+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ІV міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»

1-2 листопада 2018 року за ініціативою кафедри інформаційних систем у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» відбулася ІV міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2018). Робота конференції проходила за такими секціями: «Інтелектуальні комп’ютерні системи», «Моделі та методи оптимізації», «Перспективні напрямки математичного моделювання», «Інформаційні технології в автоматиці, електроніці, вимірювальній техніці та економіці».

Співорганізаторами конференції виступили Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Azerbaijan Technical University (Baku), Belarusian State University of Transport (Gomel), Institute of Computational Technologies SD RAS (Novosibirsk), AGH University of Science and Technology (Krakow).

За матеріалами конференції опубліковано збірник, що містить понад 150 тез доповідей. Найцікавіші матеріали рекомендовано до публікації у збірнику наукових праць УДХТУ «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація».

Відкрив конференцію привітальним словом ректор УДХТУ, професор Півоваров О. А.

Серед іноземних запрошених спікерів цього року був професор Краківського університету науки та технології Міленін А.

Доповідь за допомогою Skype-зв’язку зробив професор Новосибірського державного університету Шарий С. П.

Вдруге конференцію «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» відвідав представник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – професор Петренко М. Г.

Зацікавленість присутніх викликала доповідь професора кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д. т. н. Аушевої Н. М. «Моделювання поверхонь на основі ізотропних кривих».

Доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», к. т. н. Шаповалова С. І. у своїй доповіді поставила питання реалізації продукційної моделі представлення знань в Erlang.

Професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету, д. т. н. Федоров Є. Є. доповів про розробку пошукової мультиагентної системи на основі Semantic Web.

Організатори конференції висловлюють окрему подяку професорові кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д. т. н. Мухіну В. Є., який відвідав конференцію з доповіддю «Механізм взаємодії вузлів розподіленої комп’ютерної системи на основі мережецентричного підходу до управління ресурсами» у День свого народження. Оргкомітет щиро привітав професора Мухіна В. Є. та висловив найкращі побажання успіхів у науковій сфері, здоров’я та натхнення.

Наукові напрями нашого університету були представлені доповідями професора Зеленцова Д. Г. («Керовані за точністю методи обчислень функцій обмежень в задачах оптимізації кородуючих конструкцій») та професора Косолапа А. І. («Метод гілок для глобальної оптимізації систем»).

Загалом за два дні роботи конференції було розглянуто багато питань щодо вирішення практичних задач і теоретичних питань у галузі комп’ютерного моделювання та оптимізації.

Учасники та гості підкреслили високий рівень організації конференції та її спрямованість на забезпечення можливості для спілкування та обміну новими плідними науковими ідеями. Подібні заходи рекламують наш Університет та підвищують інформативність потенційних вступників про існування в Українському державному хіміко-технологічному університеті такого напряму підготовки як комп’ютерні науки.

Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам конференції за плідну роботу та цікаві доповіді. Окрема подяка за фінансову допомогу в проведенні конференції спонсору – компанії Agilіe. Організатори сподіваються на те, конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» вже набула популярності і з кожним роком представництво доповідачів буде тільки збільшуватися.