Обрати сторінку

Конференція аспірантів

27 травня 2022 року в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася Конференція аспірантів, на яку були запрошені:

  • гарант спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія третього освітнього рівня, д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології кераміки, скла та будівельних матеріалів Голеус Віктор Іванович;
  • представник робочої групи з акредитації спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія третього освітнього рівня, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології Коваленко Ігор Леонідович;
  • гарант спеціальності 102 Хімія третього освітнього рівня, д.х.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Штеменко Олександр Васильович;
  • представник робочої групи з акредитації спеціальності 102 Хімія третього освітнього рівня, к.б.н., доцент кафедри неорганічної хімії Берзеніна Оксана Валеріївна.

Під час зустрічі завідувачка відділом аспірантури та докторантури доцент Макарченко Н.П. ознайомила всіх аспірантів зі змінами до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДВНЗ УДХТУ.

Гаранти та представники робочих груп обговорили основні зміни, які відбулися в ОНП спеціальностей 102 Хімія та 161 Хімічні технології та інженерія PhD.

Професор Коваленко І.Л. звернув увагу аспірантів на заходи щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти.

Для поліпшення якості освітнього процесу та для створення зворотного зв’язку аспірантам було запропоновану анонімне анкетування на сайті університету.

Наприкінці зустрічі аспіранти обрали нову голову активу здобувачів третього рівня освіти – це аспірантку 1-го року навчання, старосту групи Павлову Валерію.