Обрати сторінку

ХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія і сучасні технології»

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Гірничо-металургійний інститут Таджикистану
Киргизький національний університет імені Ж. Баласагина
Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауезова

 

 ЗАПРОШЕННЯ

ХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»

Державний вищий навчальний заклад
 «Український державний хіміко-технологічний університет»

06-07 грудня 2023 р.
м. Дніпро, Україна

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології».

До участі в конференції також запрошуються учнівська молодь – учні Малої академії наук України, ліцеїсти, учні коледжів.

 Дата проведення – 06-07 грудня 2023 року, формат проведення – дистанційний!

Мета конференції: обговорення актуальних питань розвитку хімії, хімічних та інтегрованих технологій, співпраці між закладами вищої освіти, інтеграції міжнародних наукових досліджень, а також виявлення, стимулювання і підтримка наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення обміну поглядами на проблеми і питання сучасності.

 Робочі мови конференції: українська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна.

 Для участі у конференції необхідно до 27 листопада 2023р. надіслати на електронну адресу відповідного тематичного напряму (СЕКЦІЇ) заявку на участь у конференції (Додаток 1) та тези доповіді.

Друкована версія запрошення укр. (завантажити)

Друкована версія запрошення англ. (завантажити)

Електронна форма заявки (українською та англійською).

Наказ про проведення ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології»

Тематичні напрямкиКонтакти тематичних напрямів
Секція І   «Неорганічна, фізична й аналітична хімія»

Допіра Антон Юрійович – тел. (097) 07 60 874,
e-mail: [email protected]

Рженьова Ганна Анатоліївна – тел. (097) 58 93 156,
e-mail: phys_­­­­­[email protected]

Секція ІІ «Технології неорганічних речовин, гібридних і наноматеріалів, технологія води та промислова екологія»Савченко Марія  Олегівна – тел. (050) 53 07 306,
e-mail:  [email protected]
Секція ІІІ «Органічна хімія, технології органічних речовин і фармацевтичних препаратів»Павлова Валерія Вячеславівна – тел. (099) 08 32 113,
e-mail: [email protected]
Секція ІV «Хімія і технології паливно-мастильних, полімерних, поліграфічних матеріалів та харчових продуктів»Андріянова Марина Володимирівна – тел. (099) 64 98 395,
e-mail: [email protected]
Секція V «Хімічні технології кераміки, скла та будівельних матеріалів»Калішенко Юлія Русланівна –   тел. (063) 40 54 975,
e-mail:  [email protected]
Секція VІ «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів, харчова хімія»

Мироняк Марія Олександрівна (Хімічні технології ХД та КЗ) – тел. (066) 48 40 604,
e-mail:  [email protected]

Величко Олена Валеріївна (Харчова хімія) – тел. (098) 03 00 992,
e-mail:  [email protected]

Секція VІІ «Біотехнологія. Біологія. Захист і карантин рослин»Павленко Лариса Миколаївна – тел. (066) 77 27 803,
e-mail: [email protected]
Секція VІІІ «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист»Малиновська Наталя Валентинівна – тел. (066) 65 40 157,
e-mail: [email protected]
Секція ІХ «Комп’ютерні науки, інженерія та автоматизація»Бакеркін Владислав Романович – тел. (095) 54 27 659,
e-mail: [email protected]
Секція Х «Механічна інженерія та енергетика»Палагнюк Андрій Тарасович – тел. (050) 72 54 370,
e-mail: [email protected]
Секція ХІ «Економічні та гуманітарні питання розвитку суспільства»Конащук Вадим Леонтійович – тел. (066) 39 38 165,
e-mail: [email protected]
Секція ХІІ «Наукові роботи учнівської молоді – учнів Малої академії наук України, ліцеїстів, учнів коледжів»Гармаш Світлана Миколаївна – тел. (095) 53 87 138,
e-mail: [email protected]

