73-94 [email protected]
Обрати сторінку

Конкурс на заміщення вакантних посад

ДВНЗ „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:

 • декан економічного факультету;
 • декан факультету харчових та хімічних технологій;
 • по кафедрі технології неорганічних речовин та екології – доцент;
 • по кафедрі фізичної хімії – професор (2 штатні одиниці), доцент;
 • по кафедрі філософії та українознавства – професор;
 • по кафедрі технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції – старший викладач;
 • по кафедрі технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів – професор;
 • по кафедрі біотехнології – доцент, асистент;
 • по кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я – доцент, старший викладач, викладач;
 • по кафедрі фармації та технології органічних речовин – доцент (2 штатні одиниці);
 • по кафедрі підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки – професор, доцент;
 • по кафедрі маркетингу та логістики – старший викладач;
 • по кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем – завідувач кафедри, доцент;
 • по кафедрі матеріалознавства – старший викладач;
 • по кафедрі енергетики – професор;
 • по кафедрі вищої математики – доцент (2 штатні одиниці).

 

 Претенденти на посаду подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі (написану власноруч);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
 • автобіографію;
 • завірені копії дипломів (з додатками) про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника або професора;
 • список опублікованих наукових і науково-методичних праць (форма 11);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (диплом, сертифікат, свідоцтво, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, організаційну та виховну роботи, затверджений на засіданні кафедри;
 • витяг з засідання кафедри, з обговоренням претендентів та результатами голосування;
 • план перспективного розвитку кафедри на 5 років для подання на посаду завідувача кафедри;
 • витяг з засідання вченої ради факультету для подання на посаду завідувача кафедри;
 • інші матеріали за бажанням претендента (наприклад: характеристики, рекомендаційні листи, тощо).

Документи подаються протягом 21 дня з дати оголошення конкурсу (26.03.2021) та приймаються за адресою:

49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8, ДВНЗ УДХТУ, секретар вченої ради (кім. 218).

Контактні телефони: (056) 746-33-56, 050-981-53-68