Приймальна комісія: тел: +38 (056) 746-27-21 , + 38 (096) 651 – 73 – 94 [email protected]
Обрати сторінку

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

У 1966 р. з кафедри “Автоматизація виробничих процесів” (АВП) виділяється кафедра під назвою “Основи автоматики” (ОА).

Основними навчальними дисциплінами, що викладались в той час на кафедрі, були “Основи автоматики”, “Обчислювальна техніка”, “Обчислювальна математика” та “Моделювання хіміко-технологічних процесів”. Це був період бурхливого розвитку алгоритмічних мов, появи нового покоління обчислювальної техніки і тому з’явилась необхідність змінення пріоритетів при викладанні навчальних дисциплін та наукової діяльності кафедри. Все це призвело до того, що у 1983 році кафедра знов була реорганізована, але назва залишилась старою – “Основи автоматики”. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент Ю.Г. Іонов.

У 1984 р. кафедра “Основи автоматики” була перейменована на кафедру “Обчислювальна техніка та прикладна математика” (ОТ та ПМ). Кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент М.Ф. Огданський.

У 1999 р. кафедра була розділена на дві кафедри: “Інформаційні технології і кібернетика”, яку очолив доцент М.Ф. Огданський і “Обчислювальна техніка та прикладна математика”, яку очолив старший викладач С.І. Куліков.

З 2005 р. і до теперішнього часу завідувачем кафедрою ОТ та ПМ є доцент, к. ф-м. н. Волкова Світлана Анатолівна.

Викладачами кафедри читаються лекції з таких дисциплін:

  • обчислювальна математика та програмування;
  • інформатика;
  • інформатика і системалогія;
  • інформатика та інформаційні технології;
  • інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі;
  • основи інформаційних технологій та програмування;
  • обчислювальна математика, програмування та розрахунки на ЕОМ;
  • web-дизайн.

Основною метою вивчення цих дисциплін є оволодіння навичками роботи на сучасній обчислювальній техніці, розвиток алгоритмічного мислення, оволодіння розробкою програм обчислювальних процесів на алгоритмічних мовах високого рівня, засвоєння методів обчислювальної математики для розв’язання прикладних задач хіміко-технологічних процесів.