Обрати сторінку

ХI Міжнародна конференція “Хімія і сучасні технології”: обмін знаннями та досвідом між молодими вченими

7 грудня 2023 року відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему “Хімія і сучасні технології” за тематичним напрямком “Технологія неорганічних речовин, гібридних і наноматеріалів, технологія води та промислова екологія”.

Цього року конференція об’єднала здобувачів вищої освіти та молодих вчених вищих навчальних закладів не тільки з України, а й з-за кордону. Учасниками конференції були студенти Відокремленого структурного підрозділу “Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування”, Національного університету “Львівська політехніка”, Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» та молодий вчений з Гірничо-металургійного інституту Таджикистану.

Основною метою конференції було обговорення та обмін досвідом у сфері розвитку технологій неорганічних речовин, гібридних і наноматеріалів, а також технології води та промислової екології. Робота секціїї була організована таким чином, де кожен учасник мав можливість презентувати свої дослідження та висловлювати свої наукові погляди.

З цікавою доповіддю виступив Новік Борис Олександрович – студент ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП». Він представив усну доповідь на тему: «Технологія підготовки води на пінополістирольних фільтрах для питних цілей».

Закордонним учасником цього року став Ходжибоєв Далержон Дадоєвич, к.т.н., доцент, завідувач кафедри екології Гірничо-металургійного інституту Таджикистану, представивши дослідження в якості питної води.

Національний університет “Львівська політехніка” представником якої була Дмитренко Тетяна Сергіївна, вона представила свої дослідження у передових процесах окиснення на основі калію перйодату і натрію перкарбонату для очищення водних середовищ від N-вмісних органічних полютантів.

Також зацікавленість присутніх викликала доповідь студента ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Крячкова Данила Олексійовича на тему: «Оцінка якості води річки Дніпро за допомогою програми імітаційного моделювання WEAP».

З офлайн-доповіддю виступив Сухий Михайло Костянтинович, студент  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», його доповідь стосувалася властивостей діафрагмових матеріалів для розділення електродних просторів в електролізері для отримання водню.

Наприкінці конференції учасники висловили вдячність за можливість обміну знаннями та навичками, а також високий рівень організації конференції.