Обрати сторінку

ОФІЦІЙНО

Свою діяльність у стінах університету студентське самоврядування в сучасних формах розпочало у 2008 році.

Очолює роботу студентського самоврядування Комітет студентської молоді. Це вищий виконавчий орган між звітно-виборчими конференціями студентського самоврядування.

До складу Комітету входять голови студентських рад факультетів, гуртожитків та комісій за напрямками діяльності. Очолює Комітет голова, а за його відсутності – заступник голови.

Основною метою студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ є забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, формування у них навичок майбутнього організатора та керівника. Також метою студентського самоврядування є вдосконалення навчально-виховного процесу, виявлення й реалізація творчих здібностей, формування моральних якостей студентів.

Основні завдання органів студентського самоврядування ДВНЗ УДХТУ:

 • участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом “Про вищу освіту” та статутом ДВНЗ УДХТУ;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань щодо вдосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • участь у процесах щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються в ДВНЗ УДХТУ;
 • делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • участь у вирішенні питань щодо забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам;
 • співпраця зі студентським профкомом, іншими студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті;
 • розпорядження коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського      самоврядування;
 • внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
 • внесення пропозицій щодо розвитку матеріальної бази ДВНЗ УДХТУ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • формування у студентів почуття національного патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки; організація дозвілля студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, змагань, КВК, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно – виховного характеру;
 • створення, взаємодія та підтримка різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань,  клубів за інтересами та сприяння їх діяльності;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі і міжнародними;
 • сприяння соціальному захисту та оздоровленню студентів;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • організація участі студентів у реалізації державної молодіжної політики.

Студентське життя зміюється перш за все завдяки інформаційному просторові. Значну роль в цьому відіграє Інформаційний центр студентського самоврядування нашого університету, який тісно співпрацює з редакцією університетської газети “Слово хіміка” та Інформаційним центром УДХТУ.

Адреса: к. 150, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро
Телефон: +38 (098) 533 87 39