+38 (0562) 47 - 46 - 70 , Приймальна комісія: тел: +38 (0562) 47 - 34 - 49, + 38 (096) 651 – 73 – 94 udhtu@udhtu.edu.ua
Обрати сторінку

ХХ Українська конференція з неорганічної хімії

З 17 до 20 вересня 2018 року в м. Дніпро відбулася ХХ Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних учених, яку провели Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» та Наукова рада з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України.

ХХ Українська конференція з неорганічної хімії, присвячена знаменній події у науковому житті країни – 100-річчю Національної академії наук України, зібрала понад 200 учасників – науковців-хіміків, серед яких 11 дійсних членів та член-кореспондентів Національної академії наук України, 150 докторів і кандидатів наук, співробітників академічних інститутів і викладачів ВНЗ, інженерів, аспірантів та студентів.

З привітанням виступили ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», професор Півоваров О. А., директор Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, голова Наукової ради з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України, член-кореспондент НАН України Пехньо В. І.

Конференція розпочала свою роботу пленарними доповідями: професора Максіна В. І. «А. М. Голуб та становлення і продовження розвитку неорганічної хімії в Україні», присвячена дослідженням відомого українського хіміка-неорганіка Андрія Матвійовича Голуба, академіка НАН України Білоуса А. Г. «Синтез, властивості та застосування феромагнітних наноматеріалів», члена-кореспондента НАН України Стрижака П. Є. «Новітні неорганічні матеріали для каталізу», професора з Польщі Стародуба В. А. «Аніон-радикальні солі TCNQ з катіонами на основі комплексів перехідних металів».

Сучасні дослідження з проблем неорганічної хімії представлено на конференції наступними напрямами: хімія координаційних сполук та біонеорганічна хімія, фізико-неорганічна хімія та нанохімія, хімія твердого тіла, сучасні енергоекологічні технології. Всього на конференції заслухано 4 пленарних та 51 усну доповідь.

Опубліковано збірник, що містить 218 тез доповідей учасників конференції (зокрема, доповідей іноземних науковців) за матеріалами оригінальних досліджень, виконаних за останні роки в академічних установах, на хімічних кафедрах ВНЗ та в інших установах.

У напрямі хімії координаційних сполук та біонеорганічної хімії доповіді стосувалися проблем синтезу і всебічного вивчення координаційних сполук (гетерометалічних, поліядерних комплексів, супрамолекулярних структур, координаційних полімерів і макроциклічних сполук), їхньої будови, властивостей і функціонального призначення, особливо можливостей застосування у медицині як потенційних лікарських агентів, біологічно активних речовин тощо. Декілька доповідей були представлені за матеріалами докторських дисертацій, що готуються до захисту (Голіченко О. А., Козачкова О. М., Бережницька О. С., Хома Р. Є., Солопан С. О.).

Доповіді за напрямом фізико-неорганічної хімії та нанохімії присвячено новим результатам з отримання нанопористих і нанорозмірних вуглецевих матеріалів, нанокомпозитів, вивчення їх фізичних властивостей з метою використання в окремих галузях нової техніки, альтернативної енергетики, створення енергозаощадних матеріалів, застосування неорганічних нанооб’єктів у біології та медицині.

На секційному засіданні, де було об’єднано доповіді з хімії твердого тіла, кристалохімії та сучасних енергоекологічних технологій, йшлося про досягнення у дослідженнях нанодисперсних оксидних сполук, феромагнітних часток, високотемпературної надпровідної кераміки, створення нанобіотехнологій і біокомпозитних систем, а також нових сполук і матеріалів (мембран, сорбентів, каталізаторів), перспективних для технологічного використання завдяки їх цінним фізико-хімічним властивостям (оптичним, магнітним, сенсорним, люмінесцентним, напів- та надпровідниковим тощо). Представлено дослідження фазових діаграм стану як наукової основи одержання нових функціональних матеріалів з прогнозованими властивостями. Приділено увагу енергоекологічним проблемам та технології нітратних енергоконденсованих систем.

Більше фото за посиланням