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Формат аркушаA4 (розмір 210×297 мм)
Полявсі по 2,5 см
РедакторMS Word
ШрифтTimes New Roman
Розмір кегля14 pt
Міжрядковий інтервалодинарний
Вирівнювання текступо ширині
Абзацний відступ (новий рядок)1,25 см
Формат*.doc,  у версії Word 97-2003
Графічний матеріал (у тому числі і хімічні формули)розміщується у вигляді рисунків у форматі jpg або png по тексту тез
Обсяг1 або 2 повні сторінки
Список використаних джерел (за потреби)Література розміщується після тексту тез

НАЗВА ДОПОВІДІ ПРОПИСНИМИ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ, БЕЗ ПЕРЕНЕСЕНЬ, ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ

Прізвище та ім’я, по-батькові авторів.   Виділити підкреслюванням ПІБ доповідача!
е-mail:
Назва організації, країна та місто учасників
через один рядок текст тез доповіді, вирівнювання по ширині

Рисунки і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Оформлення рисунків і таблиць має бути чорнобілим.

У тексті тез посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками згідно з переліком джерел ([3]). Список використаних літературних джерел оформлюється в кінці тез у порядку появи відповідних посилань під назвою «Література».

 Приклад оформлення літератури

  1. Пешук Л.В., Бавіка Л.І., Демідов І.М. Технологія парфумерно-косметичних продуктів. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 372 с.
  2. Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів : навч. посіб. / Шестопалов О.В., Бахарєва Г.Ю., Філенко О.М. та ін.– Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 116 с.
  3. Национальная электронная библиотека (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL:http/www.nnc.uа/sources

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ МЕЖІ РОЗДІЛУ ФАЗ ГАЗ-РІДИНА ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
Петренко О.В., Панченко Ф.Т.
e-mail:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Україна, Дніпро

Текст тез

Література:

Науковий комітет залишає за собою право відбору матеріалів до збірника тез і відхиляти матеріали, оформлені з порушенням вимог!

 

Додаток 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

УВАГА!!!   На одну роботу подається лише одна заявка, на доповідача

ПІБ автора доповідача (повністю, для виготовлення сертифікату учасника) 
Науковий ступінь 
Учене звання 
Посада  або статус (студент, аспірант) 
Місце роботи (повна назва) 
Назва закладу вищої освіти,  (повна) (місце навчання) 
Назва тез 
Тематичний напрям конференції (СЕКЦІЯ) 
Контактний телефон (моб.) 
е-mail: 

Тема листа – назва конференції. Заявка, тези доповіді направляються в окремих файлах.

Назва файлу заявки – прізвище та ініціали учасника і слово «заявка» (наприклад: Петренко О.В._заявка). Назва файлу тез – прізвище та ініціали імені доповідача і слово «тези» (наприклад: Петренко О.В._тези).

За підсумками конференції буде сформовано електронний PDF-варіант збірника тез матеріалів конференції, опублікованих в авторській редакції.  Збірнику тез буде надано міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.

Новини, інформація, програма конференції, збірник тез та сертифікати учасників будуть розміщені на сайті ДВНЗ УДХТУ за посиланням: https://udhtu.edu.ua/viddil-ndrs/studentskinaukovizahodu

КЛЮЧОВІ ДАТИ

Дата проведення – 06-07 грудня 2023 року, формат проведення – дистанційний!

27 листопада 2023 – кінцевий термін подачі тез доповідей та заявки на участь у конференції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
просп. Гагаріна, 8, Дніпро, 49005, Україна

 Відповідальний секретар виконавчого комітету:

ВЕЛИЧКО Олена Валеріївна – к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії; конт. тел. (098) 03 00 992,  e-mail:  [email protected]            

АВДІЄНКО Тетяна Миколаївна, завідувач відділу науково-дослідної роботи студентів, конт. тел. (050) 36 27 003, e-mail: [email protected]

Шановні колеги!
Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.

 З повагою,  Організаційний комітет