Обрати сторінку

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПАЛИВ, ПОЛІМЕРНИХ ТА ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація:

Хімічна технологія

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за напрямом:


 

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Бакалавр)

 

# Дисципліна Викладач  Корисні посилання
1 Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології Хохлова Т.В.  
2 Основи проектування хімічних виробництв (ПП) Черваков Д.О.  
Основи проектування хімічних виробництв (Г) Ебіч Ю.Р. ; Терещук М.М.  
3 Хімія та фізика полімерів Свердліковська О.С.  
4 Полімерне матеріалознавство (ПП) Черваков Д.О.  
Полімерне матеріалознавство (Г) Ващенко Ю.М.  
5 Теоретичні основи переробки полімерів (ПП) Баштаник П.І.  
Теоретичні основи переробки полімерів та еластомерів (Г) Ващенко Ю.М.  
6 Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів із пластмас Хохлова Т.В.  
7 Технологія та устаткування процесів переробки полімерів та еластомерів Євдокименко Н.М.  
8 Спеціальна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів Баштаник П.І.  
9 Екологія виробництва та споживання полімерних виробів Третьяков А.О.  
10 Основи наукових досліджень Хохлова Т.В.  
11 Хімічна технологія виробництва гумовотехнічних виробів та взуття (Г) Овчаров В.І.; Терещук М.М.  
12 Хімічна технологія виробництва гумових виробів (шин) (Г) Євдокименко Н.М.  

 

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів (Магістр)

 

# Дисципліна Викладач  Корисні посилання
1 Методологія та організація наукових досліджень (ПП) Сухий К.М.   
Методологія та організація наукових досліджень (Г) Ващенко Ю.М.Овчаров В.І.  
2 Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів (ПП) Свердліковська О.С.   
Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів (Г) Ващенко Ю.М.  
3 Технологія, обладнання і проектування виробництва переробки полімерних та композиційних матеріалів Третьяков А.О.  
4 Новітні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів Третьяков А.О.  
5 Полімери спеціального призначення Свердліковська О.С.   
6 Проектування формуючого інструмента для виготовлення полімерних виробів Третьяков А.О.  
7 Технологія виробництва та переробки полімерних та композиційних матеріалів Черваков Д.О  
8 Застосування компьютерних технологій Терещук М.М.  

 


 

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Спеціалізація:

Хімічна технологія

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за напрямом:


 

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (Бакалавр)

 

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів (Магістр)

 


 

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

 

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які вивчають студенти на кафедрі ТПП та ПМ, за напрямом:


 

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (Бакалавр)

 

# Дисципліна Викладач  Корисні посилання
1 Фотохімія світлочутливих матеріалів Шапка В.Х  
2 Метрологія, стандартизація, теорія якості матеріалів і технологій Хохлова Т.В.  
3 Хімія і фізика полімерів Свердліковська О.С.  
4 Основи поліграфії Третьяков А.О.  
5 Теорія фотографічних процесів  Шапка В.Х  
6 Теорія кольору та кольоровідтворення  Свердліковська О.С.  
7 Фотографічні матеріали та їх властивості Шапка В.Х  
8 Поліграфічні матеріали та їх властивості Третьяков А.О.  
9 Основи інформаційних технологій  Черваков Д.О.  
10 Основи проектування хімічних та поліграфічних виробництв Томіло В.І.  
11 Основи наукових досліджень  Хохлова Т.В.  
12 Реклама та дизайн  Свердліковська О.С.  
13 Технологія виготовлення тари та упаковки Черваков Д.О.  
14 Технологія та устаткування виготовлення фотоматеріалів Черваков Д.О.  
15 Технологія та устаткування виготовлення матеріалів видавничо-поліграфічних виробництв Томіло В.І.  
16 Настільні видавничі системи Свердліковська О.С.  
17 Наноматеріали, наносистеми і нано технології Баштаник П.І.  
18 Технологія та устаткування обробки фотоматеріалів  Шапка В.Х  

 

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (Магістр)

 

# Дисципліна Викладач  Корисні посилання
1 Методологія та організація наукових досліджень Сухий К.М.   
2 Технологія виробництва та використання фотокомпозиційних матеріалів Сухий К.М.   
3 Наукові дослідження за темою магістерської роботи Шапка В.Х.  
4 Теоретичні та експериментальні методи дослідження полімерних та композиційних матеріалів Свердліковська О.С.   
5 Основи технології виробництва і переробки полімерів Черваков Д.О.  
6 Полімери спеціального призначення Свердліковська О.С.   
7 Технологія виготовлення печаток і штампів Сухий К.М.   
8 Новітні технології у видавничо-поліграфічних виробництв  Черваков Д.О.